Pracownicy Apple’a się buntują – chcą bardziej elastycznej polityki pracy zdalnej!

Na początku tego tygodnia Tim Cook poinformował o planach Apple’a dotyczących hybrydowego środowiska pracy, które rozpocznie się we wrześniu – pracownicy wolą jednak bardziej elastyczne podejście.

Zmodyfikowane logo Apple ze strony Kariera firmy

Plan powrotu do pracy po ogromnej zmianie wymuszonej przez pandemię koronawirusa, to wyzwanie dla wielu firm na całym świecie. Wielu pracowników świetnie przystosowało się do nowych warunków, ale istnieją zawody w których taki system jest ogromnym utrudnieniem. Firmy powinny podejść do powrotów i organizacji środowiska pracy zdecydowanie bardziej przemyślanie i zastanowić się, czy oby na pewno wszyscy pracownicy powinni powrócić do takiego samego systemu jak przed pandemią. Zapowiedziany przez Cooka plan powrotu, który wymagałby, aby większość pracowników Apple pracowała osobiście przez trzy dni w tygodniu, jest obecnie oprotestowywany przez pracowników, którzy uważają, że firma nie jest wystarczająco elastyczna dla tych, którzy chcą bardziej regularnie pracować zdalnie.

Serwis The Verge dotarł do wewnętrznego listu krążącego w Apple, w którym pracownicy piszą, że czuli się „nie tylko niesłyszani, ale czasami aktywnie ignorowani” w ciągu ostatniego roku, jeśli chodzi o komunikację na temat pracy osobistej lub zdalnej. Pracownicy piszą w liście, że niektórzy nawet zrezygnowali z pracy w firmie z powodu braku elastycznej polityki pracy Apple’a:

Chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby poinformować naszych kolegów o rosnącym zaniepokojeniu. Ta polityka firmy Apple dotycząca pracy zdalnej/ elastycznej lokalizacji i komunikacja wokół niej zmusiły już niektórych naszych kolegów do rezygnacji. Bez inkluzywności, jaką zapewnia elastyczność, wielu z nas czuje, że musimy wybierać między naszymi rodzinami, naszym dobrym samopoczuciem i możliwością wykonywania naszej najlepszej pracy lub bycia częścią Apple’a.(…)

(…) W ciągu ostatniego roku często czuliśmy się nie tylko niesłyszani, ale czasami aktywnie ignorowani. Komunikaty typu: „Wiemy, że wielu z was chce ponownie nawiązać kontakt osobiście ze swoimi kolegami w biurze”, bez wiadomości potwierdzających, że istnieją między nami bezpośrednio sprzeczne uczucia, są lekceważące i dyskryminujące. Wielu z nas już nie tylko czuje się dobrze skontaktowanych z naszymi kolegami na całym świecie, a nawet jeszcze lepiej niż przed pandemią. Z niecierpliwością czekamy na pracę – tak, jak teraz, bez konieczności codziennego wracania do biura. Wydaje się, że istnieje rozbieżność między tym, jak zespół wykonawczy myśli o pracy zdalnej/ elastycznej lokalizacji, a doświadczeniami wielu pracowników Apple.

Praca zdalna czy w biurze – to będzie problemem nie tylko dla Apple’a – bardziej elastyczni pracodawcy osiągną więcej!

List skierowany jest bezpośrednio do CEO Apple Tima Cooka. Pochodzi z kanału Slack z około 2800 członkami dla „zwolenników pracy zdalnej”. The Verge podaje, że w pisanie notatki było zaangażowanych około 80 osób. Została ona wysłana do pracowników Apple do podpisania w piątek po południu. Pracownicy składają kilka konkretnych próśb:

