Naukowcy potwierdzają, że picie wody wydłuża życie

Nowe badania wykazały korelację między biomarkerami nawodnienia i starzenia się krwi – pij wodę, a będziesz żyć dłużej!

Woda z cytrusami w butelce trzymanej przez kobietę
fot. Depositphotos

Fascynujące badanie przeprowadzone przez naukowców z National Institutes of Health (NIH) sugeruje, że ludzie, którzy nie piją wystarczającej ilości płynów, mogą być bardziej narażeni na choroby przewlekłe i częściej umierają w młodszym wieku. Nowe badanie zostało zainspirowane wcześniejszymi badaniami tego samego zespołu naukowców z NIH, który badał wpływ długoterminowego ograniczenia wody na zdrowie myszy. To badanie z 2019 roku wykazało, że chroniczne pozbawianie myszy wystarczającego nawodnienia skróciło ich żywotność o około sześć miesięcy – co odpowiada 15 latom życia człowieka.

Zobacz też: Pozostałości detergentów na naczyniach mogą zaszkodzić zdrowiu jelit

Tak więc obecne badania miały na celu zbadanie, czy optymalny poziom nawodnienia u ludzi wpływa na zdrowie i starzenie się. W tym celu zespół przeanalizował dane z długoterminowego badania zdrowia serca, które rozpoczęło się pod koniec lat 80. Dane obejmowały ponad 15.000 uczestników, obserwowanych średnio przez ponad 25 lat.

Jako zastępczą miarę nawodnienia naukowcy przyjrzeli się poziomowi sodu w surowicy w próbkach krwi. U zdrowych ludzi od dawna uznano to za skuteczny sposób pomiaru stopnia nawodnienia ludzkiego organizmu, przy prawidłowym stężeniu sodu w surowicy wynoszącym od 135 do 146 mmol/l.

Poziomy sodu w surowicy w kohorcie mierzono w kilku okresach w ciągu 25 lat, wraz ze śledzeniem 15 markerów zdrowia wykorzystywanych do oceny starzenia biologicznego. Markery te obejmowały ciśnienie krwi, biomarkery immunologiczne i poziom cukru we krwi.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie wykazało istotną korelację między uczestnikami z poziomem sodu w surowicy powyżej 142 mmol/l a szybszym starzeniem biologicznym. Mówiąc dokładniej, uczestnicy z poziomem sodu w surowicy powyżej 142 mmol/l byli nawet o 15% bardziej narażeni na bycie biologicznie starszymi niż ich wiek chronologiczny. Wskaźnik ten skoczył do 50% u osób z poziomem sodu w surowicy powyżej 144 mmol/l.

Patrząc na choroby przewlekłe, poziom sodu w surowicy powyżej 142 mmol/l koreluje z 64% wzrostem ryzyka chorób przewlekłych, w tym niewydolności serca, cukrzycy i demencji. Osoby z najwyższym poziomem sodu w surowicy (144,5-146 mmol/l) były o 21% bardziej narażone na przedwczesną śmierć w porównaniu z osobami z najniższym poziomem sodu w surowicy.

Oczywiście dużym zastrzeżeniem jest to, że korelacja niekoniecznie oznacza związek przyczynowy. Naukowcy są ostrożni i zauważają, że te odkrycia nie mogą bezpośrednio sugerować, że chroniczny spadek nawodnienia powoduje skrócenie życia. Możliwe, że niski poziom codziennego nawodnienia jest po prostu przyzwoitym wskaźnikiem zdrowego stylu życia, a ci, którzy pozostają dobrze nawodnieni, również lepiej się odżywiają i więcej ćwiczą.

Naukowcy zwracają jednak uwagę, że istnieją dowody laboratoryjne sugerujące, że niski poziom nawodnienia może wywoływać oznaki starzenia się komórek zwierzęcych i ludzkich. Badania te pokazują, że podwyższony poziom sodu w surowicy może prowadzić do rodzajów aktywności prozapalnych i uszkodzeń DNA, które zostały powiązane z przyspieszonym starzeniem. Można więc przynajmniej postawić hipotezę, że chroniczne nieoptymalne nawodnienie przyczynia się do chorób związanych z wiekiem.

Współautorka nowego badania, Natalia Dmitrieva, powiedziała, że osoby z poziomem sodu w surowicy powyżej 142 mmol/l mogą odnieść korzyści ze zwiększenia spożycia płynów. Niektóre szacunki wskazują, że około 50% wszystkich osób nie przestrzega zalecanego dziennego spożycia płynów. Tak więc, według Dmitrievy, jeśli dalsze badania mogą potwierdzić związek między nawodnieniem a ogólnym stanem zdrowia, to ta prosta interwencja może mieć znaczący wpływ na zdrowie na świecie.

Na poziomie globalnym może to mieć duży wpływ. Zmniejszona zawartość wody w organizmie jest najczęstszym czynnikiem zwiększającym stężenie sodu w surowicy, dlatego wyniki sugerują, że utrzymywanie dobrego nawodnienia może spowolnić proces starzenia i zapobiegać lub opóźniać choroby przewlekłe.

– wyjaśnił Dmitriev

Nowe badanie zostało opublikowane w czasopiśmie eBioMedicine.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi| New Atlas
zdjęcia wykorzystane we wpisie z Depositphotos