Netflix podsumował realizację swoich zobowiązań klimatycznych

Poznaj pierwsze kroki Netflixa na długiej, ale bardzo ważnej drodze ku dekarbonizacji swoich działań – sprawdź, co już udało się osiągąć a co jeszcze jest do zrobienia.

Raport z realizacji zobowiązań klimatycznych Netflix

Minęło sześć miesięcy, odkąd Netflix ogłosił swój plan Zerowa emisja netto + przyroda, w którym zobowiązał się do całkowitego zaprzestania emisji gazów cieplarnianych do końca roku 2022 oraz utrzymania tego stanu w kolejnych latach. Choć realizacja tego celu nie jest łatwa, szybko wprowadzane są służące temu zmiany. Gigant streamingu prowadzi też działania służące zminimalizowaniu swojego długoterminowego wpływu na środowisku do końca roku 2030 i później.

W najnowszym raporcie Netflix podzielił się najważniejszymi aktualnościami na temat redukcji emisji gazów w procesach firmy oraz na temat innych aspektów programu. Oto, czym Netflix może się pochwalić:

  1. Zmniejszenie zużycia elektryczności dzięki prowadzeniu audytów wydajności energetycznej oraz wynajdywaniu możliwości obniżenia zużycia energii i kosztów w biurach i obiektach Netfliksa w USA, gdzie zużywa najwięcej prądu. 
  2. Dekarbonizacja swoich źródeł energii elektrycznej dzięki włączeniu własnych biur i obiektów do programów zapewniających dostęp do 100% czystej energii wszędzie tam, gdzie były dostępne. 
  3. Pilotażowe korzystanie z nowych zerowęglowych technologii energetycznych pozwalających dekarbonizować własne produkcje, takich jak ekologiczne wodorowe ogniwa paliwowe w Wielkiej Brytanii (począwszy od 2. sezonu „Bridgertonów”) oraz akumulatory mobilne w Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii.
  4. Pielęgnowanie, przywracanie i chronienie naturalnych ekosystemów poprzez weryfikację i zakup kredytów węglowych wysokiej jakości od organizacji chroniących obszary zagrożone. 
  5. Podjęcie współpracy z najważniejszymi organizacjami normalizacyjnymi i uzyskanie zewnętrznej walidacji naszego celu zmniejszenia emisji o 45% względem roku 2019 do końca roku 2030.

Zobowiązania Netflixa w ramach planu Zerowa emisja netto + przyroda

W marcu tego roku Netflix zobowiązał się zmniejszyć swoją emisję gazów cieplarnianych zgodnie z najnowszymi wytycznymi klimatologów, aby jego wewnętrzne działania były zgodne z globalnym planem ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do nie więcej niż 1,5°C. Główne źródła emisji, której źródłem są produkcje, biura, podróże i usługi streamingowe firmy, sprowadzają się do dwóch podstawowych kategorii: paliwo, które spala, oraz prąd, który zużywa. Obejmuje to elektryczność uzyskaną ze spalania paliw kopalnych, a także ich bezpośrednie spalanie podczas transportu oraz w celu ogrzewania budynków i zasilania generatorów prądu używanych na planach filmowych. Aby osiągnąć wewnętrzne cele redukcyjne, Netflix koncentruje się na rozwiązaniach najistotniejszych z perspektywy przemysłu rozrywkowego, stosując strategię nazwaną „Optymalizacja, elektryfikacja, dekarbonizacja”. 

Optymalizacja, elektryfikacja, dekarbonizacja

Diagram: Optymalizacja, elektryfikacja, dekarbonizacja
Diagram: Optymalizacja, elektryfikacja, dekarbonizacja

Najpierw dokonano optymalizacji — zajęto się wydajnością, czyli zmniejszeniem ilości prądu zużywanego podczas przygotowywania własnych produkcji oraz w biurach. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono audyty wydajności energetycznej we własnych obiektach w USA — gdzie zużycie jest największe — żeby ustalić, jak można zmniejszyć koszty i zużycie energii. 

Następnie zajęto się elektryfikacją sprzętu, który zużywa najwięcej paliw płynnych, jak pojazdy, budynki i agregaty prądotwórcze. Na przykład tam, gdzie to możliwe, gigant korzysta z silników elektrycznych, ponieważ są bardziej wydajne, a taką energię elektryczną łatwiej jest dekarbonizować. 

Później zajęto się źródłami emisji, w przypadku których optymalizacja i elektryfikacja nie były możliwe, i podjęto się ich dekarbonizacji. Oznacza to wybór odnawialnych źródeł energii zamiast źródeł węglowych w sieciach energetycznych oraz wybór paliw o niskiej lub zerowej emisji tam, gdzie podpięcie się do sieci nie jest możliwe. 


Dążenie do produkcji filmowej niegenerującej zanieczyszczeń

Podczas realizacji drugiego sezonu „Bridgertonów” starano się zmniejszyć emisję gazów cieplarniach podczas produkcji oraz ograniczyć korzystanie z generatorów zasilanych olejem napędowym, które są często wykorzystywane na planach filmowych. Na początek zwiększono dostępność energii sieciowej dostępnej na wszystkich etapach produkcji oraz dołączono do lokalnego programu korzystania z energii odnawialnej.

Następnie w miejscach, gdzie energia z sieci nie była dostępna, zaczęto testować ekologiczną i bezemisyjną jednostkę wodorową GeoPura mogącą zastąpić liczne dieslowskie agregaty prądotwórcze. Produktami ubocznymi generatorów zasilanych olejem napędowym są dwutlenek węgla, tlenek węgla i inne gazy zanieczyszczające powietrze, natomiast w przypadku urządzeń GeoPura jest to czysta woda.

