Wyniki Play za 1. kwartał 2020 roku

Operator komórkowy Play zaliczył solidny początek roku pomimo niesprzyjających warunków rynkowych związanych z COVID-19.

Przychody operacyjne wzrosły o 3,5% r/r do 1,74 mld zł, dzięki poprawie przychodów z usług o 7,8% przy wzroście średniego ARPU o 4,7% r/r, częściowo skompensowane słabszą sprzedażą telefonów, na którą wpłynęły obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Skorygowana EBITDA na poziomie 607 mln zł (+5,3% r/r), odzwierciedla znaczący wpływ marży na usługach.

Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE)1 w I kw. wyniosły 341 mln zł, co stanowi wzrost o 88,9% r/r, przy mocnym wsparciu skorygowanej EBITDA, niższych gotówkowych nakładów inwestycyjnych i pozytywnej zmiany kapitału obrotowego.

Pandemia COVID-19 tylko w niewielkim stopniu wpłynęła na działalność PLAY dzięki natychmiastowemu wdrożeniu planu zarządzania ciągłością działania i dostosowaniu go do panującej sytuacji.

Może Cię zainteresowac także:

Najważniejsze dane operacyjne: 

 • 15,2 mln raportowanych klientów i 12,6 mln aktywnych klientów (odpowiednio +1,1% i +1,0% r/r), w tym 132 tysiące kart SIM M2M.
 • Udział klientów kontraktowych na poziomie 65,6% przy wskaźniku rezygnacji na niskim i stabilnym poziomie 0,75%.
Play w 1. kwartale 2020 r.
 • Średnie ARPU wzrosło do 33,8 zł (+4,7% r/r), natomiast ARPU kontraktowe wzrosło do 39,2 zł (+3,7%).
 • 47 tys. abonentów usługi PLAY NOW TV BOX w ciągu jednego roku od uruchomienia.
 • Komercyjne uruchomienie pod koniec marca oferty stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu.

Rozbudowa sieci zgodnie z założonym celem:

 • Na koniec marca 2020 r. działało 7 965 stacji bazowych (+14% r/r), zasięg 4G LTE osiągnął 98,8% populacji.
 • 40% stacji bazowych zostało zaktualizowanych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 51% populacji.
 • Trwa rozbudowa światłowodowej sieci dosyłowej, w pierwszym kwartale 2020 r. podłączono 88 nowych stacji bazowych.
Play w 1. kwartale 2020 r. (sieć 5G i rozbudowa 4G LTE)

Najważniejsze dane finansowe:

 • Przychody wyniosły 1 744 mln zł (+3,5% r/r), na co wpływ miał wzrost przychodów z usług (+7,8% r/r), częściowo zniwelowany niższą sprzedażą towarów (-9,6% r/r) w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID19.
Play w 1. kwartale 2020 r. (COVID-19)
 • Skorygowana EBITDA wyniosła 607 mln zł (+5,3% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę marży na usługach.
 • Zysk netto spadł do 208 mln zł (-2,8% r/r), przy wzroście EBITDA skompensowanym przez wyższe: amortyzację, koszty finansowe netto (głównie wpływ różnic kursowych) oraz podatek dochodowy.
Wyniki finansowe Play za 1 kwartał 2020 r.

 • Gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 156 mln zł (-34,2% r/r), głównie z powodu braku przesunięcia płatności z IV kw. 2019 r.
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego z uwzględnieniem płatności leasingowych (FCFE) wyniosły 341 mln zł (+88,9% r/r) na tle wyższej EBITDA, niższych gotówkowych nakładów inwestycyjnych oraz pozytywnego wpływu zmian w kapitale obrotowym (głównie spadek aktywów kontraktowych w związku z niższą sprzedażą telefonów).
 • Zarząd podjął decyzję o wypłacie 45% wartości wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego wygenerowanych w 2019 r. w formie dywidendy zaliczkowej w wysokości 1,65 zł na akcję, która została wypłacona 12 maja.

źródło: PLAY COMMUNICATIONS SA