Apple, Google, Microsoft i Mozilla łączą siły i tworzą „wspólną wizję” WECG dla rozszerzeń

Najwięksi twórcy przeglądarek inicjują grupę WebExtensions Community Group i zapraszamy innych twórców, programistów rozszerzeń i zainteresowane strony do przyłączenia się do tej inicjatywy.

WebExtensions Community Group: Chrome (Google), Firefox (Mozilla), Safari (Apple), Edge (Microsoft)

Ze względu na to, że wiele przeglądarek w ciągu ostatnich kilku lat przyjęło szeroko kompatybilny model rozszerzeń, WebExtensions Community Group (WECG) zbada, w jaki sposób dostawcy przeglądarek i inne zainteresowane strony mogą współpracować, aby rozwijać wspólną platformę rozszerzeń przeglądarek internetowych. Nowa specyfikacja ustanowi wspólny rdzeń zachowań, z którego będą mogli korzystać programiści i twórcy rozszerzeń.

Apple, Google, Microsoft i Mozilla — pracują razem „nad rozwojem wspólnej platformy rozszerzeń dla przeglądarek”. Nowo utworzona grupa WebExtensions Community Group wyjaśniła, czego nie planuje robić „planować, określać, standaryzować lub koordynować podpisywanie lub dostarczanie rozszerzeń”, jednocześnie ułatwiając programistom pisanie narzędzi na „wspólnym rdzeniu funkcjonalności, API i uprawnień”.

Podczas, gdy inne główne przeglądarki używają silnika Chromium, w szczególności Safari dąży do rozszerzenia swojego ekosystemu wtyczek, ponieważ Apple udostępniło nowe narzędzia do przenoszenia swoich narzędzi dla programistów podczas WWDC w zeszłym roku. Teraz współpracuje z zespołami odpowiedzialnymi za Chrome’a, Edge i Firefoxa nad specyfikacją, która idealnie zwiększy wydajność i powstrzyma złośliwe rozszerzenia.

Karta grupy jest teraz widoczna na Githubie, ponieważ pracują nad pierwszym szkicem proponowanej specyfikacji przed zaproszeniem innych do przyłączenia się do otwartej inicjatywy.

źródło: W3C | Engadget