Rusza Google.org Impact Challenge w Polsce!

Aż 2 miliony euro na walkę z cyfrowym wykluczeniem – Google uruchamia Impact Challenge dla Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Google.org Impact Challenge (2021)

Ruszył projekt Google.org Impact Challenge – otwarty program grantowy dla organizacji z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które przeciwdziałają pogłębianiu się różnic społecznych, wykluczeniu cyfrowemu i wspierają inkluzywny wzrost gospodarczy. Google przekaże 2 miliony euro na rozwój wybranych projektów z Polski i dziesięciu innych krajów regionu. Zgłoszenia trwają do 1 marca 2021 roku.

Technologia stała się kołem ratunkowym dla europejskich przedsiębiorców i całych społeczeństw w czasie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 – pomaga codziennie znaleźć wiarygodne informacje medyczne, zrobić zakupy przez internet, a także umożliwia zdalne prowadzenie nauki i kontakt z najbliższymi. Jednocześnie pandemia zwiększyła nierówności w społeczeństwie i niedostatek umiejętności cyfrowych, a ryzyko wykluczenia niektórych grup społecznych stało się jeszcze bardziej namacalne. W miarę jak gospodarki szukają drogi powrotu do normalności, kluczowym zadaniem staje się zapewnienie “cyfrowej przyszłości”, w której te same możliwości i szanse są dostępne dla wszystkich. 

Google konsekwentnie wspiera działania na rzecz wyrównywania szans i wzrostu cyfrowych kompetencji. W zeszłym roku firma zobowiązała się, że pomoże 10 milionom ludzi i firm w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce rozwinąć swój biznes, nabyć nowe umiejętności lub wejść na nową ścieżkę kariery. W Europie Środkowo-Wschodniej tylko w 2020 roku udzieliła wsparcia 250 tysiącom osób (w tym 48 tysiącom Polaków) w rozbudowie posiadanych umiejętności cyfrowych lub w rozpoczęciu nowej drogi zawodowej dzięki nowym technologiom.

Obecnie Google chce wesprzeć inicjatywy, których celem jest odbudowa gospodarki, ale z naciskiem na inkluzywność społeczną oraz walkę z wykluczeniem. Do 1 marca 2021 roku wszystkie organizacje pozarządowe, podmioty komercyjne oraz instytucje akademickie z Polski mogą składać wnioski na stronie g.co/ceechallenge. Projekty muszą mieć charakter charytatywny, ale ich skala i poziom rozwinięcia mogą być dowolne – pomoc można otrzymać niezależnie od tego, czy jest to nowy pomysł, czy już działający program, który może się rozwinąć. Organizacje aplikujące muszą pochodzić z jednego z następujących krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja
i Słowenia.

Inicjatywa Google.org Impact Challenge to kontynuacja zobowiązania Google wobec Polski oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej poprzez wsparcie charytatywnych projektów, których celem jest rozwój edukacji cyfrowej oraz potencjału gospodarczego krajów regionu. Tylko
w ubiegłym roku Google.org przyznał ponad 1,5 miliona euro indywidualnych grantów organizacjom charytatywnym w Europie Środkowo-Wschodniej, których misja pokrywa się z tymi celami – z czego w Polsce przyznano ponad 400 tysięcy euro finansowania. Ponadto, w ramach zeszłorocznego programu Google.org Impact Challenge: Bezpieczeństwo w sieci dwie polskie organizacje – Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polska Akcja Humanitarna – otrzymały europejskie granty dla projektów zwiększających bezpieczeństwo
w internecie.

Projekty, które w obecnym programie otrzymają wsparcie, zostaną wybrane przez Google we współpracy z Grupą INCO oraz panelem ekspertek i ekspertów, w skład którego wchodzi kilkanaście osób ze świata nauki, biznesu oraz sektora publicznego z całego regionu.

Więcej informacji na temat inicjatywy Google.org Impact Challenge oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej: g.co/ceechallenge.

źródło: Google Polska