Internet przedmiotów zbliża się wielkimi krokami

W 2019 roku Internet przedmiotów (tzw. IoT, IoE) znacząco zdominuje rynek urządzeń podłączonych do internetu.

Internet of Everything: 2015

W ciągu ostatnich lat zmienił się sposób w jaki łączymy się z internetem. Przejście z komputerów stacjonarnych na urządzenia mobilne staje się naturalne i coraz szybsze. Obecnie internet dosięga wszystkie urządzenia codziennego użytku, znajdujące się w naszych domach, firmach i miastach.

Według Business Intelligence trend tzw. IoT (skrót od Internet of Things, pol. Internet przedmiotów) będzie rozwijał się coraz szybciej, a nowe urządzenia będą oferowały konsumentom i przedsiębiorcom możliwość łączności z internetem bez potencjalnych barier. Urządzeń, które będą łączyły się z internetem będzie ponad dwa razy tyle co podłączonych do sieci komputerów, smartfonów, tabletów, smartwatchów, telewizorów i konsol razem wziętych!

Internet of Things - trend do 2019 roku

Co to jest Internet przedmiotów?

Internet przedmiotów (również Internet rzeczy, ang. Internet of Things – IoT) to koncepcja, według której przedmioty codziennego użytku mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej. Do tego typu przedmiotów zaliczają się między innymi urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze.Termin został użyty po raz pierwszy przez Kevina Ashtona w 1999 roku.

Istnieje także termin Internet Wszechrzeczy (ang. Internet of Everything, IoE)będący określeniem na sieć ludzi, procesów, danych i rzeczy podłączonych do Internetu. Termin ten powstał pierwotnie w firmie CISCO i jest obecnie bardzo często używany zamiennie z terminem Internet przedmiotów.

Inernet of Thing - budynek

Powstał także licznik zliczający przybliżoną liczbę elementów Internetu Wszechrzeczy, który możecie zobaczyć poniżej (screen na dzień publikacji artykułu) oraz na stronie CISCO: licznik nternet of Everything

Obecnie jest już 15 000 271 056 IoE!

Internet of Everything - licznik (stan na marzec 2015)

BI Intelligence stworzył prezentację przedstawiającą rozwój rynku Internetu Wszechrzeczy (IoE/IoT) oraz korzyści jakie niosą za sobą urządzenia i przedmioty podłączone internetu.

źródło: Wikipedia, Business Insider – The Internet of Everything: 2015 (slide deck), CISCO – Internet of Everything (IoE)