Naukowcy odkryli nowe korzyści zdrowotne mango

Nowe badanie NHANES pokazuje, że diety zawierające mango są powiązane z poprawą odżywiania i wyższymi wynikami w Indeksie Zdrowego Odżywiania, co jest korzystne dla zdrowych ciąż.

Mango w całości i rozkrojone na stole z drewna
fot. Depositphotos

Jak wynika z badania analizującego dane z Krajowego Badania Zdrowia i Żywienia (NHANES), kobiety w wieku rozrodczym, które włączają mango do swojej diety, odczuwają znaczną poprawę jakości diety i spożycia składników odżywczych. Badanie wykazało, że mango zwiększa spożycie kluczowych składników odżywczych potrzebnych do zdrowej ciąży, takich jak błonnik, kwas foliowy i witaminy, jednocześnie zmniejszając spożycie niepożądanych składników odżywczych, takich jak dodane cukry i tłuszcze nasycone.

Kobiety, które starają się o dziecko, są w ciąży lub karmią piersią, mają wyjątkowe wymagania żywieniowe, których często nie pokrywa obecna dieta. Niedawne badanie opublikowane w czasopiśmie Nutrients ujawnia ważne odkrycie: włączenie mango do diety kobiet w wieku rozrodczym (WCA) znacząco poprawia zarówno ogólną jakość ich diety, jak i spożycie niezbędnych składników odżywczych niezbędnych do zdrowej ciąży. Spożywanie tych składników odżywczych, często niedostatecznych o 10–30% w diecie kobiet w ciąży, powoduje znaczny wzrost spożycia mango.

Kobiety w ciąży są narażone na szereg schorzeń, takich jak cukrzyca ciążowa i nadciśnienie, co zagraża ich zdrowiu i zdrowiu nienarodzonego dziecka. Dieta jest kluczowym elementem planów profilaktycznych, a mango to zdrowy owoc, który dostarcza wielu składników odżywczych związanych z zmniejszaniem ryzyka chorób związanych z ciążą – w tym błonnika, kwasu foliowego, magnezu, potasu i witaminy E.

– mówi współautorka badania Kristin Fulgoni

Naukowcy zebrali informacje od 16.744 kobiet w wieku 15–44 lata, które brały udział w krajowym badaniu zdrowia i odżywiania (NHANES) w latach 1988–1994 i 1999–2018. W badaniu wykorzystano wskaźnik zdrowego odżywiania (HEI), zatwierdzony miernik jakości diety, aby ocenić, jak dobrze uczestnicy przestrzegali zaleceń zawartych w Wytycznych żywieniowych dla Amerykanów na rok 2020 (DGA).

W porównaniu z dietami niezawierającymi mango, wyniki HEI były o 16% wyższe wśród WCA, które włączyły mango do swojej diety.

Wyższą jakość diety można częściowo przypisać różnicom w spożyciu składników odżywczych pomiędzy grupami. Kiedy kobieta w ciąży włącza mango do swojej diety, konsumuje znacznie większe spożycie korzystnych składników odżywczych i mniejsze spożycie niepożądanych. Godne uwagi różnice obejmują:

Korzystne składniki odżywcze:

  • 70% więcej witaminy C
  • 31% więcej błonnika
  • 30% więcej witaminy E
  • 26% wyższy poziom kwasu foliowego
  • 16% więcej magnezu
  • 11% więcej potasu

Składniki odżywcze, których należy unikać:

  • 17% mniej dodanych cukrów
  • 11% mniej tłuszczów nasyconych
  • 9% niższy całkowity tłuszcz

Do badania włączono także drugą grupę starszych Amerykanów, w wieku 60 lat i więcej – kolejną populację wymagającą szczególnej uwagi żywieniowej. Wyniki badań wśród osób jedzących mango w porównaniu z osobami niejedzącymi mango wskazują na o 13% wyższy wynik – wyższe spożycie błonnika i witaminy C, oraz niższe spożycie cholesterolu, niacyny, fosforu, białka, ryboflawiny, tłuszczów nasyconych i witaminy B12. Naukowcy ustalili, że starsi konsumenci spożywający mango mieli wyższy odsetek osób identyfikujących się jako wegetarianie/weganie, co mogłoby prawdopodobnie wyjaśniać mniejsze spożycie składników odżywczych, ponieważ wiele z tych składników odżywczych zwykle występuje w większych ilościach w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Te odkrycia stanowią uzupełnienie rosnącej liczby badań wykazujących pozytywny wpływ dodawania mango do zróżnicowanej diety. Jako żywność oparta na dziedzictwie, kojarzona kulturowo z więcej niż 1 na 4 Amerykanów, mango może stanowić ważny pomost w kierunku poprawy równości żywienia oraz diety i jakości żywienia w naszym wielokulturowym kraju.

– mówi dr Leonardo Ortega, dyrektor ds. badań w Krajowej Radzie ds. Mango

Projekt badania, mocne strony i ograniczenia

Spożycie żywności i składników odżywczych określono na podstawie dwóch 24-godzinnych przypomnień o diecie, w których wykorzystano składniki diety z badań NHANES i What We Eat in America. Pierwsze odbyło się osobiście, drugie zaś w większości przeprowadzono telefonicznie. Konsumenta mango zdefiniowano jako każdą osobę, która zjada dowolną ilość surowego mango, jak podano w pierwszym lub drugim badaniu. Spożycie składników odżywczych uzyskano z obu wywiadów, a zwykłe spożycie określono przy użyciu metody National Cancer Institute. Jakość diety mierzono za pomocą HEI-2020, co daje maksymalny wynik 100 w oparciu o 13 składników składowych, z których każdy odzwierciedla grupę żywności lub składników odżywczych wyróżnioną w DGA 2020.

Do mocnych stron badania należało wykorzystanie kilku cykli danych NHANES, co doprowadziło do uzyskania większej próby konsumentów mango. Ponadto istnieją ograniczenia, w tym obserwacyjny charakter analizy NHANES, który wyklucza ocenę związku przyczynowego – zależność od przypomnień dietetycznych oraz stosunkowo niewielki odsetek populacji USA spożywający mango.

Odniesienie: „Spożycie mango było powiązane z większym spożyciem składników odżywczych i jakością diety u kobiet w wieku rozrodczym i starszych dorosłych” (oryg. Mango Consumption Was Associated with Higher Nutrient Intake and Diet Quality in Women of Childbearing Age and Older Adults), Kristin Fulgoni i Victor L. Fulgoni, 18 stycznia 2024 roku, Nutrients.
DOI: 10.3390/nu16020303

Badania zostały sfinansowane przez National Mango Board.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Nutrients | SciTechDaily
zdjęcie wykorzystane we wpisie pochodzi z Depositphotos