Urządzenia mobilne podczas zakupów w Polsce i na świecie

Urządzenia mobilne wzmacniają konkurencję pomiędzy sklepami internetowych a tradycyjnymi. Zobacz najnowsze wyniki badań na temat korzystania z telefonów podczas zakupów.

W jaki sposób konsumenci korzystają ze smartfonów w sklepach

W międzynarodowym badaniu GfK „W jaki sposób konsumenci korzystają z telefonów komórkowych w sklepach – luty 2015” wzięło udział 25 tys. użytkowników telefonów komórkowych/smartfonów w wieku powyżej 15 lat zamieszkałych w 23 krajach. Badanie przeprowadzono przez internet lub za pomocą wywiadu bezpośredniego latem 2014 r. Badanie przeprowadzono w Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Indonezji, Włoszech, Japonii, Meksyku, Polsce, Rosji, RPA, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Zjednoczonym Królestwie, na Ukrainie oraz w USA.

Konsumenci dokonujący większości zakupów przez internet mają w zwyczaju porównywać cen towarów w sklepach internetowych. Obecnie, dzięki stałemu dostępowi do internetu w komórkach, coraz częściej ten sam zwyczaj przejmują konsumenci w trakcie zakupów w tradycyjnych sklepach stacjonarnych. Instytut GfK zapytał użytkowników telefonów komórkowych w 23 krajach, w jaki sposób, zazwyczaj, korzystają ze swoich telefonów komórkowych w tradycyjnym sklepie. Najczęściej wymienianymi czynnościami były porównywanie cen i kontaktowanie się ze znajomymi lub rodziną w celu uzyskania porady (odpowiednio po 40 proc. wskazań) oraz robienie zdjęć produktom, których kupno rozważają (36 proc.).

Duże zmiany w zachowaniach konsumentów istotne dla sprzedawców w kanałach tradycyjnych: 

 • 40%. konsumentów na świecie dokonuje zakupów w sklepach stacjonarnych, równocześnie korzystając z komórek, aby porównać ceny online
 • 40%. kupujących kontaktuje się ze znajomymi lub rodziną w celu uzyskania porady
 • ponad jedna trzecia klientów robi zdjęcia produktom, których kupno rozważa

Wyniki badania w Polsce

Jak Polacy korzystają ze smartfonów w sklepie?

W jaki sposób Polacy korzystają ze smartfonu/telefonu komórkowego podczas wizyty w sklepie? 

(% polskich użytkowników telefonów komórkowych korzystających z telefonu w dany sposób podczas wizyty w sklepie)

 • 53% kontaktuje się ze znajomymi lub rodziną w celu uzyskania ich porady
 • 33% robi zdjęcia produktom, których zakup rozważa
 • 27% porównuje ceny
 • 24% robi zdjęcia opisom reklamowym i innym informacjom dotyczącym produktów, których zakup rozważa
 • 17% skanuje kody kreskowe lub kody QR w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach
 • 14% kupuje produkty przy pomocy aplikacji na swoim urządzeniu
 • 14% kupuje produkty na stronie internetowej sklepu lub na innej stronie internetowej

Na świecie połowa konsumentów w wieku 20-29 lat robiąc zakupy w sklepie tradycyjnym, porównuje oferowane w nim ceny z cenami w sklepach internetowych. Wyniki badania wskazują, iż mężczyźni przebywający w sklepie tradycyjnym częściej korzystają z telefonów komórkowych w celu porównania cen niż kobiety (odpowiednio 42 i 37 proc.). Najbardziej aktywną grupą wiekową wśród takich klientów są osoby między 20. a 29. rokiem życia. Niemal połowa z nich (49 proc.) deklaruje regularne używanie telefonu komórkowego w celu porównywania cen. Kolejne aktywne w tym zakresie grupy wiekowe to 15-19 lat oraz 30-39 lat (odsetki deklaracji po 45 proc.).