 • Formalnie zwracamy się do Apple, aby decyzje dotyczące pracy zdalnej i elastycznej lokalizacji były tak samo autonomiczne dla zespołu, jak decyzje o zatrudnieniu.
 • Formalnie prosimy o cykliczną krótką ankietę obejmującą całą firmę z jasno ustrukturyzowanym i przejrzystym procesem komunikacji/ informacji zwrotnej na poziomie całej firmy, organizacji i zespołu, obejmującą tematy wymienione poniżej.
 • Formalnie prosimy o dodanie do rozmów końcowych pytania o odejście pracowników z powodu braku pracy zdalnej.
 • Formalnie domagamy się przejrzystego, jasnego planu działania w celu dostosowania do niepełnosprawności poprzez pracę na miejscu, poza nią, pracę zdalną, hybrydową lub w inny sposób elastyczną pod względem lokalizacji.
 • Formalnie prosimy o wgląd w wpływ na środowisko powrotu do osobistej pracy na miejscu oraz o to, jak stała elastyczność w zakresie zdalnego i stałej lokalizacji może zrównoważyć ten wpływ.

Wewnętrzna notatka pojawia się po tym, jak Tim Cook skontaktował się z pracownikami Apple na początku tego tygodnia, że ​​firma rozpocznie powrót do pracy osobistej tej jesieni – po roku pracy zdalnej wywołanej pandemią COVID-19.

Zgodnie z planem większość pracowników będzie proszona o przychodzenie do biura w poniedziałki, wtorki i czwartki. Będą mogli pracować zdalnie, jeśli zechcą, w środy i piątki. Niektóre zespoły będą musiały wracać do osobistej pracy cztery do pięciu dni w tygodniu. Jest to bardziej elastyczne podejście, niż Apple stosowało wcześniej, ale jak wskazuje ta notatka, niektórzy pracownicy nadal chcą, aby firma zrobiła więcej i wysłuchała pracowników.

To, czy Cook i inni członkowie kierownictwa firmy Apple będą otwarci na te postulaty pracowników, dopiero się okaże. Poniżej możesz przeczytać całą wiadomość w oryginale:

Dear Tim and Executive Leadership,

Thank you for your thoughtful considerations on a hybrid approach to returning to office work, and for sharing it with all of us early this week. We appreciate your efforts in navigating what has been undeniably an incredibly difficult time for everyone around the world, and doing so for over one hundred thousand people. We are certain you have more plans than were shared on Wednesday, but are following Apple’s time-honored tradition of only announcing things when they are ready. However, we feel like the current policy is not sufficient in addressing many of our needs, so we want to take some time to explain ourselves.

This past year has been an unprecedented challenge for our company; we had to learn how to deliver the same quality of products and services that Apple is known for, all while working almost completely remotely. We did so, achieving another record-setting year. We found a way for everyone to support each other and succeed in a completely new way of working together — from locations we were able to choose at our own discretion (often at home).

However, we would like to take the opportunity to communicate a growing concern among our colleagues. That Apple’s remote/location-flexible work policy, and the communication around it, have already forced some of our colleagues to quit. Without the inclusivity that flexibility brings, many of us feel we have to choose between either a combination of our families, our well-being, and being empowered to do our best work, or being a part of Apple. This is a decision none of us take lightly, and a decision many would prefer not to have to make. These concerns are largely what prompted us to advocate for changes to these policies, and data collected will reflect those concerns.

Over the last year we often felt not just unheard, but at times actively ignored. Messages like, ‘we know many of you are eager to reconnect in person with your colleagues back in the office,’ with no messaging acknowledging that there are directly contradictory feelings amongst us feels dismissive and invalidating. Not only do many of us already feel well-connected with our colleagues worldwide, but better-connected now than ever. We’ve come to look forward to working as we are now, without the daily need to return to the office. It feels like there is a disconnect between how the executive team thinks about remote / location-flexible work and the lived experiences of many of Apple’s employees.

