Terapia Bezsenności – polska aplikacja medyczna do leczenia bezsenności

Poznaj pierwszą w Polsce aplikację medyczną, posiadającą status wyrobu medycznego, która pomaga w walce z bezsennością i zaburzeniami snu.

Aplikacja Terapia Bezsenności

Terapia Bezsennosci to jedyna w Polsce aplikacja medyczna zawierająca niefarmakologiczny program terapeutyczny skierowany na bezsenność. Oparta jest o techniki terapii poznawczo–behawioralnej, które zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem zalecane są jako pierwszoplanowa metoda pracy nad poprawą snu. W październiku 2020 aplikacja Terapia Bezsenności otrzymała status wyrobu medycznego.

Jak skutecznie leczyć bezsenność?

Jak pokazują badania blisko 30 proc. osób dorosłych ma problemy ze snem, a około 10 proc. cierpi na bezsenność przewlekłą. To zaburzenie, które pogarsza jakość codziennego życia, ale może być również czynnikiem wywołującym inne schorzenia. Wydawać się może, że najlepszym rozwiązaniem problemu jest farmakoterapia. Tymczasem najbardziej skuteczną, zdrowszą i nie wiążącą się z ryzykiem uzależnienia, metodą leczenia bezsenności jest terapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive – behavioral therapy for insomnia).

Jej wysoką skuteczność potwierdzają badania – 70 – 80% pacjentów z bezsennością, którzy korzystają z terapii poznawczo – behawioralnej uzyskuje trwałą poprawę w zakresie snu, a 1/3 wszystkich badanych nie zgłasza po terapii objawów bezsenności. Niestety w Polsce stosuje ją zaledwie kilkunastu, przeszkolonych, terapeutów, a to oznacza, że dostęp do niej jest utrudniony. Rozwiązaniem tego problemu jest pierwsza w Polsce aplikacja medyczna do terapii bezsenności.

Rewolucja w leczeniu bezsenności

Terapia Bezsenności – jedyna w Polsce aplikacja medyczna do poprawy snu to rewolucyjne narzędzie w walce z bezsennością. Opracowana została na podstawie wieloletnich doświadczeń wybitnych specjalistów z zakresu medycyny snu – dr n. med. Małgorzaty Fornal – Pawłowskiej – psychologa klinicznego i psychoterapeutki poznawczo-behawioralnej oraz psychiatry dr n. med. Michała Skalskiego. Leczenie z wykorzystaniem aplikacji trwa 6 tygodni. W tym czasie użytkownik otrzymuje dostęp do licznych materiałów edukacyjnych i opracowanych przez specjalistów ćwiczeń oraz zaleceń.

Przez cały czas trwania programu użytkownik może również monitorować efekty terapii i analizować wpływ stosowanych metod na sen. Zaletą aplikacji jest fakt, że korzystać z niej może każda osoba borykająca się z objawami bezsenności, niezależnie od wieku. Co zaś szczególnie istotne w obecnej rzeczywistości – przejście programu nie wymaga osobistej wizyty u specjalisty. Może być on stosowany samodzielnie albo jako rozszerzenie standardowego leczenia.

Aplikacja medyczna terapiabezsennosci.pl wpisuje się w szerszy i zyskujący coraz większą popularność trend digital therapeutics, który polega na cyfryzacji i skalowaniu na liczną populację pacjentów sprawdzonych metod terapeutycznych. Rynek ten (wyroby medyczne w formie oprogramowania) już teraz rozwija się bardzo dynamicznie. Zgodnie z raportem opublikowanym przez The Insight Partners w Europie wart jest obecnie około 5,5 mld dolarów, a prognozuje się, że w ciągu najbliższych 7 lat urośnie o 21,6 proc.


¹ Riemann D, Baglioni C, Bassetti C i wsp. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res. 2017; 26(6): 675-700.
² Baglioni C, Altena E, Bjorvatn B, Blom K, Bothelius K, Devoto A, Espie CA, Frase L, Gavriloff D, Tuuliki H, Hoflehner A, et al. The European Academy for Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia: An initiative of the European Insomnia Network to promote implementation and dissemination of treatment. J Sleep Res. 2019; e12967. Nowicki Z, Grabowski K, Cubała WJ, Nowicka-Sauer K, Zdrojewski T, Rutkowski M, Bandosz P. Rozpowszechnienie subiektywnej bezsenności w populacji polskiej. Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 165–173.
³ Schutte-Rodin S, Broch L, Buysse D, Dorsey C, Sateia M.Clinical guideline for the evaluation and management of chronic insomnia in adults. J Clin Sleep Med. 2008; 4(5):487-504

źródło: Terapia Bezsenności