BrainMax – siłownia dla mózgu

BrainMax to platforma mobilna umożliwiająca rozwijanie i poprawę sprawności wybranych funkcji poznawczych związanych z pracą mózgu, takich jak: pamięć, koncentracja, percepcja, logika i język.

Aplikacja Brainmax

Twórcy BrainMax przygotowali również rozwiązania dedykowane osobom z ADHD, dysortografią i dysleksją. Istotą działania BrainMax są specjalne gry oraz gotowe kursy, dzięki którym użytkownik może poprawiać swoje osiągnięcia i śledzić postępy. Z dopasowanych rozwiązań mogą korzystać także uczniowie i studenci (moduł Edukacja), ludzie aktywni zawodowo (intelektMax) oraz osoby starsze (Senior). W wersji online ofertę uzupełniają specjalne moduły związane z efektywną nauką: LearnMax dla osób pragnących efektywniej się uczyć oraz TeachMax dla wykładowców, nauczycieli i pedagogów.

Za stronę merytoryczną zawartych na BrainMax gier i kursów odpowiada psycholog mgr Alicja Leszczyńska i pedagog mgr Agnieszka Tetela-Lipecka przy współpracy z dr. Przemysławem Bąblem z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnienie aplikacji takich jak BrainMax nie byłoby możliwe, gdyby naukowcy nie wykazali, że ćwiczenie spostrzegania, uwagi, pamięci i umiejętności rozwiązywania problemów poprawia ich funkcjonowanie. Co ciekawe, odkryto także, że trening poszczególnych funkcji poznawczych prowadzi do poprawy ogólnego funkcjonowania poznawczego i do podniesienia poziomu inteligencji. Rezultaty badań pokazują też, że podczas wykonywania ćwiczeń poznawczych zmienia się wzór aktywności w korze mózgowej i innych strukturach mózgowych oraz wzrasta gęstość receptorów, co można uznać za argument potwierdzający skuteczność tego rodzaju ćwiczeń.

Aplikacja Brainmax

Podstawowymi narzędziami doskonalenia sprawności mózgu w BrainMax są kursy, czyli plany treningowe złożone z 10-30 sesji. W sesji znajduje się po 5 ćwiczeń, dobranych w odpowiedni sposób w zależności od kursu.

Każdy użytkownik, który posiada aktywny abonament, może skorzystać z każdego kursu dostępnego na platformie lub, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, może stworzyć własny kurs.

Kursy pogrupowano w następujące kategorie:
Kursy kompleksowe – przekrojowe zestawy ćwiczeń doskonalących pięć funkcji poznawczych:

 • Podstawowy (10 sesji)
 • Średniozaawansowany (15 sesji)
 • Ekspert (20 sesji)

Kursy dedykowane:

 • Edukacja (25 sesji)
 • IntelektMax (30 sesji)
 • Senior (20 sesji)

Kursy specjalistyczne:

 • Pamięć (25 sesji)
 • Koncentracja (25 sesji)
 • Percepcja (25 sesji)
 • Logika (25 sesji)
 • Język (25 sesji)

Kursy terapeutyczne:

 • ADHD (25 sesji)
 • Dysortografia (25 sesji)
 • Dysleksja (25 sesji)

BrainMax – ćwicz swój umysł!

Ofertę uzupełniają specjalne moduły związane z efektywną nauką: LearnMax dla osób pragnących efektywniej się uczyć oraz TeachMax dla wykładowców, nauczycieli i pedagogów. Kursy oraz ćwiczenia są dostępne również dzięki aplikacji mobilnej posiadającej funkcję synchronizacji z portalem.

„Gry i ćwiczenia BrainMax są nie tylko interesujące i atrakcyjne, ale przede wszystkim umożliwiają doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi. Wraz z wiedzą o pamięci, której dostarczają moduły LearnMax i TeachMax, będą one cenną pomocą dla wszystkich, którzy chcą lepiej zapamiętywać” – mówi dr Przemysław Bąbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Instytut Psychologii.

Mobilna wersja BrainMax posiada 40 gier, zaimplementowane zaawansowane kursy, czyli plany treningowe pozwalające utrzymać systematyczność ćwiczeń oraz szczegółowe statystyki. Chociaż do działania nie jest wymagane połączenie z Internetem, osiągnięte wyniki można synchronizować z kontem na przeglądarkowej wersji BrainMax Klient BrainMax w Google Play jest bezpłatny, ale korzystanie z platformy wymaga opłacenia abonamentu. W wersji mobilnej jest to 10 zł za miesiąc, a w wersji pełnej (mobilnej i przeglądarkowej) 20 zł za miesiąc.

Link do aplikacji Brainmax w Google Play:

Pobierz z Google Play