Ranking najlepszych szkół wyższych w 2022 roku

Jeśli szukasz najlepszej uczelni wyższej lub kierunku w Polsce na kolejne lata swojej edukacji, to Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 może Ci w tym pomóc!

Perspektywy 2022: Ranking szkół wyższych i Ranking kierunków studiów
Perspektywy 2022: Ranking szkół wyższych i Ranking kierunków studiów

Najlepszą uczelnią akademicką w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, który wyprzedza Uniwersytet Jagielloński i Politechniką Warszawska; na czwartym miejscu znajdują się ex aequo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – według ogłoszonego 22 czerwca najnowszego rankingu „Perspektyw”. Wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu znajduje się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest najlepszą publiczną uczelnią zawodowa. Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 23.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

 • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący 96 szkół wyższych publicznych i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący 43 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim;
 • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący 19 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym;
 • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 73 kierunki i grupy kierunków studiów, w którym po raz pierwszy pojawiły się kierunki: ratownictwo medyczne oraz ogrodnictwo.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

O ile w rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, to w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe.

Sprawdź również: UJ, UW i PW na czele Rankingu Szkół Wyższych 2021

– Najważniejszymi odbiorcami naszego Rankingu są oczywiście maturzyści – mówi Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Perspektywy, twórca polskich rankingów edukacyjnych. – Nie przypadkiem ogłaszamy go na dwa tygodnie przed rozdaniem świadectw dojrzałości: chcemy ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów i uczelni. Ale Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to także swego rodzaju “fotografia” polskich uczelni, zrobiona pod nieprzypadkowym kątem. Fotografia, która pomaga nam określić, w jakim miejscu jesteśmy, co powinniśmy poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę w kolejnych latach.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 73 kierunki. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich aż 1693, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 20. Za nim jest Politechnika Warszawska (16 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (14 kierunków).

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022 są dostępne pod adresem: ranking.perspektywy.pl.

Ranking Uczelni Akademickich 2022

miejsceuczelnialiczba punktów
1.Uniwersytet Warszawski100,0 pkt.
2.Uniwersytet Jagielloński w Krakowie99,4 pkt.
3.Politechnika Warszawska84,0 pkt.
4.¹Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu80,9 pkt.
4.¹Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie80,5 pkt.
6.Politechnika Gdańska78,4 pkt.
7.¹Gdański Uniwersytet Medyczny72,8 pkt.
7.¹Politechnika Wrocławska72,6 pkt.
9.Uniwersytet Medyczny w Łodzi71,8 pkt.
10.¹Uniwersytet Wrocławski70,9 pkt.
10.¹Politechnika Łódzka70,4 pkt.
¹uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)
TOP 25 Uczelni Akademickich 2022
TOP 25 Uczelni Akademickich 2022

Ranking Uczelni Niepublicznych 2022

miejsceuczelnialiczba punktów
1.Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 100,0 pkt.
2.SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie 81,9 pkt.
3.Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej72,8 pkt.
4.Uczelnia Łazarskiego w Warszawie68,8 pkt.
5.Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie65,2 pkt.
6.¹Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie61,7 pkt
6.¹Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie61,2 pkt.
8.Collegium Civitas w Warszawie59,8 pkt.
9.Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu55,0 pkt.
10.Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego54,1 pkt.
¹uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych 2022 

miejsceuczelnialiczba punktów
1.Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 100,0 pkt.
2.¹Akademia Nauk Stosowanych w Łomży86,4 pkt.
2.¹Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie86,3 pkt.
¹uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)

Ranking Kierunków Studiów 2022

 • Administracja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analityka medyczna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Archeologia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Architektura Politechnika Warszawska
 • Architektura krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Astronomia Uniwersytet Warszawski
 • Automatyka i robotyka Politechnika Warszawska
 • Biologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Biotechnologia (mgr inż.) Politechnika Warszawska
 • Biotechnologia (mgr) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Budownictwo (ex aequo) Politechnika Wrocławska i Politechnika Warszawska
 • Chemia (ex aequo) Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dietetyka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dziennikarstwo i komunikacja Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia Uniwersytet Warszawski
 • Elektronika i telekomunikacja Politechnika Warszawska
 • Elektrotechnika Politechnika Warszawska
 • Energetyka Politechnika Warszawska
 • Farmacja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Filologia angielska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filologia polska Uniwersytet Warszawski
 • Filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Fizyka Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka techniczna Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja i kartografia Politechnika Warszawska
 • Geografia Uniwersytet Warszawski
 • Geologia Uniwersytet Warszawski
 • Gospodarka przestrzenna (ex aequo) Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Górnictwo i geologia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Historia Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka (mgr inż.) Politechnika Warszawska
 • Informatyka (mgr) Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria biomedyczna Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria materiałowa Politechnika Warszawska
 • Inżynieria środowiska Politechnika Gdańska
 • Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Kierunki o bezpieczeństwie Uniwersytet Warszawski
 • Kierunki o żywieniu i żywności Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Kierunki rolnicze i leśne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kosmetologia Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Kulturoznawstwo Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Warszawska
 • Matematyka Uniwersytet Warszawski
 • Mechanika i budowa maszyn Politechnika Warszawska
 • Mechatronika Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona środowiska Uniwersytet Warszawski
 • Ogrodnictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Pedagogika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika specjalna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Politologia Uniwersytet Warszawski
 • Położnictwo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Prawo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Psychologia Uniwersytet Warszawski
 • Ratownictwo medyczne Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Socjologia Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warszawski
 • Technologia chemiczna Politechnika Warszawska
 • Teologia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Transport Politechnika Warszawska
 • Turystyka i rekreacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wychowanie fizyczne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Zarządzanie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Warszawska
 • Zdrowie publiczne Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
 • Zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pełne wyniki rankingu znajdują się na stronie: ranking.perspektywy.pl.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Perspektywy