Raport „Dziecięcy Szpital Przyszłości”

Fundacja K.I.D.S. przedstawia współczesne wyzwania i wizję transformacji w najnowszy, raporcie „Dziecięcy Szpital Przyszłości”.

Kluczowe obszary transformacji (Fundacja K.I.D.S.)

Digitalizacja, zintegrowana opieka, rozwiązania telemedyczne czy nastawienie na poprawę doświadczeń pacjenta i pracownika to przykłady obszarów, które wyróżniono w Raporcie „Dziecięcy Szpital Przyszłości” przygotowywanym przez ekspertów K.I.D.S. Fundacja w ciągu roku swojego istnienia obserwowała sytuację placówek medycznych w Polsce i za granicą. Na podstawie badań i doświadczeń z wdrażania pierwszych projektów powstał raport, który identyfikuje obszary zmian w szpitalach i proponuje nowoczesne rozwiązania. W ten sposób powstała kompleksowa wizja transformacji, która jednocześnie wyznacza kierunki strategiczne projektów, jakimi zajmować się będzie Fundacja.

Eksperci K.I.D.S. bazując na materiałach takich instytucji jak NIK, WHO czy ECHO, własnych doświadczeniach oraz na pogłębionych wywiadach z małymi pacjentami, ich opiekunami i pracownikami szpitali dziecięcych, zbadali najczęściej wskazywane problemy, opracowując współczesne wyzwania placówek medycznych.

Transformacja ma docelowo poprawić jakość doświadczeń zarówno pacjenta, rodzica, jak i pracowników szpitala, dlatego raport porusza różne aspekty poszczególnych etapów leczenia – od pierwszego kontaktu z lekarzem i kwestie administracyjne, po wypis do domu i rekonwalescencję.

 1. Pacjent w centrum – projektowanie całej ścieżki szpitalnego doświadczenia pacjenta z myślą o jego komforcie fizycznym i psychicznym. 
 2. Digitalizacja – wykorzystanie technologii do poprawy efektywności procesów i jakości opieki.
 3. Zintegrowana opieka – bliska współpraca i zaangażowanie wszystkich uczestników procesu leczenia. 
 4. Bliżej domu – rozszerzenie opieki poza tradycyjne mury szpitalne. 
 5. Ceniony pracodawca  – tworzenie komfortowego środowiska pracy
 6. Centrum innowacji – stworzenie warunków do rozwoju i wdrażania zmian w opiece medycznej
 7. Zdrowa organizacja – budowanie zrównoważonego modelu zarządzania, nowych źródeł dochodów i zdrowej struktury kosztów.

Raport w całości zostanie przedstawiony w sierpniu tego roku. Zaprezentuje kompleksową wizję szpitali przyszłości, wraz ze szczegółową analizą problemów i bazą inspirujących przykładów nowatorskich rozwiązań i dobrych praktyk z całego świata.

Mamy nadzieję, że raport wzbudzi dyskusję wokół przyszłości szpitali w Polsce. Jednocześnie chcemy zainspirować liderów biznesu oraz firmy technologiczne, które działają w tych obszarach do wsparcia transformacji. Mamy wspaniały personel medyczny, ale otoczenie, w którym pracuje, nie zawsze nadąża za cyfrową rewolucją. Gromadzimy wokół Fundacji liderów zmian w szpitalach dziecięcych. Razem możemy dokonać ogromnej zmiany, odczuwalnej przez tysiące małych pacjentów.- mówi współzałożyciel K.I.D.S. Tomasz Rudolf, na co dzień prezes The Heart, korporacyjnego company buildera, który zainicjował powstanie Fundacji.

Celem Raportu „Dziecięcy Szpital Przyszłości” jest także przedstawienie lokalnych i światowych przykładów wdrożonych innowacji.

Wizja dziecięcego szpitala przyszłości – obszary transformacji (Fundacja K.I.D.S.)

Wciąż zbieramy przykłady wdrożonych już zmian i pilotażowych projektów odmieniających dziecięce szpitale. Każdy, kto wdrożył w dziecięcym szpitalu innowację w jednym z 7 wyznaczonych w przez nas obszarów transformacji, może ją do nas zgłosić, a my te najbardziej inspirujące opublikujemy razem z Raportem dodaje Maciej Malenda, szef zespołu pracującego nad raportem.

K.I.D.S. chce zbudować międzynarodową społeczność innowatorów dziecięcych szpitali, którzy będą wymieniać się wiedzą i wspólnie tworzyć nowatorskie projekty. Dlatego już teraz Fundacja zapowiada cykl webinarów z ekspertami branży medycznej i technologicznej.

Obszary wspierające (Fundacja K.I.D.S.)

Wizja „Dziecięcego Szpitala Przyszłości”

7 obszarów transformacji – przykłady innowacji:

 • Pacjent w centrum. Szpital uniwersytecki w Hamburgu przygotował specjalną stronę internetową dla małych pacjentów, która pomaga im przygotować się do wizyty.
 • Digitalizacja: W jednym ze szpitali w San Francisco gogle VR wykorzystywane są do minimalizacji bólu. 
 • Zintegrowana opieka: Wdrożony w Kolorado program angażuje rodziców do dzielenia się doświadczeniem z innymi rodzicami, których dzieci otrzymały podobną diagnozę, by zredukować stres i lepiej radzić sobie z nową sytuacją. 
 • Bliżej domu: Szpital Mercy Virtual Care zatrudnia 300 pracowników dedykowanych tylko i wyłącznie do opieki zdalnej. Dbają o pacjentów przebywających w domach i w 38 szpitalach w 7 stanach. 
 • Ceniony Pracodawca: Program You Matter wdrożony przez Nationwide Children’s Hospital ma na celu wsparcie personelu szpitala, narażonego na ogromny stres i wypalenie zawodowe. 
 • Centrum innowacji: Kanadyjski szpital dziecięcy SickKids od kilku lat rozwija aplikacje medyczne, wspierające lekarzy i małych pacjentów na całym świecie.
 • Zdrowa organizacja: By usprawnić zarządzanie placówką, niektóre szpitale zaczynają wdrażać znane z NASA “centra dowodzenia”. W jednym miejscu na monitorach zbierane są wszystkie kluczowe dane dotyczące bieżących operacji i przepływu pacjentów. 

źródło: Fundacja K.I.D.S.