Zdjęcie z planu „Bridgertonów”. GeoPura
Zdjęcie z planu „Bridgertonów”. fot. GeoPura

Jednostka wodorowa w niezawodny sposób dostarczała taką ilość energii, że ekipa produkcyjna zaczęła wyłączać kolejne agregaty dieslowskie, żeby wykorzystać prąd z GeoPury. Poza dostarczaniem ekologicznej energii i nadającej się do picia wody to wodorowe urządzenie ma jeszcze jedną zaletę — jest ciche, co na planie filmowym ma duże znaczenie. Zachęceni wynikami tego pilotażu Netflix planuje wykorzystanie jednostek wodorowych w kolejnych produkcjach realizowanych w Wielkiej Brytanii w roku 2022. 


Ograniczanie śladu węglowego w biurach Netflixa

Ponieważ większość obiektów jest wynajmowanych przez Netflixa, razem z ich właścicielami firma pracuje nad optymalizacjąelektryfikacją i dekarbonizacją wykorzystywanych przez nią przestrzeni. W roku 2019 prąd zużywany w jej biurach odpowiadał za około 12% naszego śladu węglowego. Choć nie jest to główne źródło emisji gazów cieplarnianych przez Netflixa, firma chce, żeby z czasem wywierany przez nią wpływ spadał, a jej miejsca pracy były coraz bezpieczniejsze i zdrowsze. 

Jedno z najnowszych biur w Hollywood poza certyfikatem LEED Gold może też pochwalić się tym, że jest pierwszym dużym biurowcem w Los Angeles z modułami fotowoltaicznymi zintegrowanymi z budynkiem (instalacja BIPV). Oznacza to, że fasada budynku wykorzystuje energię słoneczną do generowania wykorzystywanego na miejscu prądu, którym dodatkowo zasilane jest ponad 70 stacji ładowania pojazdów elektrycznych dostępnych dla pracowników i gości. Ponadto biurowiec wyposażony jest w szereg rozwiązań energooszczędnych, dzięki czemu jest o ponad 13% wydajniejszy od norm wskazanych w Title 24 — kalifornijskim kodeksie energetycznym, który uchodzi za jeden z najbardziej rygorystycznych w USA. 

Jedno z biur Netflix w Los Angeles
Jedno z biur Netflix w Los Angeles. fot. Hudson Pacific Properties

Takie strategie stanowią uzupełnienie już wdrożonych (w miarę możliwości) przez Netflix programów, które ułatwiają pracownikom niskoemisyjne podróżowanie, jak transport pracowniczy, darmowe bilety na komunikację publiczną, dopłaty do dojazdów mikrobusami oraz bezpłatne ładowanie pojazdów elektrycznych. Pracownikom zapewnione są też parkingi dla rowerów, prysznice i zamykane szafki.  


Dekarbonizacja podróży lotniczych

Produkcja telewizyjna i filmowa zawsze wymaga podróży lotniczych. Netflix przyjmuje odpowiedzialność za emisję gazów cieplarnianych, do której dochodzi podczas podróży służbowych pracowników oraz aktorów i członków ekipy technicznej udających się na plany zdjęciowe Netflix. Oznacza to, że podróże lotnicze odpowiadają za około 15% śladu węglowego firmy.

W kwietniu dołączono do fundatorów stowarzyszenia Sustainable Aviation Buyers Alliance, które stawia sobie za cel zwiększenie dostępności zrównoważonego paliwa lotniczego. Poza Netfliksem w tej grupie znaleźli się Environmental Defense Fund, Rocky Mountain Institute, Boeing, Boston Consulting Group, Deloitte, JPMorgan Chase, Microsoft i Salesforce. Przyspieszając upowszechnienie zrównoważonego paliwa lotniczego i zmniejszając jego koszt, gigant zdoła zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych przez lotnictwo tak szybko i mocno, jak oczekują tego klimatolodzy.


Równoważenie, promowanie i raportowanie

Równoważenie

Poza tym, że firma pracuje nad zmniejszeniem emisji w całej firmie, kupuj kredyty węglowe w celu pokrycia wpływu swojej obecnej działalności na klimat. Inwestuje w projekty służące usuwaniu węgla i zapobieganiu jego przedostawaniu się do atmosfery poprzez dobrowolne rynki uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Te rynki zapewniają niezbędne finansowanie projektom służącym wprowadzaniu zmian korzystnie wpływających na klimat oraz pielęgnowaniu, przywracaniu i ochronie ekosystemów o krytycznym znaczeniu.

Takie projekty także zwiększają bioróżnorodność, poprawiają warunki życia lokalnych mieszkańców oraz pomagają podnieść odporność na skutki zmian klimatu. Nie wszystkie organizacje sprzedające kredyty węglowe spełniają wymagań w zakresie jakości, dlatego Netflix dba o ich bardzo dokładną ocenę. Tutaj można zapoznać się z procesami procedury due diligence oraz weryfikacji, a także listą kredytów służących poprawie stanu środowiska i usuwaniu szkodliwego wpływu wykupionych w związku ze śladem węglowym giganta w roku 2020. 

Promowanie

W ostatnich sześciu miesiącach Netflix zrealizował swoje złożone w marcu 2021 roku zobowiązanie wobec inicjatywy America is All In, popierając:

Raportowanie

Poza opublikowaniem w marcu raportu poświęconego kwestiom środowiskowym, społecznym i zarządczym, w lipcu Netflix odpowiedział na kwestionariusz inwestorów CDP, dołączając do tysięcy innych firm informujących o swoich działaniach. W tym roku CDP będzie udostępniać odpowiedzi firmy inwestorom na życzenie, a w kolejnym roku udostępni je publicznie. 

źródło: Netflix