Co-innovation partnerships. Dlaczego zawieramy partnerstwa biznesowo-wizerunkowe?

Firmy z odmiennych branż nawiązują współpracę, by razem proponować swoim klientom nową wartość dodaną, zwiększać w ten sposób swoją konkurencyjność, wchodzić w nowe segmenty. Firmy technologiczne – z uwagi na ostatnią sytuację – są naturalnym partnerem takiego „co-innovation partnerships”. Co ważne… pandemia wzmocniła nurt „technological collaboration for the greater good”. Pokazujemy przykłady najciekawszych partnerstw.  Globalizacja … Czytaj dalej Co-innovation partnerships. Dlaczego zawieramy partnerstwa biznesowo-wizerunkowe?