Kwalifikowana pieczęć elektroniczna od KIR w Akademii Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce, wprowadziła pieczęć elektroniczną, będącą cyfrowym odpowiednikiem klasycznej, firmowej pieczątki.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna od KIR w Akademii Leona Koźmińskiego

Rozwiązanie dostarczane przez KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa) wykorzystuje moduł kryptograficzny HSM i umożliwia pracownikom uczelni opatrywanie pieczęcią oraz znacznikiem czasu setek dokumentów cyfrowych w krótkim czasie. Dokumenty opatrzone pieczęcią elektroniczną mają prawnie wiążącą moc na terenie Polski oraz UE. Potwierdzają źródło pochodzenia dokumentu oraz gwarantują, że nie został on zmieniony.

Tożsamość podmiotu, który złożył elektroniczną pieczęć na dokumencie można łatwo zweryfikować na podstawie danych zawartych w certyfikacie, takich jak nazwa podmiotu oraz jego NIP. Uczelnia wykorzystuje pieczęć KIR do usprawniania procesów związanych m.in. z wydawaniem zaświadczeń i legitymacji studenckich online czy umieszczaniem dokumentacji studenta w e-Teczce.

– To kolejny element transformacji cyfrowej, którą nasza uczelnia realizuje konsekwentnie od kilku lat  we współpracy z czołowymi dostawcami technologii. Dziś jesteśmy liderem w adaptacji innowacyjnych rozwiązań, w tym powszechnej digitalizacji dokumentów, z czego korzystają nasi studenci i pracownicy. Wdrożone rozwiązanie KIR dla pieczęci elektronicznej wspieranej przez moduł kryptograficzny HSM, pozwala optymalnie korzystać z dokumentacji zdalnej i otaczać ją najwyższym standardem zabezpieczeń – wyjaśnia Dariusz Wronikowski, dyrektor IT z Akademii Leona Koźmińskiego.

Akademia Leona Koźmińskiego była jedną z pierwszych polskich szkół wyższych, które uznały transformację cyfrową za kluczowy obszar swojego rozwoju. Dzięki temu studenci mają obecnie do dyspozycji szereg wygodnych rozwiązań zdalnych, m.in. e-Teczkę studenta, e-wnioski,
e-zaświadczenia, czy e-decyzje. 

Jako kwalifikowany podmiot dostarczający usługi zaufania, takie jak mobilny e-podpis mSzafir czy pieczęć elektroniczna, obserwujemy wzrastające zainteresowanie tymi narzędziami nie tylko w biznesie, ale również na uczelniach wyższych oraz w ośrodkach naukowych. Upowszechnienie e-dokumentacji na uniwersytetach z punktu widzenia procesów zarządczych pozwala na usprawnienie czynności administracyjnych, ale jest także ważnym krokiem w inicjowaniu kontaktu młodych Polaków
z bezpiecznymi narzędziami cyfrowymi
, mówi Elżbieta Włodarczyk, dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR. 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to narzędzie wprowadzone Rozporządzeniem eIDAS Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Dokument obowiązuje w całej Unii Europejskiej od 1 lipca 2016 r. i jest stosowany w polskim porządku prawnym. Pieczęć elektroniczna pozwala na potwierdzenie integralności oraz źródła pochodzenia dokumentu lub pliku. Korzystać z niej mogą osoby prawne, a więc instytucje, firmy i organizacje. Dane do składania kwalifikowanej pieczęci są przechowywane w kwalifikowanym urządzeniu do składania podpisów, wpisanym na unijną listę takich urządzeń. Dla uzyskania odpowiedniej wydajności Akademia Leona Koźmińskiego zdecydowała o stosowaniu modułu kryptograficznego, tzw. modułu HSM (Hardware Security Module). Może on generować pieczęci pod wieloma dokumentami jednocześnie. Co ważne, kwalifikowany certyfikat użyty do weryfikacji pieczęci zawiera jedynie dane uczelni, bez danych osobowych pracowników. 

Dokumenty w wersji cyfrowej opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną są w świetle prawa traktowane na równi z tymi w wersji papierowej. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych uczelnia może działać szybciej, efektywniej i taniej. Studenci zaś mogą mieć pewność, że cyfrowo wygenerowane dokumenty pochodzą z wiarygodnego źródła i są przechowywanie z zachowaniem europejskich standardów zabezpieczeń. 

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: KIR