UKE: Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2023 r.

Jak wyglądał rynek telekomunikacyjny w 2023 roku w naszym kraju? Sprawdź najważniejsze dane z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

UKE: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2023 roku w Polsce - okładka na tablecie

Z najnowszego Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2023 roku udostępnionego właśnie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) dowiesz się między innymi:

  • Jak kształtowały się przychody z usług telekomunikacyjnych w przypadku całego rynku i poszczególnych jego segmentów?
  • Jaki odsetek gospodarstw domowych korzystał z usług dostępu do internetu oraz jakie technologie i jakie przepływności łączy były najczęściej używane?
  • Ilu klientów korzystało z usług telefonii mobilnej?
  • Które usługi najczęściej świadczono w ramach pakietów?  
  • Jak zakończyła się realizacja POPC?

To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiedź daje raport. Wartość rynku telekomunikacyjnego w 2023 roku wzrosła o 6% w stosunku do 2022 roku i wyniosła 43,1 mld zł. Na inwestycje telekomunikacyjne wydano 11,1 mld zł, o 1,1% mniej niż w roku poprzednim.

➔ PRZECZYTAJ TAKŻE: Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2022 roku [raport UKE]

Z usług stacjonarnego dostępu do internetu korzystało 9,5 mln klientów, o 3,6% więcej niż w 2022 r. O 8,4% wzrosły przychody z tego segmentu rynku i wyniosły 5,9 mld zł.

Internet stacjonarny w Polsce w 2023 roku- udziały prędkości łącza internetowego
Internet stacjonarny w Polsce w 2023 roku- udziały prędkości łącza internetowego (UKE)

Liczba klientów mobilnego dostępu do internetu, świadczonego za pomocą kart SIM wykorzystywanych w dedykowanych urządzeniach, wyniosła 8,9 mln (wzrost o 1,6%). Przychody w tym zakresie spadły o 1,3% wobec poprzedniego roku i wyniosły 2,2 mld zł.

Najczęściej użytkowaną usługą telefoniczną była usługa telefonii mobilnej, z której korzystało 52,4 mln użytkowników. Usługa telefonii stacjonarnej kolejny rok traciła na znaczeniu. W 2023 r. korzystało z niej 2,1 mln użytkowników, o 13,1% mniej w stosunku do 2022 r. Na znaczeniu straciła również, choć w znacznie mniejszym stopniu, usługa telefonii VoIP. Była świadczona dla 2,8 mln klientów, o 2,8% mniej niż rok wcześniej.

Podobnie, jak rok wcześniej, 75% gospodarstw domowych korzystało z płatnych usług telewizyjnych, z których przychód osiągnął poziom 6,8 mld zł.

UKE: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2023 roku w Polsce - najważniejsze dane
UKE: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2023 roku w Polsce – najważniejsze dane

W 2023 r. zdecydowana większość użytkowników usług wiązanych wybierała pakiety double play (77,5%).

Na koniec 2023 r. praktycznie cały obszar kraju 99% był objęty zasięgiem internetu mobilnego o maksymalnej prędkości co najmniej 100 Mb/s. Najczęściej wybieranymi usługami w Polsce były usługi o przepustowości 300 Mb/s i 1 Gb/s.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szerokopasmowe sieci operatorów hurtowych, którzy zapewniają dostęp do swoich sieci przedsiębiorcom wykorzystującym je do świadczenia usług detalicznych. Otwarty dostęp hurtowy do sieci światłowodowych obejmował w Polsce w 2023 roku swoim zasięgiem 4,2 mln gospodarstw domowych.


Usługi dostępu do internetu – dostęp stacjonarny

W 2023 roku usługę stacjonarnego dostępu do internetu świadczyło 2 225 PT. Penetracja usługami internetu stacjonarnego wyniosła 65,5% w przeliczeniu na gospodarstwa domowe. Usługi dostar- czane były dla 9,5 mln klientów. Przychody wyniosły 5,9 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej o 8,4%.

