Wytyczne WCAG 2.1 dostępne w języku polskim

Standard WCAG 2.1 rozszerza wymagania zawarte w wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji – teraz dostępny jest także po polsku.

Znaczek WCAG 2.1 WAI-AAA (W3C logo)

Dostepność cyfrowa jest niezbędna, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, w tym aplikacji mobilnych i stron internetowych. Aktualizacja standardu WCAG 2.1 została przygotowana z myślą o trzech grupach użytkowników: osób słabowidzących, osób z problemami poznawczymi oraz użytkowników urządzeń mobilnych. Zaktualizowane wytyczne uwzględniają również nowe technologie asystujące i nowoczesne sposoby na interakcję użytkownika z urządzeniem i interfejsem. Teraz można zapoznać się z pełną treścią wytycznych w języku polskim. W Polsce jest ponad 60 tysięcy podmiotów publicznych. Wiele z nich prowadzi kilka, a nawet kilkadziesiąt, stron internetowych i aplikacji mobilnych. Coraz popularniejsze stają się e-usługi. Aby z tych rozwiązań mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami niezbędna jest dostępność cyfrowa.

Zobacz także: Nowości w systemie WordPress 5.7

Czym jest WCAG?

WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to standard, który określa jak tworzyć strony internetowe i aplikacje mobilne, aby wygodnie mogły z nich korzystać między innymi osoby z niepełnosprawnościami. WCAG to jeden ze standardów sieciowych stworzonych przez Konsorcjum W3C. Obecnie obowiązuje wersja 2.1 tego standardu. Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają standard WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w WCAG 2.1:

  1. Wytyczna 3.5, która uwzględnia nowe sposoby na wprowadzanie danych w zakresie interakcji użytkownika z interfejsem, zwłaszcza dotykowym (to odpowiedź na potrzeby osób mających problemy z koordynacją dotyku, wykonywaniem skomplikowanych gestów itp.). Uwzględnia nowe metody wprowadzania danych, nie tylko za pomocą klawiatury fizycznej i wirtualnej oraz głosu, ale także za pomocą wirtualnej klawiatury Braille’a i pisma ręcznego.
  2. Obowiązek tworzenia tekstu dla osób słabowidzących, który będzie się poprawnie zawijał i powiększał, a grafika powinna posiadać odpowiedni kontrast.
  3. Ze względu na potrzeby osób z problemami poznawczymi uwzględniono takie projektowanie formularzy, aby poprawiały wprowadzane dane, o ile to tylko możliwe.
  4. Uwzględniono najnowsze urządzenia mobilne, których interfejs można obsługiwać zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym. Wprowadzono obowiązek opcjonalnego wyłączania dodatkowych czujników, aby np. osobie ze spastycznościami nie uruchamiała się funkcja wymagająca potrząsania. Zawarto również klika wskazówek dla osób tworzących interfejsy, aby pamiętali o użytkownikach mających mniejszą sprawność manualną.

Zapoznaj się z pełną treścią oficjalnego tłumaczenia standardu WCAG 2.2 na język polski.

Dostępność cyfrowa w polskim prawie

W Polsce obowiązuje ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (pdf).

Zgodnie z jej zapisami – wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Są takie jeśli spełniają konkretne wymagania, zebrane w tabeli będącej załącznikiem do tej ustawy. Tabela jest równoważna standardowi WCAG 2.1 na poziomie AA (z niewielkimi ograniczeniami). 

Taki obowiązek prawny dla stron internetowych istnieje już od 2015 r., a dla aplikacji mobilnych zacznie obowiązywać od 23 czerwca 2021 roku. Przetłumaczenie WCAG 2.1 to zatem spore ułatwienie dla wdrażania w Polsce dostępności cyfrowej. 

Za wdrażanie i przestrzeganie przez polskie podmioty publiczne przepisów dotyczących dostępności cyfrowej odpowiada Centrum GovTech. Monitoruje stan dostępności, organizuje szkolenia, tworzy poradniki i prowadzi stronę poświęconą dostępności cyfrowej

Tłumaczenie WCAG 2.1 na język polski to efekt kilkunastu miesięcy pracy wielu polskich specjalistów ds. dostępności cyfrowej, w tym pracowników Centrum GovTech.

źródło: W3C | GOV.PL