Polacy w europejskiej awangardzie nowoczesnych zakupów i płatności

Mastercard opublikowało wyniki 1. edycji badania „Masterindex – ogólnoeuropejskie trendy w handlu elektronicznym i nowych metodach płatności” przeprowadzonego w Polsce i 22 innych europejskich krajach.

Badanie Masterindex 2017 (Europa, Polska)

Najciekawsze wnioski wypływające z badania:

  • Wyniki potwierdzają, że polscy konsumenci są w pierwszym szeregu w Europie, jeśli chodzi o częste zakupy online, korzystanie z płatności zbliżeniowych oraz rezerwę wobec płacenia gotówką. To trzy razy częściej niż inni Europejczycy, co stawia nas w pozycji niekwestionowanego lidera.
  • W internecie na co dzień kupuje 9% badanych Polaków – to najwyższy odsetek w Europie. Zakupy online stały się więc już dla nas codziennością.
  • W sieci najczęściej kupujemy ubrania (51%), ale w zakupach produktów spożywczych (17%) również nie odstajemy od europejskiej średniej.
  • Z drugiej strony dopiero przekonujemy się do zakupów w zagranicznych e-sklepach. Przyczyną mogą być obawy o jakość dostarczonego towaru oraz bariera językowa, które często okazują się ważniejsze niż atrakcyjna oferta.
  • 23% polskich konsumentów na co dzień płaci zbliżeniowo – 20 razy więcej niż w Niemczech i ponad 3 razy więcej niż wynosi europejska średnia. To stawia nas w pozycji niekwestionowanego lidera.
  • Badani z Polski rzadziej niż inni Europejczycy deklarują, że wolą gotówkę od płacenia kartą oraz że zawsze mają gotówkę w portfelu.

Raport Masterindex potwierdza, że polscy konsumenci chętnie przyjmują nowe sposoby kupowania i płacenia, wyprzedzając pod tym względem innych Europejczyków. Wyniki potwierdzają, że polscy konsumenci są w pierwszym szeregu, jeśli chodzi o częste zakupy online, korzystanie z płatności zbliżeniowych oraz rezerwę wobec płacenia gotówką.

Zakupy w sieci są już codziennością

Polacy przodują, jeśli chodzi o częste zakupy w internecie. Aż 9% badanych z Polski deklaruje, że korzysta z e-sklepów codziennie lub prawie codziennie. To najlepszy wynik w Europie (ex aequo z Litwinami), wyraźnie powyżej europejskiej średniej na poziomie 6%. Najwięcej ankietowanych kupuje w sieci raz  w miesiącu – w Polsce to 25% badanych, w porównaniu ze średnią Europejską na poziomie 23%.

Co najczęściej kupujemy online? Co drugi uczestnik badania Masterindex z Polski sięga po ubrania lub obuwie (51%). Inne popularne kategorie produktów to książki (35%), elektronika (33%), kosmetyki (30%) oraz sprzęt AGD i wyposażenie wnętrz (29%). Polacy nie odstają, jeśli chodzi o zamawianie przez internet zakupów spożywczych – robi to już 17% badanych, czyli tyle samo, ile wynosi europejska średnia (prym w tej kategorii wiodą Brytyjczycy – 33%). Natomiast w porównaniu z innymi Europejczykami rzadziej kupujemy przez internet usługi turystyczne: tylko 17% Polaków rezerwuje w ten sposób hotele (30% Europejczyków), a 14% bilety kolejowe lub lotnicze (29% w Europie).

Badanie Masterindex 2017 (zakupy online w Europie)

„W naszym zeszłorocznym badaniu postawa otwartości polskich konsumentów na nowe technologie została potwierdzona dużą popularnością nowoczesnych form płatności bezgotówkowych i e-zakupów. Najnowsze, międzynarodowe badanie Mastercard pokazuje dodatkowo, że Polacy stają się pod tym względem europejskimi liderami. Dzięki temu w najbliższych latach Polska ma szansę przodować, jeśli chodzi o stosowanie najbardziej innowacyjnych form płatności, takich jak cyfrowy portfel Masterpass w handlu online czy płatności zbliżeniowe telefonem w sklepach stacjonarnych” – powiedział Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe.

