„Śpiulkolot” został Młodzieżowym Słowem Roku 2021

Znamy laureatów plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2021 – wygrał „śpiulkolot”, na kolejnych miejscach znalazły się kolejno „naura” i „twoja stara” – sprawdź ich znaczenia!

Laureaci Młodzieżowego Słowa Roku 2021

W plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2021 internauci wybrali słowo ŚPIULKOLOT! Tuż za nim uplasowała się NAURA, a trzecie miejsce na podium przypadło… TWOJEJ STAREJ. Zwycięskie słowa i wyrażenia zostały wyłonione w dwuetapowym głosowaniu, które trwało od 12 października do 30 listopada 2021 roku. W zabawie wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Organizatorem plebiscytu jest Wydawnictwo Naukowe PWN, w tym roku partnerem inicjatywy był Uniwersytet Warszawski.

  • Zwycięskie słowo śpiulkolot zdobyło 9.656 głosów i oznacza: miejsce do spania, słowo nawiązuje do mema, śpiulkać to ‘spać‘.
  • Drugie miejsce 9.401 głosami zajęła naura, czyli skrót od na razie — zwrot używany na pożegnanie – przekształcone słowo ‘nara’, oznacza na razie, do zobaczenia.
  • Trzecie miejsce zajęła twoja stara z 6.665 głosami, która funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub na dowolną inną wypowiedź.

Jury przeanalizowało wszystkie zgłoszenia i przygotowało komentarze podsumowujące plebiscyt, zwracając uwagę na wiele słów spoza finałowej dwudziestki. Wszystkie komentarze możesz przeczytać na stronie konkursowej.

Przyznano także Nagrodę Jury, którą wyróżniono najciekawsze językowo słowa. W tym roku nagroda główna przypadła słowu mrozi. Jak podkreślono w komentarzu” nagroda jury za kreatywność językową okazała się ona na tyle znacząca, że gdy w analogicznych plebiscytach w Niemczech i w Austrii zwycięża w tym roku hasło cringe, my mamy już popularny polski odpowiednik. Słowo mrozi podąża za sensem oryginalnego słowa, bo o cringe’u (spolszczanym często jako krindż) mówiono, że opisuje dreszcz zażenowania, ciarki żenady. Sytuację, w której wstydzimy się, że coś oglądamy albo czemuś się przysłuchujemy. Czasownik mrozić koresponduje zarazem z popularnym emoji ze zmarzniętą, lodowatą buźką i zębami wyszczerzonymi w grymasie, który zdaje się w postaci ikonicznej demonstrować bliskość odczuć chłodu i zażenowania.

Jury przyznało także jedno wyróżnienie za odciszyć (się). Kapituła tak uzasadnia ten wybór:

To słowo jest spoza finałowej dwudziestki, trudno też uznać je za slangowe, a jednak w czasie zdalnej edukacji było i jest często używane właśnie przez młodzież. Kiedy się już wyciszyliśmy, czyli wyłączyliśmy mikrofon na platformie zdalnej, wtedy może zajść potrzeba, żebyśmy się z powrotem odciszyli. (…) Właściwie dziwne, że żaden słownik nie notuje odciszyć, nie ma go też w korpusach polszczyzny dawnej i współczesnej. Jury przyznaje nagrodę za mądre wykorzystanie mechanizmów gramatycznych oraz za uzupełnienie luki słownikowej. Odciszyć (się) to na pewno słowo potrzebne.

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku wystartował 12 października, a do 7 listopada 2021 roku internauci zgłaszali propozycje słów/wyrażeń, które walczyły o przejście do finałowego głosowania. W tym czasie do bazy napłynęło 10.350 zgłoszeń, w tym 2.457 różnych słów i wyrażeń. Od 8 listopada 2021 roku trwały obrady Jury w składzie: Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Bartek Chaciński (Polityka).

Eksperci analizowali zgłoszone słowa (także pod kątem zgodności z Regulaminem) i wyłonili dwadzieścia najczęściej zgłaszanych, a jednocześnie spełniających kryteria regulaminowe. Można było na nie głosować w drugim etapie, który trwał do 30 listopada br. Głosowanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, internauci oddali w tym czasie aż 68.030 głosów.

Oto zwycięskie słowa z poprzednich edycji plebiscytu:

rok1. miejsce2. miejsce3. miejsce
2016sztosogarnąć/ogarniać siębeka/masakra
2017xDsztosdwudzionek
2018dzbanmasny/masnoprestiż/prestiżowy
2019alternatywkajesieniaraeluwina
2020SJ*
2021śpiulkolotnauratwoja stara

To nie pozostało nic innego jak wskoczyć w śpiulkolot i naura!

źródło: PWN | Uniwersytet Warszawski