Dekada rozwoju muzycznych serwisów streamingowych (2010-2020)

Sprawdź jak rozwijał się rynek streamingowych serwisów muzycznych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat – liczba płatnych subskrybentów wzrosła ponadpięćdziesięciopięciokrotnie!

Liczba płatnych subskrypcji muzycznych serwisów streamingowych od 2010 do 2020 roku

Dzięki ciągłemu wzrostowi liczby subskrypcji muzycznych serwisów streamingowych, przychody światowego przemysłu muzycznego wzrosły o 7,4 procent w 2020 roku. Według najnowszego raportu IFPI Global Music Report, rok 2020 był szóstym z rzędu rokiem wzrostu dla branży muzycznej, która wcześniej, od 15 lat borykała się ze spadkiem przychodów.

Transmisje strumieniowe stanowiły w zeszłym roku ponad 60 proc. globalnych przychodów z nagrań muzycznych, ponieważ liczba użytkowników płatnych subskrypcji serwisów streamingowych nadal rosła. Tylko w zeszłym roku ponad 100 milionów ludzi skorzystało z możliwości przesyłania strumieniowego, zwiększając łączną liczbę globalnych użytkowników posiadających subskrypcje do 443 milionów do końca 2020 roku.

Jak pokazuje powyższy wykres, subskrypcje muzycznych serwisów streamingowych rosły nieustannie w ciągu ostatniej dekady. Począwszy od 8 milionów w 2010 roku, liczba użytkowników płatnych subskrypcji muzycznych przekroczyła 100 milionów w 2016 roku, by ponownie wzrosnąć czterokrotnie w ciągu kolejnych czterech lat do 443 milionów.

źródło: IFPI | Statista