„Apple Ring” będzie wykrywać, co trzyma użytkownik i dostosuje gesty

Apple bada, w jaki sposób „Apple Ring” mógłby interpretować gesty użytkownika lub zapewnić dodatkową funkcjonalność innym urządzeniom, takim jak Apple Pencil.

Apple Ring - patent

Firmie Apple bardzo zależy na tym, aby Twoje urządzenia dokładnie wiedziały, co chcesz zrobić. Gigant coraz częściej korzysta z technologii Ultra Wideband (UWB), aby pomóc iPhone’om zlokalizować się nawzajem, a wcześniej sprawdzała, w jaki sposób czujniki interferometrii samomieszającej (SMI) mogą wykrywać ludzi. Teraz jest „samomieszający się system wprowadzania gestów oparty na interferometrii, w tym urządzenie do noszenia lub naręczne” w nowo ujawnionym zgłoszeniu patentowym. Nadal dotyczy lokalizacji i śledzenia, ale tym razem dotyczy w szczególności używania czujników SMI w urządzeniu do noszenia – takim jak inteligentny pierścień (Smart Ring Apple Ring). Zgłoszenie patentowe próbuje objąć wszystkie możliwe urządzenia do noszenia, ale następnie koncentruje się na tym, co Apple opisuje jako urządzenie, w którym „obudowa wyznacza zamknięty pierścień skonfigurowany na palec”.

Może Cię zainteresować także: Kolejny patent Apple’a na Smart Ring

Jest to pierścień zawierający jeden lub więcej czujników, które „emitują zestaw jednej lub więcej wiązek promieniowania elektromagnetycznego”, przy czym Apple wyjaśnia, że ​​każda wiązka jest „emitowana w innym kierunku”. Celem jest pobranie „zdigitalizowanych próbek zestawu jednego lub więcej sygnałów SMI”, a tym samym „wyodrębnienie relacji” między pierścieniem a tym, co znajduje się w pobliżu.

Apple celowo nie precyzuje definicji tego, co jest w pobliżu, ale wielokrotnie opisuje „drugą powierzchnię”. Na swoich rysunkach zgłoszenia patentowego jako przykład podaje użytkownika noszącego pierścień i trzymającego ołówek Apple Pencil.

Gdy system zawiera tylko jeden czujnik SMI… ​​procesor może na przykład określić ruch [pierścienia] (a tym samym ruch użytkownika)” – czytamy w zgłoszeniu patentowym. Gdy są dwa czujniki lub SMI, urządzenie może określić znacznie szerszy zakres ruchu „na płaszczyźnie (np. w płaszczyźnie xy, xz lub yz kartezjańskiego układu współrzędnych).

Wiedza o tym, gdzie porusza się ołówek, może na przykład oznaczać, że Apple AR lub „Apple Glass” może „narysować” linię na powierzchni – lub, na przykład, zaciśnięcie dłoni osoby noszącej pierścień może zasygnalizować polecenie Cofnij.

Apple posługuje się także przykładem użytkownika noszącego dwa pierścienie. Może to oznaczać, że czujniki SMI są rozmieszczone na obu z nich, dając lepszy zakres kątów do określania ruchu. Może też być tak, że jeden lub oba pierścienie są używane dla innych czujników, „takich jak inercyjna jednostka pomiarowa (IMU)”. Urządzenie do noszenia może również zawierać mechanizm haptyczny zapewniający haptyczną informację zwrotną użytkownikowi, baterię lub inne komponenty – czytamy we wniosku patentowym.

„W niektórych przypadkach urządzenie do noszenia, takie jak pierścień na palec, może zawierać odkształcalną lub ściśliwą wkładkę, która umożliwia noszenie pierścienia dalej lub bliżej opuszka palca użytkownika” – kontynuuje Apple.„[lub] pierścień na palec może być obracany przez użytkownika, tak że może na przemian wyczuwać powierzchnię pod ręką użytkownika, powierzchnię przedmiotu trzymanego przez użytkownika, sąsiedni palec i tak dalej”.

Apple Pencil i Apple Ring - patent 2021

Patent jest mniej skoncentrowany na tym, jak inne urządzenia reagują na informacje o ruchu, a bardziej na tym, jak ten szczegół jest wykrywany. Podaje więc kilka przykładów użycia, poza krótką listą tego, jak taki pierścień mógłby współpracować z „jednym lub więcej czujnikami zbliżeniowymi, stykowymi, czujnikami ciśnienia, akcelerometrami, IMU i tak dalej”.

To zgłoszenie patentowe przypisuje się czterem wynalazcom. Trzech z nich – Mehmet Mutlu, Ahmet Fatih Cihan i Mark T. Winkler – poprzednio pracowali nad zgłoszeniem patentowym przy użyciu SMI i czujników ultradźwiękowych do uwierzytelniania głosów użytkowników.

źródło: Apple | Apple Insider