Rekrutacja pracowników IT kosztuje firmy nawet 60 tys. zł rocznie!

Znalezienie nowego pracownika w IT staje się coraz droższe – według najnowszego raportu No Fluff Jobs na samą rekrutację firmy wydają nawet 60 tysięcy zł rocznie.

Kwota wydatków na rekrutację w 2019 roku wyniosła nawet 60 tys. zł

Blisko 40 proc. badanych przedsiębiorstw wskazuje, że w 2019 roku budżety przeznaczane na poszukiwania nowych specjalistów rosną. Przyczynami takiego stanu rzeczy są niedobory pracowników oraz wysokie wymagania finansowe.

Prezentowany raport powstał na bazie trwającego 8 miesięcy badania ankietowego przeprowadzonego przez serwis No Fluff Jobs. Wzięli w nim udział głównie specjaliści z działów HR z ponad 300 firm prowadzących swoją działalność w branży technologicznej/IT.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że nawet 38 proc. firm przeznacza na rekrutacje od 2 do 20 tysięcy złotych. Budżety 16 proc. badanych firm przekroczyły próg 60 tys. zł. Badani wskazali na pojawienie się coraz większej potrzeby inwestycji w nowe metody prowadzenia działań rekrutacyjnych.  40 proc. przebadanych firm zwiększyło swoje wydatki w stosunku do roku poprzedniego. Na spadek wskazało zaś tylko 5,9 proc. ankietowanych.

— Szacuje się, że w Polsce brakuje wciąż około 50 tys. specjalistów IT. Biorąc pod uwagę dynamiczne tempo rozwoju polskich firm oraz fakt, że coraz więcej zagranicznych korporacji chce tworzyć swoje siedziby w naszym kraju, możemy stwierdzić, że rzeczywiście stan ten będzie się utrzymywał jeszcze co najmniej przez kolejne kilka lat – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Jakich pracowników poszukują rekruterzy?

W tym samym czasie zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników. Zdecydowana większość, bo 71 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć zatrudnienia nowych ekspertów z branży IT. Najbardziej poszukiwanymi fachowcami są programiści technologii tradycyjnych (53 proc.), na przykład  Javascript, Java, Angular, PHP, .NET, Phython. Z kolei mniej poszukiwani są pracownicy ze znajomością technologii wschodzących (14 proc.) takich jak: Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing. Najmniejszy popyt jest na testerów, architektów systemów oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa.

40% firm zwiększyło budżet na rekrutację

Proces rekrutacji programistów stanowi dziś jedno z największych wyzw—ń. W branży IT problem ten jest szczególnie dotkliwy na tle innych branż. Rekruterzy muszą wykazywać się wyjątkową kreatywnością. Programiści z reguły są dobrze opłacani, nie narzekają na brak nowych ofert, a na dodatek mają często swoje własne preferencje dotyczące godzin i sposobów pracy. Dlatego powstają coraz to nowsze narzędzia jak na przykład video prezentacje oferty pracy – podkreśla Magda Gawłowska-Bujok COO No Fluff Jobs.

Jak wyglądają zarobki w IT w Polsce (dane za 1. półrocze 2019 r.)

Trudno o nowego pracownika

Mimo zapotrzebowania na rynku IT, rekrutacja nowych osób wcale nie jest łatwa. 73 proc. badanych rekruterów spodziewa się trudności w znalezieniu nowych osób. Na pytanie: „które z poniższych wyzwań w rekrutacji IT jest najważniejsze”, HR-owcy wskazali, że problemem jest m.in.: brak odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych, brak możliwości dotarcia do specjalistów nieposzukujących pracy, a także brak źródeł pozyskiwania kandydatów.

Jako trzy główne wyzwania ankietowani wskazali:

  • niedobór wykwalifikowanych specjalistów – 33,7 proc.
  • wysokie wymagania finansowe – 23,9 proc.
  • dużą konkurencję – 16,7 proc.

Sposoby na wyławianie kandydatów

Z przeprowadzonego badania wynika, że 54 proc. rekruterów przyznało, że przy poszukiwaniu nowych specjalistów, najczęściej korzysta z portali ogłoszeniowych. Jednocześnie połowa (51 proc.) z nich korzysta z portalu LinkedIn jako narzędzia do odnajdywania kandydatów, a 42,8 proc. badanych wskazało, że przeprowadziło rekrutację na podstawie rekomendacji. Ta ostatnia forma zyskuje na popularności wśród rekruterów. Znikomym zainteresowaniem (3 proc.) cieszą się takie formy jak: artykuły sponsorowane czy płatne bazy kandydatów. Ankietowani wskazali w badaniu, że w poszukiwaniu nowych talentów korzystają także z własnych kanałów, takich jak np. strona „Kariera” (27,4 proc.). Korzystanie z witryny pozwala w dużym stopniu zaoszczędzić na ogłoszeniach publikowanych na zewnętrznych portalach.

Efektywność poszukiwań to już druga strona medalu. Okazuje się, że najskuteczniejszym źródłem jest portal LinkedIn – taki wynik wskazało 34% badanych. Na drugim miejscu znalazła się rekomendacja, a tuż za nią portale ogłoszeniowe o branży IT. Jeśli chodzi o wspomnianą już wcześniej stronę „Kariera”, tylko 3,3 proc. ankietowanych ocenia ją jako skuteczne źródło rekrutacji. Za najmniej efektywne sposoby zainteresowania potencjalnych kandydatów ofertą pracy, uznane zostały artykuły.

55% rekruterów prowadzi rekrutację na portalach ogłoszeniowych

Wyniki, które uzyskaliśmy w ankiecie, pozwoliły nam wyciągnąć kluczowe wnioski dotyczące działań rekrutacyjnych, wśród firm zatrudniających specjalistów z branży IT. Przede wszystkim obecnie najpopularniejszym źródłem wykorzystywanym przez rekruterów podczas poszukiwania kandydatów są portale z ogłoszeniami. Z kolei najskuteczniejszy headhunting na LinkedIn jest metodą sprawdzoną, ale wymaga od rekrutera sporo zaangażowania i czasu, a sami kandydaci są obecnie zmęczeni ilością pytań i propozycji. Dlatego platformy ogłoszeniowe takie jak No Fluff Jobs sięgają po innowacyjne metody zwiększenia ich wydajności. Są to między innymi wymagane widełki płacowe w każdym ogłoszeniu, dopasowywany format ogłoszenia do potrzeb kandydata, jasno określone wymagania czy możliwość porównania ofert. To wszystko sprawia, że odpowiedni kandydaci aplikują na dopasowane do ich kompetencji stanowiska – wskazuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff  Jobs.

Badanie było prowadzone na przestrzeni ośmiu miesięcy – od stycznia do końca października 2019 r. Składało się wyłącznie z pytań zamkniętych. Opcja wielokrotnego wyboru odpowiedzi była możliwa tylko w przypadku pytania o źródła wykorzystywane do poszukiwania nowych pracowników. Ankietowani to w przeważającej większości osoby odpowiedzialne za prowadzenie rekrutacji specjalistów IT w swoich firmach.

Link do raportu: wyzwaniarekruterow.nofluffjobs.com.

źródło: informacja prasowa