Najlepsze uczelnie i kierunki w Polsce według Rankingu Szkół Wyższych 2024

Uniwersytet Warszawski zwycięzcą tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024.

Ranking Szkół Wyższych 2024

Uniwersytet Warszawski zwyciężył w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024. Uniwersytet Jagielloński zajął 2. miejsce, Politechnika Warszawska 3. Tak wygląda podium tegorocznego Rankingu. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest najlepszą uczelnią niepubliczną, a Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta S. Wojciechowskiego i Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (ex aequo) najlepszymi publicznymi uczelniami zawodowymi.

➔ PRZECZYTAJ TAKŻE: Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023

Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 25.

Kapituła przyznała Nagrodę Specjalną AWANS 2024 dla uczelni, która dokonała najbardziej spektakularnego skoku do czołówki Rankingu Uczelni Akademickich. Nagrodę tę otrzymał Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który z miejsca 20. w ubiegłorocznym rankingu awansował na miejsce 12. w edycji 2024.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

 • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie szkoły wyższe w kraju(z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania co najmniej stopnia naukowego doktora;
 • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący szkoły wyższe kształcące na poziomie co najmniej magisterskim;
 • Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych;
 • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 74 główne kierunki i grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 31 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

O ile w rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, to w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 74 kierunki. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich ponad 1700, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 19. Za nim jest Uniwersytet Jagielloński (15 kierunków) i Politechnika Warszawska (13 kierunków).

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2024 są dostępne pod adresem 2024.ranking.perspektywy.pl.

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2024

1.     Uniwersytet Warszawski 100,0 pkt.
2.     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 98,0
3.     Politechnika Warszawska 85,0
4.     Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 81,3
5.     Politechnika Gdańska 80,1
6.     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 75,3
7.     Politechnika Wrocławska 74,6
8=   Politechnika Łódzka 74,0
8=   Politechnika Poznańska 74,0
10.    Warszawski Uniwersytet Medyczny 73,0
11.    Politechnika Śląska 70,7
12=  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 69,8
12=   Gdański Uniwersytet Medyczny 69,7
12=   Uniwersytet Medyczny w Łodzi 69,5
12=   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 69,3

Ranking Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2024

1.     Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 100,0 pkt.
2.     Uniwersytet SWPS w Warszawie 81,8
3.     Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 78,8
4=   Akademia Finansów i Biznesu Vistula 71,8
4=   Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 71,4
6.     Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 67,2
7.     Collegium Civitas w Warszawie 62,7
8.      Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 60,3
9.      Akademia Jagiellońska w Toruniu 57,8
10=   Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 56,3
10=   Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie 56,3

Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2024

1=   Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 100,0 pkt.
1=   Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 99,6
3.     Akademia Bialska im. Jana Pawła II 87,3
4.     Akademia Tarnowska 82,1
5.     Akademia Łomżyńska 76,3

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2024

 • Administracja Uniwersytet Warszawski
 • Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Archeologia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Architektura Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Architektura krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Astronomia Uniwersytet Warszawski
 • Automatyka i robotyka ex aequo Politechnika Poznańska i Politechnika Warszawska
 • Biologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Biotechnologia (mgr inż.) Politechnika Warszawska
 • Biotechnologia (mgr) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Budownictwo Politechnika Wrocławska
 • Chemia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dietetyka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dziennikarstwo i komunikacja Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia Uniwersytet Warszawski
 • Elektronika i telekomunikacja ex aequo Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie i Politechnika Warszawska
 • Elektrotechnika Politechnika Warszawska
 • Energetyka Politechnika Warszawska
 • Farmacja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Filologia angielska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filologia polska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Fizyka Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka techniczna Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Geodezja i kartografia Politechnika Warszawska
 • Geografia Uniwersytet Warszawski
 • Geologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gospodarka przestrzenna Politechnika Gdańska
 • Górnictwo i geologia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Historia Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka (mgr inż.) Politechnika Warszawska
 • Informatyka (mgr) Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka i ekonometria Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria biomedyczna Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
 • Inżynieria chemiczna Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska
 • Inżynieria środowiska Politechnika Gdańska
 • Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Kierunki o bezpieczeństwie Uniwersytet Warszawski
 • Kierunki o żywieniu i żywności Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Kierunki rolnicze i leśne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kosmetologia Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Kulturoznawstwo Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Politechnika Poznańska
 • Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Warszawska
 • Matematyka Uniwersytet Warszawski
 • Mechanika i budowa maszyn Politechnika Warszawska
 • Mechatronika Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Ochrona środowiska Uniwersytet Warszawski
 • Ogrodnictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Pedagogika Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Politologia Uniwersytet Warszawski
 • Położnictwo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Prawo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Psychologia Uniwersytet SWPS
 • Ratownictwo medyczne Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski
 • Technologia chemiczna ex aequo Politechnika Warszawska i Politechnika Gdańska
 • Teologia Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Transport ex aequo Politechnika Warszawska i Politechnika Morska w Szczecinie
 • Turystyka i rekreacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wychowanie fizyczne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Zarządzanie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska
 • Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Perspektywy