Praca asynchroniczna jest przyszłością?

Pracownicy w Europie chcą pracy asynchronicznej i nowego sposobu korzystania z biur — nadeszła pora na wprowadzenie w firmach przyszłościowych modeli pracy.

Z badań przeprowadzonych przez Sony Professional Displays & Solutions w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Polsce wynika, że model pracy asynchronicznej — w którym nie wszyscy członkowie zespołu muszą być dostępni równocześnie — to kolejny krok w ewolucji pracy, wymagający jednak od firm ulepszenia posiadanej technologii 

  • 45% ankietowanych z Polski uważa, że przyszłość należy do pracy asynchronicznej, ale zdaniem 56% ich firma nie dysponuje odpowiednimi narzędziami do jej wspierania, przez co nie mogą przystosować się do tego modelu.
  • Pracownicy nadal tęsknią za bezpośrednim kontaktem — w celu współpracy z kolegami ponad połowa (51%) przychodzi do biura.
  • Ponad jedna trzecia (37%), osób zgadza się, że praca asynchroniczna umożliwiłaby lepiej przemyślaną i mniej rozpraszającą komunikację.

Pracownicy biurowi pragną przejść na pracę asynchroniczną, ale barierą jest brak odpowiednich rozwiązań i narzędzi technicznych, a także kwestia zaufania. Nowe studium zamówione przez Sony Professional Displays & Solutions pokazało, że blisko połowa ankietowanych pracowników biurowych z Polski oczekuje od pracodawców możliwości pracy asynchronicznej, a 45% uważa ją za przyszły model wykonywania pracy. 

Zdaniem jednej trzeciej (37%) pracowników model ten — w którym osoby z jednego zespołu mogą pracować w różnych porach, a nie tradycyjnie od dziewiątej do siedemnastej  — zaowocowałby lepiej przemyślaną i mniej rozpraszającą komunikacją. Zwiększa on elastyczność i odpowiedzialność, a przy tym daje czas na bardziej efektywną pracę, gdy pracownicy są w tym samym czasie online lub w biurze.

Przeczytaj również: Pandemia ukształtowała nowe zachowania online

Zdaniem ponad połowy (55%) pracowników z Polski formuła asynchroniczna poprawiłaby równowagę między pracą, a życiem prywatnym, ale w ocenie 56% ankietowanych ich firma nie dysponuje odpowiednimi narzędziami do wspierania takiego modelu, co uniemożliwia im przystosowanie się do niego. Co więcej, ponad połowa (51%) nie wierzy, że pracodawca ufa im na tyle, by zezwolić na pracę w dogodnych dla nich godzinach — nawet pod warunkiem osiągania wyników i dotrzymywania terminów. 

Choć biuro pozostaje ważne dla pracowników, ponad połowa nie ma mocnego przekonania, że jest ono dobrze wyposażone w rozwiązania i narzędzia techniczne umożliwiające każdemu najlepszą pracę. Mimo że dwie piąte (39%) polskich pracowników – przychodzi do biura, żeby korzystać z lepszej technologii, firmy mogą zrobić więcej, by zapewnić swoim pracownikom dostęp do właściwych narzędzi i rozwiązań, a w rezultacie stać się centrum technologicznym oferującym potrzebne oprogramowanie i sprzęt. 

Wyniki badań wskazują na ważną rolę biura w przyszłości pracy. Powinno ono jednak pełnić rolę ośrodka ułatwiającego współpracę, z pracą asynchroniczną jako modelem promującym elastyczność i równowagę między pracą, a życiem prywatnym.

Infografika: wyniki badania dotyczacego pracy asynchronicznej (Europa, 2022)

Jeśli chodzi o przyszłość pracy, polscy pracownicy za najważniejszy uważają dostęp do najnowszych narzędzi i technologii, które umożliwiają zdalną, elastyczną pracę (45%), na drugim miejscu znajduje się  nastawienie „przede wszystkim ludzie” (42%). Istotna tez jest możliwość nawiązania relacji z kolegami (38%). Aby osiągnąć sukces, firmy muszą inwestować we właściwe narzędzia technologiczne, a ponadto dostosowywać swoją politykę do oczekiwań współczesnego pracownika biurowego, który chce jak najlepiej wykorzystać zarówno warunki w biurze, jak i elastyczność pracy zdalnej. 

Sony postrzega pracę asynchroniczną jako wielką szansę dla przyszłości pracy, zwiększającą wydajność miejsca pracy i przyczyniającą się do poprawy zdrowia pracowników. Poprzez zapewnienie większej autonomii i dostępu do najnowszych technologii, firmy mogą tworzyć pracownikom warunki do osiągania sukcesów. Współczesne firmy mają dostęp do szerokiego wachlarza rozwiązań wspomagających i technologicznych, takich jak w ofercie Sony, dzięki czemu mogą nadążać za zmianami społecznymi i nowymi trendami oddziałującymi na miejsce pracy.

Adam Dover, Trade & Segment Marketing Manager, Sony Professional Displays and Solutions:

Sony ułatwia organizacjom wykorzystywanie potencjału wszystkich członków zespołu poprzez innowacyjne, łatwe w użyciu i wysoce skalowalne rozwiązania do zmieniającego się miejsca pracy. Dzięki TEOS — pakietowi rozwiązań do zarządzania miejscem pracy, które umożliwiają elastyczne i zdalne rezerwowanie sal spotkań — pracownicy mogą komunikować się, spotykać i współpracować w bardziej efektywny, wciągający i produktywny sposób, oszczędzając miejsce i czas. System TEOS można połączyć z monitorami profesjonalnymi 4K BRAVIA, uzyskując znakomity obraz HDR o rozdzielczości 4K, funkcje przeznaczone specjalnie dla biznesu i elastyczność w integracji. 

Badanie przeprowadziła firma 3Gem na zlecenie Sony Professional Displays & Solutions w dniach 4–11 kwietnia 2022 r. Wzięło w nim udział 3000 pracowników biurowych — po 500 z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii.  

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Sony Professional Displays & Solutions