Będzie też 250 zł dofinansowania do telewizora z DVB-T2

Rząd wprowadza także wyższą kwotę dofinansowania, jeśli ktoś będzie wymieniał telewizor z obsługą DVB-T2/HEVC.

Dofinansowanie 250 zł do wymiany telewizora z DVB-T2/HEVC

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, nastąpi zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC.

Nowelizacja jest odpowiedzią na głosy ekspertów, którzy wskazywali, że zaproponowana przez Senat kwota dofinansowania telewizora jest niewystarczająca. Dlatego ustanowione zostaną dwa rodzaje dofinansowania – 250 zł dla telewizorów oraz 100 zł dla dekoderów.

Nowelizacja ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, spowodowana jest koniecznością doprecyzowania ustawy w kwestii ustalenia osób uprawnionych do uzyskania wsparcia w zakresie przyznania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego.

Około 30% polskich gospodarstw domowych (ok. 4,44 mln) odbiera telewizję wyłącznie w sposób naziemny. Z badań przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów wynika, że 1,8 mln gospodarstw nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiana systemu na DVB-T2/HEVC będzie wiązała się dla nich z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

Nowa telewizja naziemna to większa oferta programowa w lepszej jakości obrazu i dźwięku. W Polsce przejście ze standardu DVB-T na DVB-T2/HEVC odbędzie się regionalnie, w czterech etapach. W pierwszej kolejności na zmianę muszą być przygotowani mieszkańcy zachodniej Polski – proces rozpocznie się 28 maca w województwach dolnośląskim i lubuskim. 

Jakie wprowadzono zmiany? Oto najważniejsze z nich

Wprowadzone zostanie rozróżnienie wysokości dofinansowania w zależności od tego, czy uprawniona osoba ubiega się o pomoc polegającą na nabyciu telewizora, czy dekodera.

  • W przypadku nabycia telewizora, kwota dofinansowania wyniesie 250 zł.
  • W przypadku nabycia dekodera, kwota dofinansowania wyniesie 100 zł.

Wprost wskazano, że nie ma możliwości wykorzystania dofinansowania na zakup dekodera oferowanego w pakiecie z abonamentem na usługę telewizji kablowej lub satelitarnej. Celem tej zmiany jest wyłączenie z dofinansowania tych ofert, których celem nie jest wymiana odbiornika tylko dofinansowanie usługi

Tak jak dotychczas, dofinansowanie będzie przysługiwało na wniosek jednej osobie w ramach gospodarstwa domowego. 

Wniosek o uzyskanie świadczenia będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Umożliwi to uzyskanie świadczenia także przez osoby z ograniczonym dostępem do usług cyfrowych.

W odpowiedzi na złożony wniosek osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres e-mail lub w postaci wydruku – w przypadku wniosku za pośrednictwem  Poczty Polskiej SA. Przyznany kod będzie można realizować w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz poprzez internetowe platformy sprzedażowe.

Program będzie realizowany do końca 2022 r.

Projekt został przyjęty w trybie pilnym i ma być procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Cyfryzacja KPRM