Rozpoczęły się konsultacje publiczne Narodowego Planu Szerokopasmowego

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło formalny proces konsultacji publicznych projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, który potrwa do 16 października 2018 r.

Narodowy Plan Szerokopasmowy do 2025 r.

Aktualizacja NPS (Narodowego Planu Szerokopasmowego) stanowi odpowiedź na kolejne wyzwania w zakresie rozwoju powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu oraz nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności dotyczące upowszechniania się usług dostępu do internetu o przepustowościach przekraczających 100 Mb/s (a w niedalekiej przyszłości 1 Gb/s) czy wdrożenia sieci mobilnych 5 generacji.

NPS stanowić będzie źródło proinwestycyjnych działań państwa i samorządów, ukierunkowanych na zapewnienie społeczeństwu i gospodarce uniwersalnego, równego i niezawodnego dostępu do usług łączności elektronicznej o najwyższych parametrach.

NPS, tak jak obecnie, będzie rządowym programem rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z jej wymogami, NPS przedstawia diagnozę stanu obecnego infrastruktury szerokopasmowej w Polsce, określa  potrzeby inwestycyjne w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów i proponuje katalog działań zmierzających do pobudzenia kluczowych dla osiągnięcia tych celów czynników, jakimi są podaż i popyt na usługi dostępu do internetu o bardzo wysokich przepustowościach, a w końcu identyfikuje potencjalną lukę w możliwościach sfinansowania inwestycji wymaganych do spełnienia założeń NPS.

Przeczytaj także: Od 1 października Polacy będą jeździć bez dowodu rejestracyjnego

Cele, ustanawiane w zaktualizowanym dokumencie, odpowiadają dotychczasowym celom NPS oraz celom ustanowionym przez Komisję Europejską w Komunikacie w sprawie społeczeństwa gigabitowego, tj:

  • powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s do roku 2020, zaś o przepustowości co najmniej 100 Mb/s (z możliwością zwiększenia do 1 Gb/s) do roku 2025,
  • korzystanie z usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s przez co najmniej 50% gospodarstw domowych do roku 2020;
  • dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla głównych miejsc stanowiących siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2025,
  • w pełni rozwinięta łączność 5G w co najmniej 1 głównym mieście do roku 2020, zaś na wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych i głównych miastach do roku 2025.

Uwagi do dokumentu należy kierować pod adresy: piotr.jackiewicz@mc.gov.pl i marcin.lukasiewicz@mc.gov.pl lub korespondencją tradycyjną na adres Ministerstwa Cyfryzacji: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, z dopiskiem: „Konsultacje projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego”.

Zapoznaj się z pełną treścią dokumentu Narodowy Plan Szerokopasmowy do 2025 r. (PDF, 3,39 MB).

źródło: informacja prasowa