Weź udział w konsultacjach publicznych dotyczących AI

Ruszyły konsultacje publiczne opublikowanego przez Komisję Europejską pakietu projektów przepisów dotyczących sztucznej inteligencji – możesz wysłać swoją opinię do 11 czerwca 2021 roku.

Sztuczna inteligencja - robot przed komputerem

Możesz mieć istotny wpływ na ostateczny kształt dokumentów pakietu projektów dotyczących sztucznej inteligencji (AI) – podziel się z nami Twoją opinią. Propozycja Komisji zawiera ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji, które mają zagwarantować bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli oraz przedsiębiorstw, a tym samym przyczynić się do upowszechnienia AI oraz do zwiększenia inwestycji i innowacyjności w tej dziedzinie w całej Europie. Polska od dawna aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju godnej zaufania sztucznej inteligencji, czego wyrazem jest m.in. przyjęta w grudniu ub.r. „Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. 

Przedmiotem konsultacji są dwa dokumenty Komisji Europejskiej: 

  • Rozporządzenie COM(2021)206 określające wspólne dla wszystkich krajów członkowskich zasady regulujące wyzwania związane z rozwijaniem oraz użytkowaniem systemów sztucznej inteligencji – sprawdź szczegóły (dokument w jęz. angielskim).
  • Komunikat COM (2021)205 Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Zawiera nowy skoordynowany plan w sprawie sztucznej inteligencji, który ma umożliwić dynamiczny rozwój strategii krajowych i finansowanie przez UE partnerstw publiczno-prywatnych i badań naukowych oraz sieci innowacji – sprawdź szczegóły (dokument w jęz. angielskim). 

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do udziału w konsultacjach. Na przesłanie swoich opinii masz czas do 11 czerwca 2021 r. Wystarczy wysłać maila na adresy: Anna.Sidor@mc.gov.pl, Sekretariat.DRI@mc.gov.pl

Przesłane materiały zostaną przeanalizowane podczas przygotowywania oficjalnego stanowiska rządu do projektowanej regulacji.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji