Nowe e-usługi dla posiadaczy Profilu Zaufanego od 27 maja

Posiadacze Profilu Zaufanego mogą teraz wymeldować się online, wnioskowac o dane z rejestru PESEL lub zgłosić wyjazd za granice na pobyt stały i czasowy.

E-usługi dla posiadaczy Profili Zaufanych (PZ)

W piątek 27 maja 2022 roku, do wybranych e-usług zostały wprowadzone zmiany umożliwiające wymeldowanie i zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu z takiego wyjazdu całkowicie online (od razu w momencie zgłoszenia online bez czekania na rozpatrzenie wniosku przez urzędnika). A także uruchomione zostały nowe e-usługi pozwalające na wnioskowanie o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych drogą elektroniczną.

Zainteresowanie Polaków e-usługami nie słabnie – tylko od początku 2022 roku założono już ponad 1,6 mln nowych Profili Zaufanych (PZ) a w sumie już ponad 14 milionów Polaków korzysta z profilu zaufanego, a co za tym idzie może załatwiać swoje sprawy urzędowe online.

Bez wychodzenia z domu możemy już złożyć wniosek o 500+, zameldować się, zarejestrować swoje nowonarodzone dziecko, a także zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu. Liczba e-usług sukcesywnie rozszerza się o nowe możliwość. Najnowsze to automatyczne wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego od razu w momencie wysłania zgłoszenia, rejestracji  wyjazdu lub powrotu z wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy także od razu po wysłaniu zgłoszenia  czy wnioskowanie o udostępnianie niektórych danych z rejestrów.

Nowe odsłony istniejących e-usług

  • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego – zmieniasz swoje miejsce stałego lub czasowego zamieszkania? Wymeldowanie siebie lub swojego niepełnoletniego dziecka możesz już załatwić całkowicie online bez czekania aż twój wniosek elektroniczny obsłuży urzędnik. Rejestracja wymeldowania następuje bezpośrednio w rejestrze, a usługa jest bezpłatna.
  • Wyjazd za granicę na pobyt stały lub czasowy – wyjeżdżasz za granicę na dłużej niż 6 miesięcy? Planujesz na stałe wyjechać z Polski? Zgłoś swój wyjazd online i nie czekaj aż twój wniosek elektroniczny obsłuży urzędnik. W przypadku wyjazdu na pobyt czasowy dodatkowo następuje wymeldowanie z pobytu czasowego, jeżeli taki był zarejestrowany, a w przypadku wyjazdu na pobyt stały następuje wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego – również bez dodatkowego wniosku i online.  Rejestracja wyjazdu lub powrotu z wyjazdu a także powiązanego wymeldowania następuje bezpośrednio w rejestrze i nie musisz czekać na rozpatrzenie i rejestrację wyjazdu.

Nowe e-usługi dla posiadaczy Profilu Zaufanego

  • Udostępnianie danych z rejestru PESEL – w ramach usług udostępniania danych z rejestru PESEL możliwe jest wnioskowanie o jednostkowe dane wybranej osoby lub wnioskowanie o ustanowienie dostępu do rejestru w trybie teletransmisji. Uruchomienie usługi wnioskowania o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL umożliwia obywatelom lub uprawnionym podmiotom wnioskowanie drogą elektroniczną o pozyskanie wybranych danych ustalonej osoby z Rejestru PESEL. W ramach usługi jest możliwe złożenie stosownych pełnomocnictw, dołączenie dokumentów wskazujących prawo do pozyskania danych i wniesienie opłaty za udostępnienie danych. Natomiast usługa wnioskowania o ustanowienie dostępu do rejestru PESEL pozwala na elektroniczne złożenie wniosku, podpisanie go przez uprawnione osoby, wskazanie osoby do kontaktów technicznych i przekazanie dokumentacji technicznej do celów teletransmisji. Wnioskowanie o takie dane w przypadku obu usług odbywa się  łatwo i szybko, bez potrzeby wizyty w urzędzie.
  • Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych – usługa pozwala uprawnionym podmiotom (np. sądom czy bankom) na łatwe i szybkie wnioskowanie o udostępnianie danych dotyczących dowodów osobistych z Rejestru Dowodów Osobistych. W ramach usługi można złożyć elektronicznie wniosek o ustanowienie takiego dostępu, wskazać osoby do kontaktów technicznych i przekazać dokumentację techniczną do celów teletransmisji.  Wnioskowanie o taki dostęp odbywa się łatwo i szybko, bez potrzeby wizyty w urzędzie a dokumentację techniczną do ustanowienia dostępu wnioskodawca otrzyma od razu po złożeniu wniosku.

Najpopularniejsze usługi, z których możesz skorzystać posiadając PZ:

Wdrożenie usług jest realizacją zapisów ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1978), a w szczególności art. 1 i art. 3.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Cyfryzacja KPRM