For many of us at Apple, we have succeeded not despite working from home, but in large part because of being able to work outside the office. The last year has felt like we have truly been able to do the best work of our lives for the first time, unconstrained by the challenges that daily commutes to offices and in-person co-located offices themselves inevitably impose; all while still being able to take better care of ourselves and the people around us.
Looking around the corner, we believe the future of work will be significantly more location and timezone flexible. In fact, we are already a distributed company with offices all over the world and across many different timezones. Apple’s organizational hierarchy lends itself towards offices that often follow the same structure, wherein people in the same organization are more likely to be co-located in an office. At the same time, we strongly encourage cross-functional, cross-organization collaboration, and our organization’s many horizontal teams reflect this. Such collaboration is widely celebrated across our organization, and arguably leads us to our best results — it’s one of the things that makes Apple, Apple. However, orgs are rarely co-located within walking distance, let alone in the same building, meaning our best collaboration has always required remote communication with teams in other offices and across timezones, since long before the pandemic. We encourage distributed work from our business partners, and we’ve been a remote-communication necessary company for some time, a vision of the future that Steve Jobs himself predicated in an interview from 1990. This may explain how mandatory out-of-office work enabled tearing down cross-functional communication barriers to deliver even better results.

Almost all of us have worked fully remote for over a year now, though the experience arguably would have been better less one pandemic. We have developed two major versions of all our operating systems, organized two full WWDCs, introduced numerous new products, transitioned to our own chipsets, and supported our customers with the same level of care as before. We have already piloted location-flexible work the last 15 months under much more extreme conditions and we were very successful in doing so, finding the following benefits of remote and location-flexible work for a large number of our colleagues:

 • Diversity and Inclusion in Retention and Hiring
 • Tearing Down Previously Existing Communication Barriers
 • Better Work Life Balance
 • Better Integration of Existing Remote / Location-Flexible Workers
 • Reduced Spread of Pathogens

We ask for your support in enabling those who want to work remotely / in location-flexible ways to continue to do so, letting everyone figure out which work setup works best for them, their team, and their role — be it in one of our offices, from home, or a hybrid solution. We are living proof that there is no one-size-fits-all policy for people. For Inclusion and Diversity to work, we have to recognize how different we all are, and with those differences, come different needs and different ways to thrive. We feel that Apple has both the responsibility to recognize these differences, as well as the capability to fully embrace them. Officially enabling individual management chains and individual teams to make decisions that work best for their teams roles, individuals, and needs — and having that be the official stated policy rather than the rare individual exceptions — would alleviate the concerns and reservations many of us currently have.

We understand that inertia is real and that change is difficult to achieve. The pandemic forcing us to work from home has given us a unique opportunity. Most of the change has already happened, remote/location-flexible work is currently the “new normal,” we just need to make sure we make the best of it now. We believe that Apple has the ability to be a leader in this realm, not by declaring ‘everyone just work from home for forever,’ as some other companies have done, but by declaring an official broad paradigm policy, that allows individual leaders to make decisions that will enable their teams to do the best work of their lives. We strongly believe this is the ideal moment to “burn the boats” — to boldly declare ‘yes this can be done, and done successfully, because there is no other choice for the future.’

We have gathered some of our requests and action items to help continue the conversation and make sure everyone is heard.

 • We are formally requesting that Apple considers remote and location-flexible work decisions to be as autonomous for a team to decide as are hiring decisions.
 • We are formally requesting a company-wide recurring short survey with a clearly structured and transparent communication / feedback process at the company-wide level, organization-wide level, and team-wide level, covering topics listed below.
 • We are formally requesting a question about employee churn due to remote work be added to exit interviews.
 • We are formally requesting a transparent, clear plan of action to accommodate disabilities via onsite, offsite, remote, hybrid, or otherwise location-flexible work.
 • We are formally requesting insight into the environmental impact of returning to onsite in-person work, and how permanent remote-and-location-flexibility could offset that impact.

We have great respect for Apple and its leadership; we strongly believe in the Innovation and Thinking Differently (from “the way things have always been done” and “industry standards”) that are part of Apple’s DNA. We all wish to continue to “bleed six colors” at Apple itself and not elsewhere. At Apple, our most important resource, our soul, is our people, and we believe that ensuring we are all heard, represented, and validated is how we continue to defend and protect that precious sentiment. 

This is not a petition, though it may resemble one. This is a plea: let’s work together to truly welcome everyone forward.

źródło: The Verge | Apple | 9TO5Mac