UKE - penetracja internetu stacjonarnego w 2023 roku w Polsce
UKE – penetracja internetu stacjonarnego w 2023 roku w Polsce

Usługi dostępu do internetu – dostęp mobilny

Na rynku dostępu mobilnego do internetu usługę świadczyło 102 przedsiębiorców. Nasycenie usługą dostarczaną za pomocą kart SIM w dedykowanych urządzeniach typu modemy, karty, klucze wy- niosło 23,6%, co oznaczało wzrost o 0,4 pp. i przełożyło się na przychody 2,2 mld zł. Liczba klientów wzrosła o 1,6% i wyniosła 8,9 mln. W 2023 r. za pomocą wszystkich dostępów mobilnych przesłano i odebrano 8,8 mln TB danych, o 22,1% więcej niż w roku poprzednim.

Liczba użytkowników internetu mobilnego w Polsce (SIM) w 2023 r. (UKE)
Liczba użytkowników internetu mobilnego w Polsce (SIM) w 2023 r. (UKE)

Usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna

W 2023 r. usługi telefonii stacjonarnej świadczone były przez 189 PT. Penetracja usługami była niższa niż w poprzednim roku o 0,1 pp. i wyniosła 6,7%. Przychody z rynku telefonii stacjonarnej w Polsce wyniosły 0,9 mld zł, o 13,7% mniej w porównaniu do poprzedniego roku. Usługi świadczone były dla 2,1 mln użytkowników, o 13,1% mniej niż w roku poprzednim. Całkowity czas trwania połączeń wychodzących w 2023 r. wyniósł 2,4 mld minut.

Usługi telefoniczne – VoIP

Na rynku usług telefonii VoIP w 2023 r. usługi świadczyło 690 przedsiębiorców. Wartość rynku wyniosła 295 mln zł i spadła o 6,6% wobec poprzedniego roku. Z usług korzystało 2,8 mln użytkowników. Czas trwania połączeń VoIP wyniósł 2 mld minut i spadł wobec poprzedniego roku o 7,8%.

Usługi telefoniczne – telefonia ruchoma

W 2023 r. usługi telefonii ruchomej w Polsce świadczyło 143 przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Penetracja usługami telefonii ruchomej w Polsce spadła w stosunku do 2022 r. o 0,6 pp. i wyniosła około 138,7%. Operatorzy uzyskali przychody w wysokości 15,3 mld zł i były one wyższe o 6,3% niż rok wcześniej. Łączna liczba kart SIM wyniosła 52,4 mln, o 0,4% mniej w porównaniu do 2022 r. Liczba kart M2M 12 wyniosła 7,7 mln. Użytkownicy telefonii ruchomej wykonali w 2023 r. połączenia o łącznym czasie trwania 111,3 mld minut.

UKE: liczba aktywnych kart SIM w telefonii komórkowej w Polsce w 2023 roku
UKE: liczba aktywnych kart SIM w telefonii komórkowej w Polsce w 2023 roku

W 2023 r. użytkownicy wykonali w roamingu aktywnym połączenia o łącznym czasie trwania 3,7 mld minut, o 3,5% mniej niż w roku poprzednim.

Płatne usługi telewizyjne

Płatne usługi telewizyjne były dostarczane przez 937 PT. Korzystało z nich 75% gospodarstw domowych. Przychody z rynku usług telewizyjnych wyniosły 6,8 mld zł, co stanowiło wzrost o 0,5% w stosunku do 2022 r. Liczba użytkowników ustabilizowała się na poziomie 10,9 mln. Telewizja satelitarna posiadała największy procentowy udział (44,9%) w liczbie użytkowników płatnych usług telewizyjnych.

Usługi wiązane

Usługi wiązane w 2023 r. świadczyło 501 przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wartość rynku tych usług wyniosła 12,9 mld zł, o 7,7% więcej niż w roku poprzednim. Z usług wiązanych korzystało 14,2 mln użytkowników, co oznaczało wzrost wobec 2022 r. o 2%. Większość użytkowników usług wiązanych (77,5%) wybierała pakiety double play.

Pobierz pełny Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2023 roku (PDF, 13,7 MB)

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: UKE