Ruszają konsultacje strategii wdrażania systemu EZD RP

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją to kompleksowe i bezpłatne oprogramowanie do elektronicznego zarządzania dokumentacją, które ma zrewolucjonizować funkcjonowanie polskiej administracji.

System EZD RP - konsultacje społeczne

System EZD RP (skrót od Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) to jednolity i bezpłatny system do elektronicznego zarządzania dokumentacją dla całej polskiej administracji. „Strategia dystrybucji, wdrażania i utrzymania EZD RP od 2022 r.” jest już dostępna na stronie ezdrp.gov.pl. Każdy może się z nią zapoznać i podzielić swoimi uwagami i opiniami.

Konsultacje potrwają do końca maja 2021 roku. Przez cały odbędą się także spotkania online:

  • 5 maja (środa) – spotkanie z przedstawicielami administracji rządowej,
  • 12 maja (środa) – spotkanie z przedstawicielami samorządów wojewódzkich i powiatów,
  • 14 maja (piątek) – spotkanie z przedstawicielami miast i gmin miejskich,
  • 19 maja (środa) – spotkanie z przedstawicielami gmin miejsko-wiejskich i wiejskich,
  • 21 maja (piątek) – spotkanie z przedstawicielami pozostałych podmiotów publicznych,
  • 26 maja (środa) – spotkanie z przedstawicielami firm (dostawców i integratorów, oprogramowania dla podmiotów publicznych).

Ze względu na publiczny charakter konsultacji nie będą przyjmowane zgłoszenia anonimowe oraz bez podania kontaktu zwrotnego.

Czym jest system EZD RP?

System EZD RP to nowoczesne, bezpłatne i uniwersalne narzędzie, które przygotowujemy z myślą o urzędach. Korzyści odczują jednak przede wszystkim obywatele – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – System umożliwi kompleksowe, elektroniczne, dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w urzędach. Podniesie jakość funkcjonowania administracji publicznej, w tym komunikację z obywatelami, skróci czas załatwiania spraw. To jeden z naszych priorytetów i element większej całości – Architektury Informacyjnej Państwa – dodaje.

Prace nad projektem prowadzi Państwowy Instytut Badawczy NASK w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim (w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim powstał system EZD PUW) i pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). EZD RP powstaje w ramach rządowego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. System zostanie w pełni udostępniony na początku 2023 r.

EZD RP umożliwi pełną digitalizację zaplecza administracyjnego oraz procesów w urzędach i realizację online szeregu czynności kancelaryjnych – począwszy od obsługi przesyłek, poprzez rozdzielanie i dekretację korespondencji, klasyfikację i kwalifikację dokumentacji oraz kompletowanie akt sprawy na archiwizacji dokumentacji kończąc.

Dzięki temu systemowi obywatele będą mogli nie tylko zobaczyć na jakim etapie jest ich sprawa, ale także ocenić poziom satysfakcji z tego procesu. Doświadczenie pokazuje, że darmowy i jednolity system – wytworzony dla administracji i przez administrację – przynosi ogromne oszczędności i realnie usprawnia pracę na rzecz obywateli – mówi Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

EZD RP to program tworzony z myślą przede wszystkim o administracji (rządowej i samorządowej). W przedsięwzięciu będą mogły jednak wziąć udział nie tylko podmioty publiczne, ale i chętne firmy. Ich zadaniem może być wsparcie wdrożenia i rozwoju systemu w poszczególnych podmiotach, szczególnie w zakresie integracji z systemami dziedzinowymi, realizującymi specyficzne potrzeby administracji.

System tworzony jest z myślą o wszystkich podmiotach publicznych. Liczba ich pracowników to około 1,9 miliona osób. Wymierne oszczędności to niejedyny efekt, jaki chcemy osiągnąć. Dzięki automatyzacji możliwa będzie szybsza realizacja wielu urzędowych procesów.

Zgodnie z założeniami Strategii – System EZD RP będzie udostępniany od stycznia 2023 r. jako freeware. Zapewni to dostępność oprogramowania bez opłat dla wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne. System jest opracowywany w taki sposób, by umożliwić jego łatwe uruchomienie w środowisku usług chmurowych.

źródło: NASK | Ministerstwo Cyfryzacji