Jak długo będą pracować Europejczycy?

Eurostat opublikował interesującą prognozę dotyczącą tego, jak długo mieszkańcy poszczególnych krajów europejskich mogą oczekiwać aktywności na rynku pracy w ciągu swojego życia.

Dane opublikowane przez Eurostat dotyczące średniego czasu pracy mieszkańców poszczególnych krajów europejskich są mierzone w latach i opierają się na osobie, która miała 15 lat w 2019 roku. Średni oczekiwany czas pracy w Unii Europejskiej ?? wyniósł 35,2 lat – 3,6 lat dłużej niż w 2000 roku. W poszczególnych państwach członkowskich czas ten waha się od 32 lat we Włoszech do 42 lat w Szwecji.

Dane obejmują również kilka krajów spoza UE, a wyestymowane wyniki są bardzo zróżnicowane. Na przykład w Turcji 15-latek może oczekiwać 29,3 lat życia zawodowego. Jednak na Islandii 15-latek może nastawiać się, że będzie pracować znacznie dłużej – w sumie 45,8 lat. W Szwajcarii s kolei czas pracy szacuje się na 42,6 lat i 39,8 lat w Norwegii.

W Polsce ?? średnia liczba lat pracy wyniosła około 33,6 lat, czyli nieco poniżej średniej wartości w całej Europie.

Zobacz na poniższej mapie, jak sytuacja wygląda w pozostałych krajach europejskich:

Jak długo będą pracować Europejczycy? (szacunki dla 15-latków z 2019 roku) Eurostat
 • ?? Unia Europejska – 27 krajów (od 2020) 35,9
 • ?? Unia Europejska – 28 krajów (2013-2020) 36,4
 • Europa – 19 krajów (od 2015) 36,1
 • ?? Belgia 33,6
 • ?? Bułgaria 34,0
 • ?? Czechy 36,3
 • ?? Dania 40,0
 • ?? Niemcy 39,1
 • ?? Estonia 39,0
 • ?? Irelandia 37,4
 • ?? Grecja 33,2
 • ?? Hiszpania 35,3
 • ?? Francja 35,4
 • ?? Chorwacja 32,5
 • ?? Włochy 32,0
 • ?? Cypr 37,5
 • ?? Łotwa 36,8
 • ?? Litwa 37,1
 • ?? Luksemburg 33,9
 • ?? Węgry 34,4
 • ?? Malta 36,5
 • ?? Nederlandy 41,0
 • ?? Austria 37,6
 • ?? Polska 33,6
 • ?? Portugalia 38,2
 • ?? Rumunia 33,8
 • ?? Słowenia 35,9
 • ?? Słowacja 34,2
 • ?? Finlandia 38,9
 • ?? Szwecja 42,0
 • ?? Wielka Brytania 39,4
 • ?? Islandia 45,8
 • ?? Norwegia 39,8
 • ?? Szwajcaria 42,6
 • ?? Czarnogóra 32,7
 • ?? Macedonia 31,7
 • ?? Serbia 33,4
 • ?? Turcja 29,3
Średni czas pracy w EU (w latach) wg krajów - ranking

źródło: Statista