We Francji jest najwięcej hotspotów Wi-Fi

W którym kraju są najmniej zatłoczone hotspoty Wi-Fi, czyli gdzie przypada najwięcej punktów dostępowych do internetu bezprzewodowego na 1000 mieszkańców?

Liczba hotspotów Wi-Fi na 1000 mieszkańców (mobigrafika)

Jeśli chcesz połączyć się z publiczną siecią bezprzewodową Wi-Fi na mieście, to najszybciej znajdziesz kawiarnię z hotspotem we Francji. Właśnie w tym kraju przypada najwięcej publicznych punktów z dostępem do internetu na 1000 mieszkańców.

Według Goldman Sachs, na podstawie danych z serwisu iPass, we Francja jest ponad 200 hotspotów przypadających na tysiąc osób. To około 8 razy większe zagęszczenie niż w Polsce lub Stanach Zjednoczonych. W zestawieniu Polska znajduje się przed USA, Japonią, Niemcami, Brazylią i Chinami. W naszym kraju na 1000 mieszkańców przypada około 30 hotspotów.

Liczba hotspotów Wi-Fi przypadająca na 1000 mieszkańców (wg kraju):

  1. powyżej 200: Francja
  2. powyżej 150: Belgia
  3. powyżej 100: Holandia
  4. powyżej 50: Wielka Brytania
  5. powyżej 25: Polska, USA
  6. poniżej 25: Japonia, Niemcy, Brazylia, Chiny

źródło: Goldman Sachs, iPass przez Business Insider – Want better WI-Fi? Move to France