Nowe dane potwierdzają, że 3. dawka szczepionki zwiększa ochronę przeciwko COVID-19

Aż do 65 dni po trzeciej dawce, osoby były nadal o 86 proc. mniej narażone na zakażenie SARS-CoV-2 w porównaniu z osobami, które otrzymały dwie dawki.

Najnowsze dane na temat 3. dawki szczepionki przeciw COVID-19

Nowe badania opublikowane w JAMA Internal Medicine oferują najlepszy jak dotąd wgląd w długoterminowe korzyści z trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Na podstawie obserwacji ponad 300 tysięcy osób w Izraelu, badania pokazują, że trzecia dawka szczepionki mRNA firmy Pfizer zmniejsza ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 o 86 proc. w porównaniu z dwiema dawkami.

W świetle pojawienia się kolejnego wariantu SARS-CoV-2, wiele krajów na całym świecie rozpoczęło wdrażanie szeroko zakrojonych programów szczepień trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19. Pomimo tego, że szczepionki przeciw COVID-19 wykazują solidną długoterminową ochronę przed ciężką chorobą, hospitalizacją i śmiercią, zaobserwowano, że ochrona przed infekcją lub łagodną chorobą słabnie po około pięciu lub sześciu miesięcy po podaniu drugiej dawki.

Pierwszego sierpnia tego roku Izrael stał się pierwszym krajem na świecie, który rozpoczął krajową kampanię szczepień trzeciej dawki, co czyni go idealnym przypadkiem testowym do badania trwałych skutków po trzeciej dawce szczepionki przeciw COVID-19.

W nowym badaniu porównano pozytywne przypadki COVID-19 między osobami, które otrzymały dwie dawki szczepionki mRNA firmy Pfizer, a osobami, które otrzymały trzy dawki. Dane obejmowały ponad 300.000 osób w wieku powyżej 40 lat i obejmowały okres do początku października.

Przeczytaj także: Czy szczepionki na COVID-19 zapewnią silniejszą odporność niż naturalna infekcja?

Badania wykazały, że około dwa tygodnie po trzeciej dawce, wskaźniki infekcji COVID-19 znacznie spadły w porównaniu z tym, co zaobserwowano w dopasowanej kohorcie z dwiema dawkami. Względnie osoby, które otrzymały trzy dawki szczepionki, były o 86 procent mniej skłonne do zgłaszania pozytywnej infekcji, a ochrona ta była spójna przez cały 65-dniowy okres obserwacji w badaniu.

Liczby te należy interpretować jako zmniejszenie prawdopodobieństwa infekcji u osoby otrzymującej dawkę przypominającą w porównaniu z osobą, która otrzymała tylko dwie podstawowe dawki – podkreślają naukowcy w badaniu.

Odkrycia przypominają o innym niedawnym, rzeczywistym badaniu skuteczności trzeciej dawki szczepionki poza Wielką Brytanią. Badanie wykazało, że trzecia dawka zapewnia o 80 proc. większą ochronę przed objawowym COVID-19 w porównaniu z dwiema dawkami.

Jednak brytyjskie badania dały wgląd w ochronę dopiero dwa tygodnie po trzeciej dawce szczepionki. Te nowe dane z Izraela dostarczają cennego wglądu w to, jak długo może trwać ochrona trzeciej dawki, dostarczając dane o infekcji ponad dwa miesiące po podaniu 3. dawki przypominającej.

Być może kluczowym pytaniem, na które należy jeszcze odpowiedzieć, jest to, jak długo trwa ochrona po podaniu trzeciej dawki? Czy spadnie w tym samym tempie, co po dwóch dawkach, czy też trzecia dawka utrzyma się przez dłuższy czas?

Minister zdrowia Izraela zasugerował niedawno, że czwarta dawka szczepionki może być konieczna, jeśli w kraju wystąpi nowa fala infekcji. Jednak niektóre wstępne badania wykazały, że ochrona po trzeciej dawce może być silniejsza niż po dwóch dawkach. I oczywiście żadna z tych prognoz nie uwzględnia niedawnego pojawienia się wariantu Omicron.

Nowe badanie zostało opublikowane w czasopiśmie JAMA Internal Medicine.

źródło: JAMA Internal Medicine | New Atlas