Padł rekord kary za piractwo w Polsce!

Aż 2,5 mln kary i rok więzienia za piractwo sygnału telewizyjnego Cyfrowego Polsatu i CANAL+ w internecie – to rekordowa kara w naszym kraju.

Brak sygnału TV
fot. FreePic

Sąd Okręgowy w Olsztynie, Wydział II Karny, wydał 20 kwietnia 2022 roku wyrok w sprawie mieszkańca powiatu mrągowskiego, który zajmował się procederem nielegalnego udostępniania sygnału płatnych platform telewizyjnych (tzw. sharing internetowy). Zgodnie z wyrokiem Sądu, oskarżony musi naprawić wyrządzone szkody i zapłacić pokrzywdzonym – CANAL+ Polska SA oraz Cyfrowemu Polsatowi – kwotę 2,5 mln zł. Sąd skazał również sprawcę na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres trzech lat. Dodatkowo Sąd orzekł środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpisu wyroku ze wzmianką o prawomocności na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Mrągowie przez okres 6 miesięcy. Wyrok jest prawomocny. 

Przeczytaj też: Najczęściej piracone seriale w 2021 roku

Mężczyzna odpowiedzialny za proceder został zatrzymany w grudniu 2019 roku. Według ustaleń Policji współpracował z innymi tzw. dawcami i wspólnie z nimi stworzył infrastrukturę służącą do nielegalnego udostępniania programów telewizyjnych metodą sharingu internetowego. 

Działania zostały przeprowadzone na terenie trzech województw przez funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na miejscu zostały zabezpieczone serwery, sprzęt elektroniczny, ok. 30 kart abonenckich należących do platform CANAL+ i Polsat Box jak również kryptowaluty – 20 BTC (Bitcoin). Po zbadaniu przez biegłego zabezpieczonego sprzętu ustalono, że z serwerów korzystało 600 biorców, a sprawca działał w okresie od października 2016 roku do grudnia 2019 roku.

Oskarżony został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. Sąd na mocy art. 46. § 1 k.k. zasądził wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

  • Canal+ Polska S.A. kwoty 1.000.000,00 zł
  • Cyfrowy Polsat S.A. kwoty 1.500.000,00 zł

Jest to rekordowa kwota w historii walki z procederem sharingu w Polsce.


Przestępstwo sharingu polega na nielegalnym rozdzieleniu uprawnień karty abonenckiej i udostępnieniu tych uprawnień osobom do tego nieuprawnionym przy użyciu urządzeń niedozwolonych, za pośrednictwem Internetu. W procederze sharingu biorą udział dawca – oferujący nielegalną usługę i biorca – osoba, której udostępniana jest telewizja. Dawca popełnia przestępstwo określone w artykule 6, a biorca w artykule 7 ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym:

Art. 6:

  1. Kto, w celu użycia w obrocie, wytwarza urządzenia niedozwolone lub wprowadza je do obrotu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Tej samej karze podlega, kto świadczy usługi niedozwolone.

Art. 7:

  1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posiada lub używa urządzenie niedozwolone, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  2. Jeżeli sprawca używa urządzenia niedozwolonego wyłącznie na własne potrzeby, podlega grzywnie.

źródło: CANAL+ Polska | Policja Warmińsko-Mazurska
użyte grafiki: Makieta zdjęcie utworzone przez jcomp – pl.freepik.com | Tło zdjęcie utworzone przez vector_corp – pl.freepik.com