Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2019 roku [raport UKE]

Sprawdź wyniki najnowszego badania konsumenckiego UKE za 2019 rok, pokazującego w jaki sposób Polacy korzystają na co dzień z usług telekomunikacyjnych.

Oto niektóre z pytań, na które odpowiada najnowsze badanie konsumenckie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na jego podstawie powstały trzy raporty dotyczące: klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz seniorów w wieku 60+.

 • Ilu z nas ma wciąż telefon stacjonarny?
 • Z jakiej formy dostępu do internetu korzystamy?
 • Jaki odsetek z nas ogląda płatną telewizję kablową lub satelitarną?
 • Ile wydajemy na telefon komórkowy?
 • Jak wielu z nas ma w smartfonie aplikację bankową?
 • Jak często używamy roamingu, usług premium rate i co wiemy o zagrożeniach w sieci?

W przypadku klientów indywidualnych z telefonu komórkowego korzysta więcej niż dziewięciu na dziesięciu pytanych. Dość powszechne jest też wśród Polaków korzystanie z internetu (70,5 proc.), przy czym najwięcej użytkowników posiada mobilny dostęp do internetu w telefonie (91,2 proc.). Ponad połowa użytkowników internetu w telefonie ma zainstalowaną aplikację bankową.

Średnie miesięczne wydatki na telefon komórkowy wynoszą w Polsce ponad 52 zł, jednak najwyższa zadeklarowana kwota wydatków w miesiącu to 500 zł. Częścią tego rachunku są opłaty za usługi premium rate – korzysta z nich jednak niewiele ponad 4 proc. badanych i najczęściej (65,5 proc.) po to, by wesprzeć akcję charytatywną.

W przypadku seniorów (60+) tylko 30 proc. używa internetu. Główną obawą przed korzystaniem z sieci jest możliwość stania się ofiarą oszustwa, a także brak przekonania o możliwości nauczenia się obsługi przeglądarki internetowej, które wydaje się być w tym przypadku kluczowe.

Sprawdź także: Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2018 roku [raport UKE]

Seniorzy stosunkowo rzadko korzystają też z komputera – deklaruje to tylko 26,5 proc. z nich. Główną barierą jest nieumiejętność jego obsługi, ale także brak takiej potrzeby lub brak dostępu do sprzętu.

Za to niemal 82 proc. osób w wieku 60 lat i więcej korzysta z telefonu komórkowego. Jednocześnie wciąż jedna piąta badanych seniorów posiada telefon stacjonarny, choć ponad połowa z nich głównie z przyzwyczajenia.

Dostęp do internetu w PL (2019)

Klienci instytucjonalni niemal w 100 proc. używają telefonów komórkowych, a liczba aktywnych kart SIM to 2,6 na firmę, choć niemal jedna czwarta badanych ma także telefon stacjonarny. Niemal 90 proc. z nich posiada w firmach dostęp do internetu, który okazuje się potrzebny do zdobywania niezbędnych informacji, komunikacji z klientami, a także do komunikacji wewnętrznej. Ponad 60 proc. respondentów zna pojęcie „sieci 5G”, ale przekonują, że aktualne parametry dostępu do internetu w ich firmie są wystarczające do prowadzenia działalności.

Poniżej znajdziesz najciekawsze dane z raportu dotyczącego korzystania z usług telekomunikacyjnych, internetu mobilnego i stacjonarnego w Polsce w 2019 roku!

Telefonia komórkowa

Telefonia komórkowa wykorzystywana jest powszechnie –korzysta z niej 92,9% badanych. Większość badanych w tym celu używa smartfonów, zaś preferowanym typem oferty jest abonament (66,2%). Średnie miesięczne wydatki na telefon to 52,2 zł.

Korzystanie z usług telekomunikacyjnych w Polsce (2019 r.)

 • 67,4% posiadaczy telefonów komórkowych korzysta z usługi internetuw telefonie, najczęściej w formie abonamentu bądź doładowania. Internet mobilny w telefonie wykorzystywany jest głównie do przeglądania stron www, jak również w celu korzystania z portali społecznościowych oraz komunikatorów.
 • 54,2% użytkowników internetuw telefonie ma zainstalowaną aplikację bankową, z której jedna czwarta korzysta przynajmniej raz dziennie. Płatności zbliżeniowej telefonem dokonuje czterech na dziesięciu (40%) posiadaczy aplikacji bankowej.
 • 61,6% użytkowników spotkało się systemowymi powiadomieniami (A2P), dotyczącymi przede wszystkim alertów RCB. Tego typu SMSyinformacyjne są pozytywnie oceniane przez badanych –najchętniej otrzymują oni powiadomienia pocztowe/kurierskie, dotyczące bankowości elektronicznej oraz medyczne.

Rynek telefonii komórkowej oceniany jest bardzo dobrze. We wszystkich analizowanych aspektach: ceny usług, jakość, dopasowanie do potrzeb, jakość obsługi klienta oraz zasięg sieci odsetek wskazań pozytywnych w zakresie satysfakcji klienta przekracza 84%.

