„Metahologramy” – naukowcy opracowali nowy, lepszy rodzaj hologramu

Nowe „metahologramy” mogą przekształcić technologie AR/VR, umożliwiając pozbawioną przesłuchów projekcję obrazu o wysokiej jakości i znacznie zwiększonej pojemności informacyjnej.

Wizualizacja artystyczna metahologramu
Wizualizacja artystyczna metahologramu

Naukowcy opracowali nowy typ hologramów, zwany „metahologramami”, umożliwiający wyświetlanie wielu obrazów o wysokiej jakości, pozbawionych przesłuchów. Ta innowacja otwiera drzwi do zaawansowanych zastosowań w wyświetlaczach rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (AR/VR), przechowywaniu danych i szyfrowaniu obrazów. Nowe metahologramy, które oferują wyższą rozdzielczość i szersze kąty widzenia, wykorzystują innowacyjną strategię projektowania translacji w przestrzeni k i geometryczne kodowanie fazowe w celu wyeliminowania przesłuchów międzykanałowych i zwiększenia pojemności informacyjnej.

W zależności od kąta azymutu i stanu polaryzacji kierowanego światła padającego, metahologram może selektywnie wyświetlać sześć niezależnych obrazów jednokolorowych lub dwa obrazy pełnokolorowe.

Metahologramy mają kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi hologramami, w tym szersze pasmo operacyjne, wyższą rozdzielczość obrazowania, szerszy kąt widzenia i mniejsze rozmiary. Jednak głównym wyzwaniem dla metahologramów jest ich ograniczona pojemność informacyjna, która pozwala na wyświetlanie jedynie kilku niezależnych obrazów. Istniejące metody zazwyczaj zapewniają niewielką liczbę kanałów wyświetlania i często charakteryzują się przesłuchami międzykanałowymi podczas projekcji obrazu.

Innowacyjne podejście badawcze

Aby przezwyciężyć to ograniczenie, w nowym badaniu wprowadzono innowacyjne podejście oparte na strategii projektowania translacji przestrzeni k, umożliwiające płynne przełączanie wielu obrazów docelowych między stanami „wyświetlanymi” i „ukrytymi”.

Eksperymentalna weryfikacja sześciokanałowego metahologramu opartego na falowodzie
Eksperymentalna weryfikacja sześciokanałowego metahologramu opartego na falowodzie (a) Schemat ideowy układu eksperymentalnego do obrazowania jednokolorowego. (b) Wyniki eksperymentalne sześciokanałowego metahologramu opartego na falowodzie. Sześć wolnych od przesłuchów obrazów holograficznych (wielkie litery „A” do „F”) jest selektywnie wyświetlanych, gdy metahologram jest oświetlony kierowanym światłem padającym o różnych kątach azymutalnych (0°, 60° i 120°) oraz stanach spinu (prawy polaryzacja kołowa i lewa polaryzacja kołowa) | źródło: Zeyang Liu, Hao Gao, Taigao Ma, Vishva Ray, Niu Liu, Xinliang Zhang, L. Jay Guo i Cheng Zhang

Proponowany metahologram wykorzystuje metodę kodowania fazy geometrycznej i składa się z milionów polikrzemowych nanofilarów w skali podfalowej, każdy o średnicy około 100 nm, wszystkich identycznych pod względem wielkości, ale z przestrzennie zmieniającymi się kątami obrotu.

Urządzenie zawiera ponadto płaski falowód szklany, który przenosi padające światło i wykorzystuje takie właściwości, jak polaryzacja i kąt, aby przełączać projekcję nawet sześciu unikalnych obrazów o wysokiej jakości bez przesłuchów.

Potencjalne zastosowania i przyszłe implikacje

Ponadto badacze stworzyli dwukanałowy, pełnokolorowy metahologram, a nawet osiemnastokanałowy metahologram, stosując kombinację różnych technik multipleksowania.

Eksperymentalna weryfikacja pełnokolorowego metahologramu opartego na falowodzie
Eksperymentalna weryfikacja pełnokolorowego metahologramu opartego na falowodzie (a) Schematyczny diagram układu eksperymentalnego do obrazowania pełnokolorowego. (b) Wyniki eksperymentalne pełnokolorowego metahologramu opartego na falowodzie. Dwa pozbawione przesłuchów, pełnokolorowe obrazy holograficzne („liliowy” i „różowy”) są wyświetlane selektywnie, gdy metahologram jest jednocześnie oświetlony przez padające światła kierowane w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim, wszystkie o prawej polaryzacji kołowej lub lewej polaryzacji kołowej. | źródło: Zeyang Liu, Hao Gao, Taigao Ma, Vishva Ray, Niu Liu, Xinliang Zhang, L. Jay Guo i Cheng Zhang

Ta innowacja może znacznie ulepszyć wyświetlacze AR/VR, umożliwiając projekcję bardziej złożonych i realistycznych scen. Jest także obiecujący w zastosowaniach związanych z szyfrowaniem obrazu, gdzie informacje są kodowane w wielu kanałach holograficznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Badania stanowią znaczący krok naprzód w opracowywaniu wysokowydajnych metahologramów o znacznie zwiększonej pojemności informacyjnej. Badanie to toruje drogę nowym, ekscytującym możliwościom w różnych dziedzinach, od zaawansowanych wyświetlaczy po szyfrowanie i przechowywanie informacji.

Praca została opublikowana w magazynie in eLight.

Odniesienie: Szerokopasmowa metapowierzchnia oparta na falowodzie spinowym i kątowym, zapewniająca sześciokanałową projekcję holograficzną pozbawioną przesłuchów (oryg. Broadband spin and angle co-multiplexed waveguide-based metasurface for six-channel crosstalk-free holographic projection) autorstwa Zeyanga Liu, Hao Gao, Taigao Ma, Vishva Ray, Niu Liu, Xinliang Zhang, L. Jay Guo i Cheng Zhang , 29 maja 2024 r., eLight.
DOI: 10.1186/s43593-024-00063-9

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: eLight | SciTechDaily | Phys.org