Zagrożone gatunki ze Szwecji w 3D od Google

We współpracy ze Szwedzkim Towarzystwem Ochrony Przyrody Google uruchomił nową kolekcję swoich popularnych zwierząt 3D, która obejmuje pięć zagrożonych gatunków, w tym lisa polarnego.

Lis polarny (Arctic fox) w Google 3D

Pomimo tego, że zwierzęta 3D firmy Google są popularne ze względu na to, że umożliwiają rodzinom robienie zabawnych zdjęć z wyjątkowymi stworzeniami, każdy model ma również służyć jako narzędzie edukacyjne zawierające fakty dotyczące każdego gatunku. Google poszerzył nawet zasięg tej edukacyjnej możliwości, oferując modele 3D cząsteczek, komórek i koncepcji naukowych.

W ramach swojej najnowszej kolekcji Google współpracowało ze Szwedzkim Towarzystwem Ochrony Przyrody, organizacją zajmującą się zrównoważonym rozwojem ekologicznym i ochroną zagrożonych gatunków, takich jak sokół wędrowny. Nowa kolekcja obejmuje gatunki zagrożone w Szwecji. Na przykład lis polarny nie jest gatunkiem globalnie zagrożonym, ale populacja w Skandynawii była bardzo niska w ciągu ostatniego stulecia.

Do lisa polarnego – lub „fjällräv” – w kolekcji zwierząt 3D Google dołączyły gatunki takie jak pszczoła karłowata, która stopniowo traciła swoje naturalne siedlisko w Europie i jest zarejestrowana jako zagrożona, oraz ryś, którego populacje zostały wypchnięte z krajów wcześniej i dąży się do ich ponownego wprowadzenia.

  • Lis polarny (Arctic fox) łac. Vulpes lagopus
  • Morświn zwyczajny (Harbour porpoise) łac. Phocoena phocoena
  • Ryś (Lynx) łac. Lynx
  • Trzmiel żółty (Moss carder bee) łac. Bombus muscorum
  • Dzięcioł białogrzbiety (White-backed woodpecker) łac. Dendrocopos leucotos

Aby sprawdzić modele 3D któregokolwiek z tych zwierząt, po prostu wyszukaj je w Google na telefonie, a zobaczysz opcję „Wyświetl w 3D”. Na zgodnym urządzeniu z systemem Android lub iOS będziesz mieć wtedy opcję „Wyświetl w swojej przestrzeni”, która wykorzystuje inteligentne rozwiązania rzeczywistości rozszerzonej Google’a, aby umieścić stworzenie w widoku kamery i robić z nim zdjęcia i filmy.

Zwięrzęta 3D w Google - chronione gatunki w Szwecji
Zwięrzęta 3D w Google – chronione gatunki w Szwecji

Dodanie zwierząt zbiega się z zebraniem Organizacji Narodów Zjednoczonych na konferencjach poświęconych bioróżnorodności, aby stawić czoła trwającemu wyzwaniu, jakim jest uratowanie ponad 1 miliona gatunków, które są obecnie zagrożone wyginięciem.

Może Cię zainteresować także:

źródło: Google | zdjęcie główne Alexander Donka