Telefonia komórkowa w Polsce w 2019 r. – rodzaj aparatu i typ oferty

Telefonia stacjonarna

Z telefonii stacjonarnej korzysta 10,6% badanych. Blisko połowa badanych posiada stacjonarny telefon z przyzwyczajenia. Telefon ten używany jest również ze względu na fakt, iż był w pakiecie z inną usługą oraz okazuje się być dla badanych wygodny. Dla większości posiadaczy jest on istotny –wykorzystują go kilka razy w tygodniu lub w miesiącu i nie chcieliby zrezygnować z telefonu stacjonarnego na rzecz mobilnego. Do podjęcia takiej decyzji mogłaby ich skłonić podwyżka kosztów.

Użytkownicy telefonii stacjonarnej wysoko oceniają jej dostępność, jakość połączeń oraz ofertę cenową. Za rachunki płacą miesięcznie przeciętnie 39,3 zł.

Internet w telefonie (PL, 2019)

Wśród wszystkich usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarny został uznany za tą, która w największym stopniu obciąża miesięczny budżet gospodarstwa domowego badanych.

Dostęp do internetu

Dostęp do usług internetowych posiada 70,5% badanych, z czego 91,2% stanowi internetmobilny w telefonie, a 39,7% to posiadacze internetustacjonarnego. Internet najczęściej wykorzystywany jest do przeglądania stron internetowych, korzystania z portali społecznościowych oraz do komunikacji. Zdecydowana większość badanych jest zdania, że nie ma takich usług, z których nie mogłaby korzystać z uwagi na posiadaną prędkość łącza.

Jedynie 10% respondentów słyszało o PRO speedtest, przy czym narzędzie najczęściej służy do pomiarów jakości pobierania i wysyłania danych.

Cel wykorzystywania internetu mobilnego w telefonie (PL, 2019)

Internet mobilny

Internet mobilny Polacy posiadają przede wszystkim w smartfonie. Badani jako korzyść posiadania internetumobilnego wskazują najczęściej większą mobilność i potrzebę korzystania z sieci poza domem (44,2%). Ponad 40% z nich uważa, że nic nie jest w stanie skłonić ich do zmiany na rzecz internetustacjonarnego. Bardzo wysoko oceniają również jakość internetumobilnego.

Średnia miesięczna wysokość opłat za internetmobilny wynosi 45,1 zł. Ponad 40% deklaruje, iż nie posiada limitu transferu danych. O wyborze prędkości decyduje przede wszystkim cena (44,5%).

Korzystanie z mobilnych aplikacji bankowych w Polsce (2019 r.)

Internet stacjonarny

Niewiele ponad 40% posiadaczy internetustacjonarnego nie zrezygnowałaby z tej usługi; wśród ewentualnych powodów rezygnacji wymieniane jest pogorszenie jakości łącza (24,8%), podwyżka kosztów (22,9%) oraz korzystniejsza oferta dostępu mobilnego (18,5%).

Średnia miesięczna wysokość opłat respondentów za internetstacjonarny wynosi 55,7 zł. Najczęstszymi powodami posiadanej prędkości jest korzystna cena oraz brak potrzeby wyższej prędkości.

Korzystanie z mobilnych płatności zbliżeniowych w Polsce (2019)

Zdecydowana większość użytkowników jest zadowolona z posiadanej stacjonarnej usługi do internetu w każdym jej aspekcie i nie wskazuje problemów z jej jakością.

Ranking prędkości internetu w Polsce za 2019 rok

Sieć 5G

49,8% respondentów spotkało się z pojęciem „sieci 5G”. Pytanio budowę masztu telekomunikacyjnego oddalonego  ok. 200 m od miejsca zamieszkania, badani niechętnie by go tam widzieli (60,9% przeciwników). Niespełna jedna trzecia nie miałaby nic przeciwko.

Opinie dotyczące szkodliwości promieniowania z nadajników są podzielone –obawy podziela połowa badanych, a 34,3% zaprzecza, by było one chorobotwórcze.

Sieć 5G - znajomość pojęcia w Polsce (2019)

Metodologia

 • Zaprezentowane w raporcie dane zostały poddane procedurze ważenia analitycznego, mającego na celu korektę struktury zrealizowanej próby względem populacji.
 • Dane procentowe zaprezentowane w raporcie są wartościami ważonymi. Dane liczbowe (N) to dane nieważone.
 • Wyjątek od powyższego stanowią dane metryczkowe (społeczno-demograficzne), w których wartości procentowe również są danymi nie poddanymi ważeniu.
 • Na wykresach kolumnowych i słupkowych, suma wartości może przekraczać 100% -możliwe było wskazanie więcej niż jednej pasującej odpowiedzi.
 • Na wykresach kołowych oraz wykresach skumulowanych suma poszczególnych wartości procentowych może wynosić 99,9% lub 100,1%. Jest to wynikiem stosowanych zaokrągleń w wartościach liczbowych po przecinku.
 • Net PromoterScore(NPS) –narzędzie oceny lojalności klientów danej firmy. Żeby wyliczyć wskaźnik, należy zagregować oceny 0-6 oraz 9-10. Wynik to różnica między zagregowaną oceną 9-10 oraz 0-6.

Pobierz pełne raporty:

źródło: UKE