Regularne korzystanie z internetu przez osoby starsze związane z mniejszym ryzykiem demencji

Długoterminowe badanie wykazało związek między korzystaniem z internetu przez osoby starsze a ryzykiem demencji.

Babcia w okularach trzymająca smartfona
fot. Depositphotos

Nowe długoterminowe badanie przeprowadzone przez naukowców z NYU wykazało, że regularne korzystanie z internetu przez seniorów wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem demencji. Ale chodzi o znalezienie równowagi, z dowodami, że nadmierne używanie może być szkodliwe dla zdrowia poznawczego. Wcześniejsze badania wykazały, że zaangażowanie osób starszych w internecie może pomóc w ograniczeniu pogorszenia funkcji poznawczych, ale zbadano tylko krótkoterminowe skutki. Obecne badanie dotyczyło długoterminowego wpływu korzystania z internetu na funkcjonowanie poznawcze i ryzyko demencji.

W normalnym starzeniu się mózgu „płynne” zdolności, takie jak rozwiązywanie problemów, szybkość reakcji i manipulacja przestrzenna, osiągają szczyt w połowie wieku 20 lat i stopniowo maleją aż do wieku 60 lat, kiedy zaczynają gwałtownie spadać. Natomiast „skrystalizowane” zdolności, w tym zgromadzona wiedza i doświadczenie, które opierają się na pamięci długoterminowej, zwiększają się poprzez pracę, doświadczenia kulturowe i życiowe oraz edukację – są mniej dotknięte starzeniem i chorobami.

Pogorszenie funkcji poznawczych u osób starszych odnosi się do trudności z myśleniem, pamięcią i koncentracją. Demencja jest zwykle diagnozowana, gdy pogorszenie funkcji poznawczych stało się na tyle poważne, że zakłóca funkcjonowanie społeczne i/lub zawodowe.

W tym badaniu naukowcy obserwowali 18154 dorosłych osób bez demencji w wieku od 50 do 65 lat przez maksymalny okres nieco ponad 17 lat (mediana czasu wynosiła około ośmiu lat). Funkcjonowanie poznawcze uczestników było testowane podczas przeprowadzanego dwa razy w roku wywiadu, w którym pytano ich również, jak często korzystają z internetu i podzielono ich na „zwykłych” i „nieregularnych” użytkowników.

Naukowcy wykorzystali swoje dane do zbadania związku między korzystaniem z internetu a czasem potrzebnym regularnym i nieregularnym użytkownikom na rozwój demencji. Przyjrzeli się również stopniowi codziennego korzystania z internetu i jego wpływowi na funkcje poznawcze.

Naukowcy odkryli, że ogólny wskaźnik zachorowalności na demencję w okresie badania wynosił 4,7% i że istnieje związek między regularnym korzystaniem z internetu a niższym ryzykiem demencji. Regularne surfowanie po sieci wiązało się z około połowę mniejszym ryzykiem demencji w porównaniu z nieregularnym korzystaniem i nie miało na nie istotnego wpływu poziom wykształcenia, rasa, pochodzenie etniczne ani płeć.

Najniższe ryzyko demencji zaobserwowano u uczestników, którzy korzystali z internetu od sześciu minut do dwóch godzin dziennie. Podczas gdy osoby z sześcioma do ośmiu godzin korzystania wykazywały najwyższe szacowane ryzyko, co sugeruje, że nadmierne korzystanie z internetu jest szkodliwe dla zdrowia poznawczego.

Naukowcy twierdzą, że ich badanie pokazuje istnienie „przepaści cyfrowej” w zakresie zdrowia poznawczego między starszymi użytkownikami internetu w oparciu o ich wykorzystanie.

Do tej pory badania nad przepaścią cyfrową w zakresie zdrowia poznawczego ograniczały się do badań przekrojowych lub podłużnych z krótkimi obserwacjami, a badania uwzględniały tylko podstawowe korzystanie z internetu. Wypełniamy te luki, charakteryzując związek między ryzykiem demencji a podstawowym korzystaniem z internetu w znacznie dłuższym okresie, a także badając, czy zmiany w korzystaniu są związane z późniejszymi wynikami poznawczymi.

Należy zauważyć, że znaleziona tutaj korelacja między korzystaniem z internetu a zdrowiem poznawczym nie jest równoznaczna z przyczynowością. Chociaż naukowcy odkryli związek między tymi dwiema rzeczami, niekoniecznie oznacza to, że rzadsze korzystanie z internetu powoduje demencję lub że surfowanie online pomoże jej zapobiec.

Naukowcy rozumieją, że zaangażowanie danej osoby w internecie może obejmować szeroki zakres działań, od sprawdzania wiadomości po wysyłanie e-maili i zakupy online. Mają nadzieję, że przyszłe badania mogą zidentyfikować związek między sposobem, w jaki dana osoba korzysta z internetu, a jej zdrowiem poznawczym.

Badanie zostało opublikowane w Journal of the American Geriatrics Society.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: NYU | Scimex | New Atlas
zdjęcie wykorzystane w nagłówku wpisu pochodzi z Depositphotos