Blisko 40% Polaków twierdzi, że w czasie pandemii pogorszyło się ich zdrowie psychiczne

Sprawdź najważniejsze wnioski z najnowszej, drugiej edycji raportu „Zdrowie Polaków podczas pandemii”.

Prawie 40% dorosłych Polaków twierdzi, że ich zdrowie psychiczne uległo pogorszeniu podczas trwania pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Pół roku temu deklarował to podobny odsetek badanych. Obecnie do najczęściej wymienianych przyczyn należy wzrost cen i obawa przed chorobą bliskich. Przeważnie wskazywane objawy to stres, obniżenie nastroju i częsty niepokój. Do tego 70% ankietowanych podało, że wcześniej nie miało takich dolegliwości. Natomiast przeszło 60% respondentów dotkniętych problemem nie szukało nigdzie pomocy w tym zakresie.

Najnowsze badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl, wykazało, że podczas całego okresu pandemii 37,6% Polaków doświadczyło pogorszenia własnego zdrowia psychicznego. Z kolei 53,9% rodaków nie zaobserwowało tego u siebie. Natomiast 8,5% nie potrafi precyzyjnie określić tej kwestii. 

Dla porównania można przytoczyć wyniki badania UCE RESEARCH z połowy lutego br. Zgodnie z nimi, podczas tzw. I i II fali pandemii 42,2% z rodaków zauważyło u siebie pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. 50,4% ankietowanych nie dostrzegło takiego problemu, a 7,4% nie umiało tego określić. 

Z ostatniego badania wynika, że wzrost cen i obawa przed chorobą bliskich to główne przyczyny osłabienia zdrowia psychicznego Polaków. Często wskazywanym źródłem problemu jest też wpływ izolacji społecznej na psychikę. Ponadto ograniczenie kontaktów międzyludzkich i pogorszenie się warunków finansowych obciążyło społeczeństwo. 

Jak informują eksperci z UCE RESEARCH, stres, obniżenie nastroju i częste uczucie niepokoju to obecnie trzy najczęściej wskazywane przez Polaków objawy pogorszenia zdrowia psychicznego. Autorzy badania zwracają też uwagę, że ww. symptomy często są ze sobą połączone.

Do tego 70,3% badanych wskazało, że przed pandemią nie miało tego rodzaju objawów. Z kolei 24,6% było przeciwnego zdania, a 5,1% nie potrafiło tego określić.

Blisko 40% Polaków twierdzi, 
że w czasie pandemii pogorszyło się ich zdrowie psychiczne

Alarmujące jest też to, że Polacy rzadko sami z siebie szukają pomocy. Przy tej okazji analitycy UCE RESEARCH przywołują dane, z których wynika, że aż 60,3% respondentów, którym pogorszyło się zdrowie psychiczne, nie szukało specjalistycznej porady. Odwrotnie zrobiło 36,5% badanych z tej grupy. Natomiast 3,3% nie potrafiło tego stwierdzić. 

Ponadto z badania wynika, że pogorszenie zdrowia psychicznego dużo częściej zauważają kobiety niż mężczyźni. Problem głównie dot. osób w wieku 18-35 lat, z wyższym lub podstawowym wykształceniem, a także zarabiających ponad 9 tys. zł bądź poniżej 1 tys. zł netto miesięcznie. Przeważnie zgłaszają go mieszkańcy woj. wielkopolskiego i mazowieckiego, w tym osoby pochodzące z ośrodków liczących 20-49 tys. lub powyżej 500 tys. ludności. 

Badanie zostało przeprowadzone w połowie sierpnia br. metodą CAWI przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl wśród 1037 dorosłych Polaków. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.

źródło: UCE Search | ePsycholodzy.pl