Zważywszy na znaczną liczbę klientów sklepów tradycyjnych, którzy posiadają dostęp do internetu, sklepy takie zmuszone są do uwzględnienia tego faktu w swoich działaniach – komentuje Adrian Hobbs, Managing Director, Online Pricing Intelligence, GfK. – Bieżące i precyzyjne monitorowanie cen konkurencji w internecie oraz szybkie podejmowanie odpowiednich decyzji w zakresie polityki cenowej, to główne czynniki decydujące o sukcesie, zarówno sklepów tradycyjnych, jak i internetowych.  Dotyczy to w szczególności sprzedawców z Azji i Ameryki Południowej, bo to właśnie w tych regionach klienci najchętniej korzystają z telefonów komórkowych podczas wizyty w sklepie stacjonarnym. 

Najwyższe odsetki konsumentów korzystających z telefonów komórkowych w celu porównywania cen w internecie występują w Korei Południowej, w Chinach i w Turcji. Regularne korzystanie z takiej funkcjonalności zadeklarowało tam odpowiednio 59, 54 i 53 proc. ankietowanych.  Najrzadziej z możliwości porównania cen korzystają mieszkańcy Ukrainy, RPA i Indii (odpowiednio 11, 15 i 17 proc.).

Kto porównuje ceny w sklepie za pomoca telefonu komórkowego (02.2015)

Możliwość zasięgnięcia porady u znajomych lub rodziny jest równie ważna dla mężczyzn i dla kobiet

Wyniki badania wskazują, iż dokonując zakupów w sklepie tradycyjnym, zarówno mężczyźni (39 proc.), jak i kobiety (40 proc.), równie chętnie korzystają z telefonów komórkowych, aby radzić się znajomych lub rodziny przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Najczęściej postępują tak osoby z grupy wiekowej 20-29 lat (48 proc.), nieco rzadziej osoby z grup 15-19 lat (47 proc) i 30-39 lat (40 proc.). Powyższe wyniki pokazują, że ze względu na nowe zachowania konsumentów handel tradycyjny będzie zmuszony zweryfikować i zrewidować swoje oparte na wieloletnim doświadczeniu praktyki zarządzania procesem sprzedaży.

Do czego służy telefon w sklepie?

W jaki sposób użytkownicy na świecie korzystają ze smartfonu/telefonu komórkowego podczas wizyty w sklepie? 

 • 40% porównuje ceny
 • 40% zasięga rady u rodziny lub znajomych
 • 36% robi zdjęcia towarom
 • 29% robi zdjęcia reklamom
 • 28% skanuje kody kreskowe lub QR
 • 23% kupuje za pomocą aplikacji mobilnej
 • 22% kupuje na stronie WWW

Niniejsze opracowanie nie uwzględnia dokonywania w sklepie płatności mobilnych. Najwyższe odsetki konsumentów korzystających w sklepach z rad znajomych udzielanych przez telefon komórkowy występują w Meksyku, Polsce i Turcji (odpowiednio 55, 53 i 52 proc.). Najrzadziej tego typu pomocy oczekują Japończycy, Indonezyjczycy i Niemcy (odpowiednio 16, 21 i 24 proc.).

Wszyscy równie chętnie robimy zdjęcia produktom, które planujemy kupić    

Trzecim najbardziej popularnym sposobem wykorzystania telefonu komórkowego przez klientów w sklepach tradycyjnych jest robienie zdjęć produktom, które planują zakupić. Wyniki badania wskazują, że w takim celu z telefonu komórkowego korzystają równie chętnie mężczyźni, co kobiety (po 36 proc.). Zdjęcia w sklepie robią najczęściej nastolatki oraz młode osoby, do 29 roku życia (odpowiednio 44 i 43 proc.). W grupie osób w wieku 30-39 lat do fotografowania artykułów w sklepie przyznaje się 39 proc. respondentów.

Krajami, w których takie zachowania sklepowe występują najczęściej, są ponownie Meksyk (49 proc.), Chiny (49 proc.) oraz Turcja (47 proc.). Fotografowanie produktów jest najmniej popularne w Indiach (12 proc.), na Ukrainie (13 proc.) i w Indonezji (16 proc.), przy czym należy zwrócić uwagę, że w wymienionych krajach rynek smartfonów dopiero się nasyca.

Zobacz szczegółowe wyniki raportu GfK dla wszystkich 23 krajów i dla Polski: W jaki sposób konsumenci korzystają ze smartfonów w sklepach? (pdf, 1,5 MB)

źródło: informacja prasowa GfK