UOKiK uruchomił specjalny serwis do zgłoszeń „sygnalistów”

Jednym ze sposobów na zwiększenie skuteczności wykrywania praktyk ograniczających konkurencję przez UOKiK jest pozyskiwanie sygnałów od osób, które nie chcą ujawnić swojej tożsamości nowa platforma programu dla sygnalistów ma to ułatwić.

Program dla sygnalistów UOKiK

Porozumienia, a w szczególności kartele, są bardzo trudne do wykrycia ze względu na ich tajny charakter i działania przedsiębiorców mające na celu ukrycie uzgodnień. W związku z tym, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) bardzo liczy na sygnalistów, którzy mogą dostarczyć cennych informacji o sekretnych ustaleniach.

Kim jest sygnalista?

Sygnalista to osoba, która posiada informacje niedostępne publicznie, które mogą zostać użyte w celu wykrycia naruszenia prawa. Może nim zostać pracownik lub były pracownik, który wie, że jego pracodawca zawarł zmowę z innym przedsiębiorcą lub przedstawiciel handlowy dyscyplinowany w celu realizowania uzgodnień o podziale terytorialnym rynku.

Jeżeli jesteś osobą zarządzającą w firmie, która jest członkiem kartelu, rozważ złożenie wniosku leniency. Może się bowiem okazać, że w przypadku, gdy przedstawione informacje doprowadzą do wszczęcia postępowania antymonopolowego, osobom tym może zostać postawiony zarzut naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję, a w razie stwierdzenia tej praktyki może zostać nałożona na nie kara pieniężna. Wówczas korzystniejsze jest kontaktowanie się z UOKiK w ramach programu łagodzenia kar, a nie na zasadach przewidzianych dla sygnalistów.

Polacy założyli aż 2 mln profili zaufanych w 2019 roku

Jaki rodzaj informacji jest cenny dla UOKiK-u?

Szczególnie cenne będą firmowe informacje wewnętrzne o podjętych ustaleniach (np. notatki, sprawozdania ze spotkań), odbytych lub planowanych spotkaniach (dane z kalendarzy) lub korespondencja (e-mailowa, pocztą tradycyjną, za pomocą internetowych komunikatorów, smsy) i inne dokumenty zawierające dane wskazujące na podjęcie antykonkurencyjnych uzgodnień. Już sama informacja o sposobie funkcjonowania kartelu czy wskazówki gdzie i jakich dowodów naruszenia można szukać u danego przedsiębiorcy jest dla urzędu bardzo cenna.

– Kiedy w 2016 r. po raz drugi zostałem prezesem UOKiK, jednym z moich pierwszych pomysłów był program dla sygnalistów. Uruchomiliśmy numer telefonu i adres mejlowy, pod którymi można było anonimowo zgłaszać podejrzenie stosowania praktyk naruszających konkurencję. Efektem jest kilka tysięcy sygnałów. To bardzo dobry wynik, ale chcemy, żeby wśród nich było więcej wartościowych informacji. Dlatego uruchomiliśmy specjalną platformę, która ułatwi zgłaszanie nieprawidłowości – mówi prezes Marek Niechciał.

Jak możesz pomóc?

Na specjalnie przygotowanej stronie report.whistleb.com/pl/uokik możesz anonimowo i bezpiecznie powiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o antykonkurencyjnych działaniach.

Jeżeli chcesz podać informacje na temat zmowy, ale boisz się odwetu lub negatywnych konsekwencji – UOKiK zapewnia całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo Twojego zgłoszenia. Jeżeli sam nie podasz danych, które pozwolą Cię zidentyfikować, nie ma możliwości, aby ktokolwiek odkrył Twoją tożsamość. Połączenie jest szyfrowane i zabezpieczone hasłem.

Co można zgłaszać przez platformę dla sygnalistów?

Przede wszystkim informacje o nielegalnych zmowach – porozumieniach konkurentów, np. producenta z producentem lub sprzedawcy ze sprzedawcą, a także na informacjach o porozumieniach pionowych – zawartych np. między producentem i sprzedawcą. Można też informować urząd o nadużywaniu pozycji dominującej np. przez monopolistę.

Niedozwolone porozumienia mogą polegać na:

 • ustalaniu cen,
 • ustalaniu wielkości produkcji,
 • podziale rynku:
  • terytorialnym – np. poprzez ustalenie, że jeden przedsiębiorca będzie zaopatrywał klientów jedynie w zachodniej, a drugi we wschodniej części Polski,
  • podmiotowym  – wg. kryterium grup klientów, np. poprzez ustalenie że jeden przedsiębiorca będzie obsługiwał jedynie „dużych”, a drugi „małych” odbiorców usług,
  • produktowym – np. poprzez przypisanie do poszczególnych uczestników porozumienia sprzedaży określonych produktów i zobowiązanie do rezygnacji ze sprzedaży produktów przypisanym innym uczestnikom – przykładem może być uzgodnienie, że jeden przedsiębiorca sprzedaje jedynie ziemniaki, a drugi buraki,
  • innym podziale rynków zbytu lub zakupu,
 • zmowach przetargowych.

źródło: informacja UOKiK – Program dla sygnalistów