Postępy Netflixa w zakresie inkluzywności w 2021 roku

Sprawdź, co udało się osiągnąć serwisowi Netflix w zakresie inkluzywności, równości i wsparcia mniejszości wśród swojej kadry pracowniczej w 2021 roku.

Inkluzywność w firmie Netflix

Użytkownicy serwisu Netflix pochodzą z wielu różnych krajów i kręgów kulturowych, dlatego, aby zapewnić im rozrywkę, firma potrzebuje treści i środowiska pracy, które są równie zróżnicowane. W styczniu ubiegłego roku dogłębnie przeanalizowano działania w zakresie inkluzywności wewnątrz firmy i opublikowano pierwszy raport Netflix na temat inkluzywności. Teraz gigant streamingu przedstawił aktualizację na temat swoich postępów. 

Liczba pełnoetatowych pracowników Netflix na całym świecie wzrosła w 2021 roku z około 8000 do 10.000. W Stanach Zjednoczonych, gdzie gromadzimy informacje na temat rasy i pochodzenia etnicznego, liczba pracowników wzrosła z 6300 do 7300. (Pracownicy pełnoetatowi. Liczba za 2021 rok na podstawie danych z grudnia 2021 roku, a za 2020 rok na podstawie danych z grudnia 2020 roku.)

Płeć (globalnie): kobiety stanowią obecnie 51,7% wszystkich pracowników na skalę globalną, podczas gdy w 2020 roku ich odsetek wynosił 48,7%. Dane te uwzględniają wzrost liczby kobiet na stanowiskach dyrektorskich i wyższych o 6,9%, sięgającej w sumie 51,1%. 

Rasa/pochodzenie etniczne (Stany Zjednoczone): połowa pracowników serwisu w Stanach Zjednoczonych (50,5%) składa się z osób z jednej lub więcej grup etnicznych lub rasowych, które historycznie były wykluczone, w tym osób czarnych, pochodzenia azjatyckiego, latynoskiego, iberyjskiego, bliskowschodniego, północnoafrykańskiego oraz rdzennych Amerykanów i mieszkańców wysp Pacyfiku. Ich liczba wzrosła z 46,8% w 2020 roku.

  • W Stanach Zjednoczonych liczba czarnych pracowników wzrosła w sumie z 8,6% do 10,7%, a na stanowiskach kierowniczych (dyrektorzy lub wyżej) wzrosła z 10,9% do 13,3%.
  • W Stanach Zjednoczonych liczba pracowników pochodzenia iberyjskiego lub latynoskiego wzrosła łącznie z 7,9% do 8,6%, a na stanowiskach kierowniczych (dyrektorzy lub wyżej) wzrosła z 4,3% do 4,4%.

Kierownictwo wysokiego szczebla: wśród 22 liderów z zespołu kierowniczego wysokiego szczebla dziesięcioro (45%) to kobiety, a pięcioro (22,7%) pochodzi ze Stanów Zjednoczonych z jednej lub więcej historycznie marginalizowanych grup etnicznych lub rasowych. 

Opublikowano także nasze raporty EEO-1, które złożyliśmy do Departamentu Pracy w USA za rok 2019 i 2020 na stronie dla inwestorów. Wyniki w tych raportach różnią się odrobinę od podanych wcześniej liczb, ponieważ obejmują osoby, które nie pracują dla Netflix na pełny etat, na przykład pracowników na pół etatu i tymczasowych pracujących przy produkcjach filmów i seriali, których liczba ulega zmianom na przestrzeni roku.

Chociaż zwiększanie reprezentacji jest ważne, to tylko część pracy, jaką Netflix ma do wykonania, podczas gdy dąży do tworzenia inkluzywnego środowiska pracy, w którym każda osoba może się rozwijać. Strategia przedstawiona w pierwszym raporcie serwisu na temat inkluzywności pozostaje bez zmian.

Po pierwsze Netflix  zwiększa reprezentację wewnątrz firmy w długoterminowej perspektywie poprzez strategię realizowaną przez zespół ds. inkluzywnych programów rekrutacyjnych. Rozszerza swoje szkolenia w zakresie inkluzywnej rekrutacji dla swoich rekruterów i menedżerów ds. rekrutacji. Tworzy dostęp dla wschodzących talentów poprzez dodawanie uczelni kształcących studentów i studentki pochodzenia latynoskiego (z akredytacją HSI) oraz uczelni, które w przeszłości kształciły głównie czarnych studentów (HBCU), do swoich programów kariery zawodowej dla mniejszości. Szuka też nowych sposobów na zróżnicowanie naszych kadr kierowniczych i sieci firmowych.

Obejrzyj dyskusję na temat autentyczności w miejscu pracy z dyrektorką ds. marketingu w Netflix, Bozomą Saint John (po lewej), i wiceprezeską ds. strategii inkluzywności w Netflix, Verną Myers (po prawej), na CultureCon, jednym z wydarzeń sponsorowanych przez nasz zespół ds. inkluzywnych programów rekrutacyjnych:

Po drugie ulepsza swoją kulturę inkluzywności i przynależności. Zwiększono liczbę grup reprezentujących pracowników do 16, przeprowadzono coroczny przegląd wynagrodzeń pod kątem równości płac oraz w dalszym ciągu oferuje inkluzywne świadczenia, w tym inkluzywne płciowo urlopy rodzicielskie, opiekę medyczną dla osób transpłciowych i niebinarnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w USA, oraz fundusz rodzinny wspierający pracowników starających się założyć rodzinę niezależnie od stanu cywilnego, płci czy orientacji seksualnej.

Globalna reprezentacja płci w Netflix w latach 2020–2021:

Globalna reprezentacja płci w Netflix w latach 2020–2021

W zeszłym roku zorganizowano 90 warsztatów wirtualnych na tematy dotyczące inkluzywności, począwszy od dostępności serwisu po reprezentację społeczności latynoskiej na ekranie. Takie warsztaty pomagają pracownikom w rozpatrywaniu każdej decyzji przez „pryzmat inkluzywności” dzięki zadawaniu pytań takich jak: czyjego głosu brakuje? Kto został wykluczony? Czy sposób przedstawienia jest autentyczny? W zeszłym roku w warsztatach wirtualnych wzięło udział co najmniej 4500 pracowników.

Po trzecie rozszerzono zespół ds. strategii inkluzywności, aby wyostrzyć swoje spojrzenie przez pryzmat inkluzywności: powołano liderów w Ameryce Łacińskiej oraz regionie Azji i Pacyfiku, a także powiększono zespół w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Reprezentacja grup rasowych i etnicznych w Stanach Zjednoczonych w latach 2020–2021 (na stanowiskach kierowniczych i wszyscy pracownicy):

Reprezentacja grup rasowych i etnicznych w Stanach Zjednoczonych w latach 2020–2021 (na stanowiskach kierowniczych i wszyscy pracownicy)

Serwisowi pozostaje jeszcze dużo do zrobienia, szczególnie pod względem zatrudnienia większej liczby osób pochodzenia latynoskiego, z rdzennych społeczności oraz innych historycznie wykluczonych grup w Stanach Zjednoczonych. Netflix dąży także do uzyskania lepszego wglądu w reprezentację swoich pracowników, wychodząc poza wymagania raportowe obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, na przykład zbierając informacje o tożsamości płciowej, niepełnosprawności, statusie weterana, orientacji seksualnej, a także dane z innych krajów. 

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Netflix Polska | Vernā Myers – wiceprezeska ds. strategii inkluzywności