Google wprowadza zmiany w reklamach displayowych, aby były bardziej skuteczne

Google zapowiedziało wprowadzenie istotnych ulepszeń w jednostkach reklamowych Google AdSense, w tym wycofanie reklam tekstowych.

Zmiany w jednostkach reklamowych Google AdSense

W kwietniu Google po raz pierwszy powiadomiło niektórych użytkowników AdSense o nadchodzących zmianach w tym roku. Więcej wydawców otrzymało także powiadomienie e-mail na temat nadchodzących ulepszeń jednostek reklamowych Google AdSense.

Firma poinformowała, że stale szuka najlepszych sposobów na zwiększenie zainteresowania użytkowników reklamami oraz skuteczności tych reklam. Dlatego ciągle zmienia i udoskonala dostępne formaty.

Z tego powodu Google wprowadza kilka istotnych zmian w funkcjach AdSense skonfigurowanych lub używanych już przez użytkowników. Na karcie Reklamy w najbliższych tygodniach pojawią się zmiany, które zostały opisane poniżej.

Rozmiary reklam

Tworzenie jednostek reklamowych i zarządzanie nimi ma być jeszcze łatwiejsze niż dotychczas. Wszystkie nowe jednostki, które utworzysz, będą domyślnie elastyczne. Dzięki temu będą dostosowywać się do różnych rozmiarów ekranu na urządzeniach mobilnych i komputerach, by zwiększyć skuteczność. Jeśli chcesz je dodatkowo dostosować, możesz nadal tworzyć jednostki reklamowe o niestandardowych wymiarach.

Typy reklam

Google koncentruje się na multimedialnych formatach reklam, dlatego będzie wycofywać jednostki wyświetlające wyłącznie reklamy tekstowe lub displayowe. W ten sposób ma zostać zwiększona wygoda użytkowników, aby w pełni odzwierciedlać dostępną na rynku pulę reklam. Z tego powodu na Twoim koncie nazwy jednostek reklamowych „Tylko reklamy tekstowe” i „Tylko reklamy displayowe” zostały zamienione na „Reklamy displayowe”. Zostaną zaktualizowane, aby mogły wyświetlać wszystkie typy reklam.

Jak ustawić niespersonalizowane reklamy Adsense na stronie WWW?

Style reklam tekstowych

Zostaną wycofane style reklam tekstowych w jednostkach typu „Reklamy tekstowe i displayowe”. Od tej pory nie będzie można tworzyć stylów reklam w nowych jednostkach reklamowych. Style reklam tekstowych w takich jednostkach będą optymalizowane przez Google. Twoje istniejące style reklam zostaną zoptymalizowane przez Google w kolejnych miesiącach. Jeśli chcesz zadbać o wygodę użytkowników i wyświetlać reklamy dopasowane stylem do Twojej strony, możesz włączyć reklamy natywne.

Nowy format reklamy Adsense
Nowy format reklamy Adsense

Uproszczona funkcja „Jeśli nie ma dostępnych reklam”

Google stale pracuje nad poprawą jakości i bezpieczeństwa sieci reklamowej oraz ograniczeniem liczby złośliwych reklam, które trafiają do sieci AdSense. Z tego powodu zostanie usunięta opcja „Jeśli nie ma dostępnych reklam” – w takich przypadkach domyślnie zostanie zwinięta przestrzeń reklamowa lub wyświetlone zostanie puste miejsce. Jeśli Twoje bieżące ustawienie to kolor lub inny adres URL, nie będzie wyświetlane w najbliższej przyszłości.

Nowy format reklamy Adsense
Nowy format reklamy Adsense

Eksperymenty

W związku z powyższymi zmianami usuwane zostają także zdezaktualizowane eksperymenty ustawień jednostek reklamowych. Aktywne eksperymenty z jednostkami reklamowymi przestaną działać w najbliższych tygodniach. Usunięty zostanie też raport z eksperymentów z karty Raporty. Dane zbiorcze dotyczące pozostałych typów eksperymentów będą nadal dostępne na stronie z informacjami o eksperymentach.

Synchroniczny kod

Wyłączona zostanie na koncie AdSense opcja zmiany typu kodu reklamy na synchroniczny. Jeśli potrzebujesz takiego kodu, możesz dodać go ręcznie, korzystając z tych instrukcji.