37% dorosłych Polaków nie korzysta jeszcze ze smartfona

W Polsce i w wielu innych krajach na świecie jest wciąż spory odsetek osób, które nie korzystają jeszcze ze smartfonów, ale mają telefony komórkowe – Ci bez żadnego telefonu to już mały procent mieszkańców.

Statystyki dotyczące posiadania smartfonów/telefonów komórkowych na świecie wg kraju
% dorosłych mieszkańców krajów na świecie nieposiadających smartfona/tel. komórkowego (2018 r.)

W większości krajów rozwiniętych praktycznie nie można uciec już od smartfonów. Wydaje się, że są one obecne wszędzie.  Osoby dojeżdżające do pracy sprawdzają codziennie rano najświeższe informacje na portalach i social mediach, coraz więcej osób korzysta z mobilnych płatności zbliżeniowych za pomocą smartfona a imprezowicze filmują praktycznie każdy moment na imprezie czy koncercie.

Obecnie szacuje się, że ponad 5 miliardów osób posiada dziś telefony komórkowe na całym świecie, a ponad połowa z nich to smartfony. To nasuwa interesujące pytanie: w których krajach smartfony muszą jeszcze „walczyć” o pierwsze miejsce z telefonami komórkowymi?

Pew Research przeprowadziło badanie dotyczące posiadania smartfonów w kilku krajach na świecie w 2018 roku w tym w Polsce. Wyniki są zaskakująco różne – nawet w krajach rozwiniętych.

Przeczytaj także: Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2018 roku [raport UKE]

W Stanach Zjednoczonych trudno znaleźć kogoś, kto nie posiada już telefonu komórkowego. Z danych za 2018 rok wynika, że tylko 13 proc. pełnoletnich respondentów w USA ma zwykły telefon komórkowy, podczas gdy tylko 6 proc. nie posiadało żadnego telefonu. Co ciekawe, aż jedna czwarta (25 proc.) sąsiadów w Kanadzie deklaruje, że nie korzysta z żadnego telefonu komórkowego!

Jaki % osób posiada smartfony i telefony komórkowe w Polsce? (2018 r.)

W Polsce odsetek dorosłych osób niekorzystających z żadnego telefonu bezprzewodowego stanowi zaledwie 7 proc. ale aż 30 proc. korzysta jeszcze ze zwykłych telefonów komórkowych (nie smartfonów). Oznacza to, że 63% dorosłych Polaków korzystało w zeszłym roku ze smartfona.

Co ciekawe, jeszcze 3 lata temu odsetek polskich posiadaczy smartfonów w grupie wiekowej 18-34 lata wynosił 75%, teraz aż 93%. Rośnie także udział wśród starszych użytkowników smartfonów – w 2015 roku było tylko 13% osób powyżej 50 roku życia posiadających smartfona. Dzisiaj to już 35-proc. grupa smartfonowiczów.

Udział osób posiadających smartfona wg kraju i wieku w 2018 r.
Udział osób posiadających smartfona wg kraju i wieku w 2018 r.

Kraje rozwinięte:

kraj% smartfon% telefon komórkowy% brak tel. kom./smartfona
Korea Południowa95%5%0%
Izrael88%10%2%
Holandia87%11%2%
Szwecja86%12%2%
Australia81%13%6%
USA81%13%6%
Hiszpania80%18%2%
Niemcy78%16%6%
Wielka Brytania76%19%5%
Francja75%19%6%
Włochy71%20%8%
Argentyna68%16%17%
Japonia66%26%8%
Kanada66%9%25%
Węgry64%27%9%
Polska63%30%7%
Rosja59%34%7%
Grecja59%32%10%
MEDIANA76%17%6%
wykres udziału % właścicieli smartfonów wg bogactwa kraju
Im bogatszy kraj, tym większy odsetek właścicieli smartfonów (2018)

Kraje rozwijające się:

kraj% smartfon% telefon komórkowy% brak tel. kom./smartfona
Afryka Południowa60%33%6%
Brazylia60%23%17%
Filipiny55%22%23%
Meksyk52%24%24%
Tunezja45%45%10%
Indonezja42%28%29%
Kenia41%45%14%
Nigeria39%44%17%
Indie24%40%35%
MEDIANA45%33%17%
% posiadaczy smartfonów w grupach wieków (wg kraju, 2018)
% posiadaczy smartfonów w grupach wieków (wg kraju, 2018)

Smartfony są wciąż odległym i drogim marzeniem dla ludzi w większości krajach rozwijających się. W Nigerii 44 proc. dorosłych posiadało podstawowy telefon komórkowy, a 17 procent nie ma żadnego urządzenia. Pomimo postępu technologicznego i ekonomicznego, wskaźniki własności smartfonów wciąż pozostają niskie w Indiach. Pew odkryło, że w 2018 roku aż 75 proc. dorosłych mieszkańców tego kraju nie posiadało smartfona, z czego 35 proc. nie miało żadnego telefonu, a 40 proc. posiadało telefon komórkowy w wersji podstawowej.

źródła: Pew Research Center – Smartphone Ownership Is Growing Rapidly Around the World, but Not Always Equally via Statista – Smartphone Ownership: The Mobile Disconnect