Zagraniczne e-sklepy: cena to nie wszystko

Mimo, że e-handel szybko staje się dla polskich konsumentów codziennością, znacznie rzadziej niż inni badani Europejczycy korzystają oni z zagranicznych e-sklepów. 39% polskich internautów dokonało takiego zakupu, a tylko 20% zrobiło to w ciągu ostatniego roku – oba wskazania plasują Polskę na ostatnim miejscu wśród krajów objętych badaniem Mastercard.

Zapytani o to, dlaczego nie kupują online za granicą, 41% badanych Polaków odpowiada, że rodzime e-sklepy spełniają ich potrzeby, 27% ankietowanych kupowanie w zagranicznych e-sklepach nie przyszło do głowy, 24% wskazuje na obawy związane ze zwrotem towaru, a dla 20% problemem jest bariera językowa. Kluczowa dla popularności zagranicznego e-handlu wydaje się być geograficzna bliskość dużego rynku, gdzie używa się tego samego języka, ponieważ w Europie przodują w tej kwestii Austria (jęz. niemiecki) i Irlandia (jęz. angielski) – w obu tych krajach za granicą kupowało już prawie 90% użytkowników sklepów online. Polskich konsumentów, którzy decydują się kupować w zagranicznych e-sklepach, najczęściej przekonuje do tego lepsza dostępność produktów (35%) oraz bardziej atrakcyjna oferta (33%).

Płatności online: szybkość ważniejsza niż bezpieczeństwo

Uczestnicy badania Masterindex wskazali również, w jaki sposób płacą za zakupy online. Ci z Polski najchętniej korzystają z przelewów bankowych, bez względu na to, czy kupują i płacą za pomocą komputera (68% wskazań) czy telefonu (48%). Za ekranem swojego komputera osobistego chętnie płacą też bezpośrednio na stronie internetowej detalisty (29%) oraz kartą płatniczą (19%), ale w tym ostatnim przypadku znacznie odbiegają od Europy (średnio 40% wskazań).

Z kolei w czasie zakupów online z pomocą smartfona chętnie używają aplikacji bankowości mobilnej (21%), kart płatniczych (15%), a także mobilnych portfeli cyfrowych (9%). Wybierając metodę płatności online, polscy konsumenci zwracają uwagę przede wszystkim na jej szybkość (35%) i wygodę (34%). W przeciwieństwie do kupujących z innych krajów, rzadziej wskazują oni na kwestie bezpieczeństwa (19%, w porównaniu z europejską średnią 30%), zapewne zakładając, że wybierane płatności online gwarantują już odpowiedni jego poziom.

Europejscy liderzy płatności zbliżeniowych

Jeśli chodzi o zakupy w sklepach stacjonarnych, Polska jest europejskim liderem pod względem popularności płatności zbliżeniowych. Niemal co czwarty polski konsument (23%) dokonuje ich codziennie lub prawie codziennie – jest to wynik aż ponad 3-krotnie większy niż średnia europejska. Kolejne 40% Polaków ankietowanych przez Mastercard płaci zbliżeniowo co najmniej raz w tygodniu (ponad 2-krotnie więcej niż w Europie).

Badanie Masterindex 2017 (płatności zbliżeniowe)

Już 81% polskich konsumentów rozpoznaje też uniwersalny symbol płatności zbliżeniowych (tzw. „falkę”) umieszczany na kartach i w punktach sprzedaży (średnia europejska 65%). Popularność transakcji zbliżeniowych jest związana z powszechnością kart i terminali płatniczych, które obsługują tę formę płatności. 85% polskich respondentów deklaruje, że ich karta płatnicza posiada funkcję zbliżeniową, podczas gdy średnia europejska wynosi 43%. Polacy bardziej niż inni Europejczycy są też bardziej zadowoleni z możliwości płacenia kartami zbliżeniowymi, rzadziej mają obawy o bezpieczeństwo transakcji zbliżeniowych czy o brak kontroli nad wydatkami.

Karty debetowe zamiast gotówki

Polacy wydają się też mniej niż pozostali Europejczycy „uzależnieni” od gotówki. 39% badanych deklaruje, że woli płacić gotówką, a 31%, że zawsze ma gotówkę w portfelu – oba wskazania są widocznie niższe niż europejska średnia (odpowiednio 47% i 37%). Z badań Mastercard wynika, że Polacy najczęściej posiadają jedną kartę płatniczą (58% odpowiedzi), rzadziej dwie (28%), bądź trzy lub więcej (15%). Jeśli chodzi o ich rodzaje, to polscy konsumenci najchętniej korzystają z kart debetowych (78%) i pod tym względem nieznacznie wyprzedzamy Europę (średnia 76%). Pytani o powody, dla których korzystają z kart debetowych, Polacy częściej niż inni Europejczycy zwracają uwagę na szybkość płacenia kartą (53%), niechęć do wypłat z bankomatu (49%) i wady płacenia gotówką oraz otrzymywania reszty (42%).

Z kolei jeśli chodzi o karty kredytowe, to polscy respondenci badania Masterindex korzystają z nich stosunkowo rzadko (30% w Polsce vs 39% w Europie). Nie decydują się na to głównie dlatego, że wolą wydawać tylko te pieniądze, którymi dysponują (52%) oraz chcą mieć kontrolę nad swoimi wydatkami (31%). Karta kredytowa jest więc postrzegana przez Polaków raczej jako „opcja awaryjna”.

Takie podejście wynika m.in. z ogólnej niechęci polskich konsumentów do kupowania na kredyt (51% wskazań), a także poglądu, że debet jest „złem koniecznym” (44%). Polacy, którzy już zdecydują się korzystać z karty kredytowej, cenią w niej przede wszystkim możliwość odłożenia płatności w czasie (36%) i możliwość dokonania nieplanowanego wcześniej zakupu (32%).

Badanie Masterindex 2017 (infografika)
Badanie Masterindex 2017 (infografika)

Informacje o badaniu Masterindex

Większość danych wykorzystanych w badaniu Masterindex została pozyskana z wewnętrznego badania Global Consumer Tracker (GCT) firmy Mastercard dotyczącego trendów w zakresie metod płatności, przeprowadzanego regularnie w 23 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (są to: Austria, Bułgaria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania). Badanie GCT zostało przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety internetowej za pośrednictwem paneli badawczych online na grupie respondentów w wieku od 18 do 64 lat, którzy posiadali kartę płatniczą lub rachunek bankowy. Wielkości badanych grup różniły się w zależności od kraju i wynosiły od 855 do 3.439 uczestników. Całkowita liczba ankietowanych to 42.881 osób z 23 krajów. Pytania dotyczące częstości dokonywania zakupów online zostały zadane wszystkim ankietowanym korzystającym z internetu. Odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczyły osób, które zaznaczyły, że dokonują zakupów w sklepach internetowych. Po raz pierwszy te dane zostały zestawione i wykorzystane do celów zewnętrznych, wnosząc wkład do dyskusji biznesowych i politycznych na temat handlu elektronicznego.

W celu uzupełnienia tych danych o tendencje w zakresie krajowego handlu elektronicznego badanie Masterindex 2017 zostało częściowo oparte na danych open source z lat 2015-2016 pochodzących z badania Google Consumer Barometer Survey i ukazuje tendencje dotyczące transgranicznego handlu elektronicznego w 26 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Badanie Consumer Barometer Survey jest przeprowadzane z wykorzystaniem paneli badawczych online spośród tych użytkowników internetu, którzy korzystają z co najmniej jednego urządzenia podłączonego do sieci (komputera, tabletu lub smartfona) i zakupili przynajmniej jeden produkt przez internet w ciągu ostatnich 3 do 12 miesięcy. W każdym z krajów badanie skupia się na populacji osób mających więcej niż 16 lat. Pytania na temat częstości zakupów były kierowane do wszystkich użytkowników internetu, a inne pytania do tych osób, które zaznaczyły, czy dokonują zakupów online w sklepach zagranicznych.

Warto zauważyć, że w tym badaniu uzyskano zupełnie osobne dane niż w badaniu GCT, które pozwalają uzyskać pewien wgląd w tendencje dotyczące zakupów transgranicznych. W roku 2018 zestaw danych badania Global Consumer Tracker ma zostać rozszerzony o dane dotyczące transgranicznego handlu elektronicznego, aby zapewnić jeden, dający się porównywać, ogólny zestaw danych dotyczących tendencji w handlu elektronicznym, a w szczególności w transgranicznym handlu elektronicznym.

źródło: informacja prasowa