Polacy lubią i chcą korzystać z pracy zdalnej

Obecna sytuacja związana z tzw. koronawirusem w Polsce sprawia, że coraz więcej firm decyduje się na pracę zdalną. Co sądzili o niej wcześniej sami pracownicy?

Praca zdalna z domu - pokój z biurkiem oknem i komputerem

Według badań serwisu Pracuj.pl aż 82% postrzegało tę formę pracy pozytywnie, a 79% chętniej aplikowało na oferty firm dających taką możliwość. Jednak tylko co trzeci badany preferował zatrudnienie w modelu całkowicie zdalnym. Jak zauważają eksperci, najbliższe tygodnie stanowią  sprawdzian gotowości firm do tej formy pracy. Może ona od dzisiaj zająć ważniejsze miejsce w długofalowych planach pracodawców, niż dotychczas.

Wyniki badania w skrócie:

  • 8 na 10 respondentów Pracuj.pl pozytywnie ocenia model pracy zdalnej.
  • 8 na 10 chętniej aplikuje na stanowiska umożliwiające pracę zdalną.
  • 9 na 10 chciałoby pracować zdalnie przynajmniej przez część czasu.
  • Atuty: elastyczność i prostsze łączenie zadań rodzinnych i zawodowych.
  • Badanie publikowane po raz pierwszy – zostało przeprowadzone w 2019 r.

W obliczu wspólnych wyzwań

W dobie rosnącej liczby zawodów charakteryzujących się dużą elastycznością, w ostatnich latach Polacy coraz pozytywniej postrzegali modele wykonywania obowiązków wykorzystujące pracę zdalną. W ostatnich dniach jej znaczenie jednak wzrosło do niespotykanego wcześniej poziomu.

Kolejni pracodawcy intensywnie wdrażają lub uruchamiają narzędzia, które umożliwiają zaangażowanie w ten sposób jak największej części zespołu. Praca zdalna wspiera także dodatkowo rekomendacje rządu czy organów sanitarnych i medycznych, dotyczące ograniczania aktywności poza domem.

82% Polaków pozytywnie ocenia możliwość pracy zdalnej

Jak jednak ten model wykonywania obowiązków postrzegaliśmy jeszcze przed wystąpieniem obecnej sytuacji? Sprawdził to portal Pracuj.pl, który zapytał w 2019 roku Polaków m.in. o to, co sądzą o pracy zdalnej, a także jakie są jej zalety i wady. Ich odpowiedzi, publikowane po raz pierwszy, przynoszą ciekawe wnioski dla firm na przyszłość.

Gdzie w Europie popularna jest praca zdalna z domu?

Praca zdalna – atut i wyzwanie pracodawcy

Według badań Pracuj.pl, Polacy już w 2019 roku postrzegali pracę zdalną bardzo dobrze, co wyróżnia ją na tle innych aspektów zatrudnienia – o których pisaliśmy w poprzednich raportach i badaniach Pracuj.pl. Aż 82% respondentów przebadanych przez Pracuj.pl ma do niej pozytywny stosunek, 15% jest obojętnych, a tylko 3% jest nastawionych negatywnie.

Co jednak interesujące, zdecydowanie mniej Polaków przebadanych przez portal gotowych było poświęcić się pracy zdalnej na pełen etat. Częściej była ona postrzegana jako ważny benefit i urozmaicenie codziennego rozkładu obowiązków.

Ocena pracy zdalnej przez Polaków

Tylko 33% respondentów uważało, że idealne miejsce zatrudnienia oferuje pracę całkowicie zdalną. Ponad połowa (59%) preferowała model mieszany – głównie w biurze, ale z możliwością wyboru innego miejsca w razie potrzeby. Warto zauważyć jednak, że tylko 7% respondentów preferowała pracę całkowicie ograniczoną do biura.

Mimo licznych wyzwań związanych z pracą zdalną, dla respondentów stanowi ona bardzo duży atut pracodawcy na tle innych. Aż 79% Polaków badanych przez Pracuj.pl było bardziej skłonnych starać się o zatrudnienie w firmie, która oferuje ten model pracy. Tylko dla 3% respondentów taka oferta byłaby zniechęcająca.

Elastyczna i bardziej wygodna

Pytani o zalety pracy zdalnej, w ogólnym ujęciu respondenci najczęściej zwracali uwagę na kwestie związane z jej większą elastycznością, możliwością dopasowania do różnorodnych okoliczności życiowych, a także dostosowania do indywidualnych potrzeb w zakresie przestrzeni do pracy.

Zalety pracy zdalnej według Polaków
Zalety pracy zdalnej według Polaków

Większość badanych Polaków za kluczową zaletę tego modelu uważało elastyczny czas pracy (63%), a także brak konieczności tracenia dodatkowych minut na dojazdy (62%). Niewiele mniej (58%) zwracało uwagę na sprawniejsze łączenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi. Jednocześnie co trzeci respondent docenił, że dzięki pracy zdalnej można wybrać miejsce, w którym pracuje (34%), a także lepiej się skoncentrować na obowiązkach (32%).

Wady pracy zdalnej według Polaków

Tylko dla dobrze zorganizowanych?

Respondenci wyraźnie dostrzegali także wady pracy zdalnej. Z odpowiedzi badanych wynika wyraźnie, że postrzegali ją jako dopasowaną przede wszystkim do osób zdyscyplinowanych, samodzielnych, umiejących się skoncentrować na celu. Wśród największych wad pracy poza biurem respondenci wyliczali bowiem najczęściej właśnie kwestie związane na różne sposoby z dobrą organizacją zadań.

Połowa badanych (50%) wskazywała potrzebę większej samodyscypliny, 45% – ryzyko bycia rozpraszanym przez inne czynności domowe, 41% –  mniejszy dostęp do kontaktów z innymi pracownikami. Co ciekawe mniej, bo 36% badanych zauważa, że praca zdalna zaciera granice między życiem zawodowym, a prywatnym i postrzega tę kwestię negatywnie.

Praca zdalna według poszczególnych grup

Jak zauważa ekspertka Pracuj.pl, wielu pracodawców zarówno obecnie, jak i w dalszej przyszłości będzie musiało intensywniej, niż wcześniej rozwijać swoją gotowość do pracy zdalnej. Dotyczy to zarówno wpływu tego modelu na wyniki osiągane przez cały zespół, jak i bardziej „technicznych” aspektów pracy – przygotowania pod kątem infrastruktury IT, oprogramowania, podziału obowiązków.

Eksperci zgadzają się, że pojawienie się tzw. koronawirusa także w długofalowej perspektywie będzie mieć duży wpływ na modele organizacji działania firm. Ważną informacją dla pracodawców i pracowników jest fakt, że opinie Polaków sugerują znaczącą gotowość do rozwoju znaczenia pracy zdalnej.

Sprawdź również:

Praca zdalna zmienia zasady na rynku pracy [Raport 2019]

źródło: informacja prasowa