Kto ma najniższe ceny internetu stacjonarnego w Polsce?

UKE przeanalizowało ceny internetu stacjonarnego w Polsce w latach 2014-2016 – sprawdź, który operator oferuje najtańszy internet.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) udostępnił najnowszy raport „Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce” z którego wynika, że na koniec 2015 r. z internetu stacjonarnego korzystało w Polsce 7,13 mln osób (ok. 19% mieszkańców; ok. 53% gospodarstw domowych). Najwięcej łączy posiadało przepustowość od 2 do 10 Mb/s (ok. 36%). Największy wzrost udziału w stosunku do 2014 r., z 5,2% do 10,7%, miał miejsce w przypadku łączy o prędkości powyżej 100 Mb/s.

Celem badania było określenie średniego miesięcznego kosztu ponoszonego przez klientów wybranych firm telekomunikacyjnych, według danych za sierpień 2016 r. Wskaźnik ten otrzymano poprzez zsumowanie opłat stałych i jednorazowych i podzielenie ich przez liczbę cykli rozliczeniowych (pod uwagę brano tylko oferty na czas określony).

Pod koniec 2015 r. było w Polsce około 7,13 mln użytkowników Internetu stacjonarnego. Był to wynik zbliżony do tego osiągniętego w 2014 r. Na koniec 2015 r. blisko 53% gospodarstw domowych korzystało z Internetu stacjonarnego.

Nasycenie usługami stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce (wykres) 2012-2015
Nasycenie usługami stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce (wykres) 2012-2015

Pod koniec 2015 r. łącza o przepływności do 2 Mb/s stanowiły jedynie około 3% wszystkich łączy. Był to spadek o 1,5 pp. w porównaniu do 2014 r. Z kolei znacząco wzrósł udział łączy o prędkości równej lub większej niż 100 Mb/s. W 2014 r. wyniósł on około 5%, a w 2015 r. kształtował się na poziomie blisko 11%.

Wykres: Udział łączy według przepływności w 2015 r. w Polsce
Udział łączy według przepływności w 2015 r. w Polsce

Zobacz także: Internet stacjonarny do domu – ranking

Jak wyglądają koszty internetu stacjonarnego w Polsce?

Dla klientów indywidualnych koszt zawierał się w przedziale ok. 11-147 zł (zależnie od prędkości i czasu trwania umowy). Widoczna była tendencja, zgodnie z którą niższe opłaty pobierali operatorzy kablowi niż pozostali. W latach 2014-2016 nastąpił spadek kosztów we wszystkich kategoriach przepustowości. Największy został odnotowany w kategorii 30-100 Mb/s.

Koszt dla klientów instytucjonalnych mieścił się z kolei w przedziale ok. 13-232 zł (także zależnie od przepływności i czasu trwania umowy). Odmiennie niż w przypadku klientów indywidualnych, koszty dostępu do Internetu u operatorów kablowych były wyższe niż u pozostałych. Ogólnie, w latach 2014-2016 nastąpił spadek cen we wszystkich przedziałach przepustowości z wyjątkiem obejmującego zakres 2-10 Mb/s.

Minimalne, średnie oraz maksymalne wartości średnich kosztów korzystania z usług stacjonarnego Internetu dla klientów indywidualnych
Minimalne, średnie oraz maksymalne wartości średnich kosztów korzystania z usług stacjonarnego Internetu dla klientów indywidualnych (stan na sierpień 2016 r.)

Oferty dostępu do internetu stacjonarnego o prędkości powyżej 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie dla klientów indywidualnych

Ceny za internet stacjonarny o przepustowości od 30 Mb/s do 100 Mb/s były zróżnicowane i wahały się od 37,41 zł do 85,65 zł. Najniższą stawkę oferowała Netia za usługę o przepływności 100 Mb/s w umowie na 12 miesięcy. Nieznacznie wyższą cenę w swojej ofercie miała Vectra, która za Internet o tej samej przepływności w umowie na 18 okresów rozliczeniowych pobierała opłatę w wysokości 37,89 zł.

Najwyższą stawkę (85,65 zł) w tym przedziale prędkości zapłacić musieli użytkownicy Vectry, którzy zakupili usługę 100 Mb/s na rok.

Średni miesięczny koszt korzystania z Internetu o przepływności powyżej 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie dla klientów indywidualnych
Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o prędkości powyżej 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie dla klientów indywidualnych

Oferty dostępu do internetu stacjonarnego o prędkości powyżej 100 Mb/s dla klientów indywidualnych

Każdy z uwzględnionych w analizie operatorów posiadał usługę dostępu do Internetu o przepływności powyżej 100 Mb/s. Prędkości w tym przedziale były bardzo zróżnicowane i obejmowały zakres od 120 Mb/s do 600 Mb/s. Najniższe koszty w przypadku tego typu ofert ponosili klienci Vectry. Za Internet o przepustowości 150 Mb/s w umowie na 18 miesięcy zapłacić musieli 47,33 zł. Najwyższa stawka za Internet w tym przedziale wyniosła 146,78 zł. Cena ta znalazła się w ofercie Inei za usługę o prędkości 250 Mb/s oraz 500 Mb/s w przypadku dwuletniego okresu zobowiązania.

Średni miesięczny koszt korzystania z Internetu o przepływności powyżej 100 Mb/s dla klientów indywidualnych
Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o prędkości powyżej 100 Mb/s

Podsumowanie

Koszty korzystania z Internetu stacjonarnego przez klientów indywidualnych w sierpniu 2016 r. wahały się od 10,65 zł (Netia, 10 Mb/s w umowie na rok) do 146,78 zł (Inea, 250 Mb/s w umowie na 2 lata oraz 500 Mb/s przy 24 miesięcznym okresie zobowiązania). W przypadku ofert skierowanych do przedstawicieli biznesu ceny były jeszcze bardziej zróżnicowane. Najniższa stawka za usługę stacjonarnego dostępu do sieci wyniosła 13,10 zł (Netia, 10 Mb/s na 12 okresów rozliczeniowych) a najwyższa 232,11 zł (UPC, 300 Mb/s w umowie na 2 lata).

W przypadku ofert skierowanych do klientów indywidualnych niższe ceny za usługi pobierali operatorzy kablowi5. Największa różnica widoczna była w przypadku przedziału powyżej 10 Mb/s do 30 Mb/s włącznie, gdzie klienci kablówek płacili średnio o około 12,74 zł mniej niż użytkownicy innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługę Internetu stacjonarnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych utrzymuje się tendencja do zmniejszania się dostępności ofert o najniższej przepustowości. Zmiana ta dotyczy zarówno usług kierowanych do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Z kolei na rynku pojawia się coraz więcej ofert o przepływności ponad 100 Mb/s. W analizie z 2015 r. uwzględnionych zostało 10 takich ofert w przypadku klientów indywidualnych oraz 5 w odniesieniu do przedstawicieli biznesu. W 2016 r. takich usług było 19 w odniesieniu do konsumentów oraz 16 w przypadku klientów instytucjonalnych.

Pełne opracowanie „Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce” możesz przeczytać tutaj (PDF, 660 kB).

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej