W których krajach UE udział pracujących z domu był największy w 2020 roku?

Miniony rok był wyjątkowy pod względem pracy zdalnej, pandemia zmusiła wielu do pracy z domu – sprawdź, gdzie w Unii Europejskiej ten odsetek był największy?

Udział pracujących zdalnie w Unii Europejskiej w 2020 roku
Udział pracujących zdalnie w Unii Europejskiej w 2020 roku

Środki dystansu społecznego wprowadzone w odpowiedzi na pandemię Covid-19 zmusiły wiele osób do pracy z domu i przyspieszyły trend pracy zdalnej w większości branż, w których wydawać by się mogło, że praca zdalna nie jest możliwa. Eurostat opublikował kilka interesujących nowych danych pokazujących odsetek osób zatrudnionych w wieku od 15 do 64 lat w Europie, które zazwyczaj pracowały z domu w minionym roku. W ciągu ostatniej dekady udział ten wahał się on na poziomie około pięciu procent, a podczas pandemii koronawirusa w 2020 roku podwoił się – wzrósł do 12,3 procent.

Z jedną czwartą zatrudnionych mieszkańców, którzy zazwyczaj pracują w domu, Finlandia ma obecnie najwyższy odsetek pracowników pracujących zdalnie w Unii Europejskiej. Za nią plasują się Luksemburg i Irlandia, w których udział osób pracujących w domu przekracza 20 procent.

Udziały pracujących z domu są znacznie niższe w niektórych częściach Europy Wschodniej i praktycznie znikome w Bułgarii i Rumunii, gdzie udział ten wynosi odpowiednio 1,2% i 2,5%. Polska niestety jest poniżej średniej europejskiej, ale udział tzw. „work from home” w naszym kraju podwoił się w porównaniu do danych za 2018 rok i wyniósł 8,7%.

Infografika przygotowana przez serwis Statista bardzo wyraźnie przedstawia sytuację na całym kontynencie, a także wskaźniki w krajach EOG – Islandii, Szwajcarii i Norwegii. Dane z Wielkiej Brytanii nie były dostępne.

Udział pracujacych z domu w Unii Europejskiej w 2020 roku
Udział pracujacych z domu w Unii Europejskiej w 2020 roku

źródło: Eurostat | Statista