Dzień liczby π (pi) w tym roku jest wyjątkowy

Dzisiaj obchodzimy wyjątkowy dzień liczby π (pi), ponieważ 3,1415 składa się również na dzisiejszą datę w formacie amerykańskim.

Dzień liczby π pi

Liczba Pi (π) wyrażona jako ułamek dziesiętny to znana każdemu liczba 3,14. Właśnie dlatego dzień liczby pi (z ang. Pi Day) obchodzony jest 14 dnia 3 miesiąca, czyli 14 marca (w formacie amerykańskim data zapisywana jest miesiąc/dzień).

Dzień liczby π

Obchodzenie dnia liczby pi to chyba tylko pretekst, aby zwrócić uwagę dzieci na królową nauk, jaką jest matematyka i uczynienie jej bardziej przyjaznej.

Tegoroczny Dzień Liczby Pi jest wyjątkowy ponieważ kolejne dwie cyfry w liczbie pi to 1 i 5, czyli skrót od roku 2015. Mymy więc wyjątkowy dzień i rok liczby pi 3.14.15 → 3,1415.  (uwaga! tak zapisana data jest poprawna w formacie amerykańskim, według polskich zasad pisowni daty powinniśmy zapisać: 14.03.15)

A jeśli chcecie brnąć dalej w liczbę pi i świętować jej dzień, rok  i godzinę, to należy uwzględnić jej kolejne cyfry: czyli godzina: 9:26:53, ponieważ kolejno mamy 9, 2, 6, 5 i 3. A żeby było zabawniej równo o tej godzinie opublikowaliśmy ten wpis :) Dla lubiących bawić się w takie święta, w przyszłym roku również możemy mieć dzień i rok liczby pi – wystarczy zaokrąglić 4. cyfrę po przecinku i otrzymamy: 3,1416 :)

Macie jeszcze jakiś pomysł? Jeśli nie, to teraz na poważnie o samej liczbie π (pi)!

Liczba PI (π) to stała matematyczna, która w geometrii euklidesowej wyrażana jest jako stosunek obwodu koła do jego średnicy. Ta liczba jest zawsze dokładnie taka sama bez względu na wielkość okręgu. Można też zdefiniować π na inne sposoby, na przykład jako pole koła o promieniu równym 1 albo jako najmniejszą dodatnią wartość x, dla której funkcja sinus przyjmuje wartość 0, itd.

Skąd wziął się symbol π?

Symbol π wprowadził w 1706 roku William Jones w książce Synopsis Palmariorum Mathesos (π jest pierwszą literą greckiego słowa περίμετρον – perimetron, czyli obwód) a rozpowszechnił go później Leonhard Euler. Liczba π jest znana także jako stała Archimedesa lub ludolfina – tak została nazwana na cześć Ludolpha van Ceulena (obaj obliczyli przybliżone wartości π przy czym van Ceulen podał wartość liczby π z dokładnością do 35 miejsc po przecinku).

Nie istnieje, żaden ułamek,, który odpowiadałby liczbie pi, chociaż 22/7 jest blisko, a 355/113 jest jeszcze bliżej. Liczba pi jest nieskończona, a obecnie możemy obliczyć biliony miejsc po przecinku dla liczby Pi, ale nigdy nie będzie prostego matematycznego sposobu, aby wyrazić ją jak najbardziej dokładnie.

Liczba π jest niezwykła i pojawia się w wielu nieoczekiwanych miejscach:

  • prawdopodobieństwo tego, że dwie losowo wybrane liczby całkowite są liczbami względnie pierwszymi wynosi 6/π².
  • Średnia liczba sposobów na zapisanie liczby naturalnej jako sumy dwóch liczb całkowitych, których pierwiastki też są liczbami całkowitymi, wynosi π/4
  • liczba Pi pojawia się w dosłownie tysiącu równań

To niesamowite, że coś tak skomplikowanie nieskończonego jak liczba Pi prosto opisuje np. okrąg – ale dąży do wartości, której nie jesteśmy w stanie pojąć.

Oto mały fragment liczby π:

3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019091456485669234603486104543266482133936072602491412737245870066063155881748815209209628292540917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572703657595919530921861173819326117931051185480744623799627495673518857527248912279381830119491298336733624406566430860213949463952247371907021798609437027705392171762931767523846748184676694051320005681271452635608277857713427577896091736371787214684409012249534301465495853710507922796892589235420199561121290219608640344181598136297747713099605187072113499999983729780499510597317328160963185950244594553469083026425223082533446850352619311881710100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010654858632788659361533818279682303019520353018529689957736225994138912497217752834791315155748572424541506959508295331168617278558890750983817546374649393192550604009277016711390098488240128583616035637076601047101819429555961989467678374494482553797747268471040475346462080466842590694912933136770289891521047521620569660240580381501935112533824300355876402474964732639141992726042699227967823547816360093417216412199245863150302861829745557067498385054945885869269956909272107975093029553211653449872027559602364806654991198818347977535663698074265425278625518184175746728909777727938000816470600161452491921732172147723501414419735685481613611573525521334757418494684385233239073941433345477624168625

Jeśli chcecie zobaczyć milion cyfr po przecinku liczby pi (π) odwiedźcie stronę: One million digits of pi

źródło: Business insider, Wikipedia