Kobiety w IT w Polsce – zarobki, warunki pracy i oczekiwania

Co 3. kobieta w IT przebranżowiła się do świata nowych technologii – nowy raport No Fluff Jobs „Kobiety w IT” za 2021 rok.

Raport „Kobiety w IT 2021”

Firma No Fluff Jobs już po raz kolejny z okazji Dnia Kobiet sprawdziła sytuację kobiet w branży IT w Polsce i przeprowadziła badanie wśród już w niej pracujących oraz tych, które planują do niej wkroczyć, by dowiedzieć się więcej na temat ich zarobków, warunków pracy i oczekiwań względem pracodawców. Wynika z niego międzyinnymi, że 34 proc. respondentek, które trafiły do świata IT, zdobywało wiedzę poza studiami informatycznymi. I co ciekawe, prawie 60 proc. uczestniczek badania mogło liczyć w ubiegłym roku na podwyżkę wynagrodzenia. 

Sprawdź także zeszłoroczny raport „Kobiety w IT”:

Z badania przeprowadzonego przez No Fluff Jobs jasno wynika, że dla kobiet nie ma rzeczy niemożliwych mówi Magdalena Gawłowska-Bujok, współzałożycielka i Chief Operating Officer, No Fluff Jobs. Kobiety coraz chętniej decydują się na zmianę branży i rozwijanie swoich umiejętności w pracy z nowymi technologiami, a ich zaplecze zawodowe i wykształcenie okazują się bardzo różnorodne. Co równie istotne, są zdeterminowane, by zdobywać wiedzę technologiczną, ucząc się samodzielnie lub decydując się na uczestnictwo w specjalistycznych kursach.

Jak kobiety zaczynają swoją przygodę z IT 

Przeprowadzone przez No Fluff Jobs badanie dowiodło, iż zarówno kobiety, które już pracują w branży IT jak i te, które planują się w niej rozwijać, są dobrze wykształcone. Aż 61 proc. z nich ukończyło studia magisterskie, a niecałe 30 proc. studia licencjackie i inżynierskie. Choć, jeśli chodzi o grupę już pracujących w IT respondentek, 28 proc. studiowało na kierunkach informatycznych i pokrewnych, to aż 22 proc. zadeklarowało, iż zdobywało wiedzę technologiczną samodzielnie, a 12 proc. uczestniczyło w kursach IT. Oznacza to, że 34 proc. kobiet w IT zdobywało wiedzę poza  studiami informatycznymi.

Ponadto jeśli chodzi o kobiety, które deklarują chęć pracy w branży nowych technologii, najliczniejszą grupę stanowią te, które pracują obecnie branżach takich jak bankowość i finanse, sprzedaż, marketing, inżynieria i przemysł, a nieco mniejszą kobiety zatrudnione w sektorach dziennikarstwo i edukacja. Co ciekawe, prawie połowa respondentek z tej właśnie grupy odpowiedziała, iż zdobywa wiedzę z zakresu IT samodzielnie, a 1/4 uczestniczyła w kursach specjalistycznych. 

Kobiety w IT 2021: jak zaczęła się przygoda z IT i jaką rolę pełnią?

Testing i Java najpopularniejsze wśród kobiet w IT

W obecnej edycji badania najpopularniejszą specjalizacją wśród kobiet pracujących w IT jest Testing (16 proc.), zostawiając Frontend i Backend (po 12 proc.) na drugiej i trzeciej pozycji. Tuż za nimi znalazły się kolejno Fullstack (8 proc.), UX/UI (8 proc.), Project Management (8 proc.) oraz Analiza Biznesowa (6 proc.). Najmniej popularnymi okazały się specjalizacje związane z IT Support (4 proc.), czyli DevOps, Administracja IT, Security i Embedded, a także Product Management (3 proc.). 

Z kolei, jeśli chodzi o znajomość języków programowania oraz frameworków, najwięcej ankietowanych kobiet wskazało Javę (15 proc.). Na miejscu drugim znalazł się Javascript (12 proc.), a na kolejnych pozycjach Python oraz SQL (po 11 proc.). W przypadku kobiet, które dopiero zamierzają rozwijać się w branży nowych technologii, jako najbardziej pożądane specjalizacje wskazują dziedzinę UX/UI (15 proc.), a następnie Testing (11 proc.), Project Management i Frontend (po 10 proc.).

Technologie i specjalizacje kobiet w IT w Polsce (2021)

Zarobki ważne, choć atmosfera w miejscu pracy na pierwszym miejscu

Według badania, oczekiwania finansowe większości specjalistek IT są większe niż ich realne wynagrodzenia. Podczas gdy widełki juniorek rozpoczynających pracę w IT, zamykają się w przedziale 3-4 tys. złotych netto, wymarzona ich pensja wynosi 5-6 tys. złotych netto. Z kolei kobiety z doświadczeniem zawodowym w IT na poziomie średnio zaawansowanym (mid/regular) zarabiają średnio 5-6 tys. złotych netto, przy czym ich oczekiwania to 10-15 tys. złotych netto. 

Zarobki netto kobiet w IT w Polsce w 2021 roku

Okazuje się jednak, że choć dobre zarobki dla kobiet pracujących w branży IT są ważne (65 proc.), największą wartością w miejscu pracy jest dla nich atmosfera – została ona wskazana przez aż 66 proc. respondentek. Równie ważny jest dla nich rozwój osobisty oraz możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach. Z kolei dla kobiet, które dopiero decydują się na zmianę branży, największą wartością są zadowalające zarobki, ale wiele z nich wskazuje również na rozwój osobisty.

A powodów do satysfakcji może być wiele. Jak wynika bowiem z badania, aż 81 proc. kobiet pracujących w IT zadeklarowało, iż w swoim obecnym miejscu pracy ma możliwość awansu, a otrzymało go 37 proc. Zdecydowana większość badanych deklaruje, iż piastuje stanowisko specjalistki (67 proc.), ale już 18 proc. kieruje zespołem jako liderka lub menedżerka. 

Aktualne i pożądane zarobki wśród kobiet spoza IT

Ponad połowa badanych kobiet spoza IT zadeklarowała zarobki w przedziale 2–4 tys. PLN netto. Wynagrodzenie między 4 a 5 tys. PLN netto wskazało 14% badanych, a 5–6 tys. PLN – 10% kobiet. Pięciocyfrową pensję zadeklarowało 8% uczestniczek badania. Dla porównania – wśród kobiet IT to wysokie wynagrodzenie pojawiło się u 16% kobiet.

Aktualne i pożądane zarobki wśród kobiet spoza IT

Większość ankietowanych jako wymarzoną pensję wskazała przedział 4–7 tys. PLN netto, a dla 27% pożądane zarobki zaczynały się od kilkunastu tysięcy złotych na rękę.

Kobiety zmieniają pracę, bo potrzebują nowych wyzwań, choć początki bywają trudne

Najczęstszym powodem zmian pracy wśród profesjonalistek pracujących w branży nowych technologii? Okazuje się, że prawie 30 proc. z nich wskazało potrzebę nowych wyzwań. Motorem zmian pracy okazały się w dużej również panująca w firmie atmosfera (15 proc.) i niezgodne z oczekiwaniami zarobki (13 proc.), ale wskazano również m.in. utratę miejsca pracy (12 proc.) oraz brak poczucia stabilizacji zatrudnienia (9 proc.). 

Jak wynika z badania No Fluff Jobs, kobiety spotykają się z kilkoma przeszkodami i wyzwaniami na początku swojej przygody z branżą IT. Okazuje, że prawie 40 proc. z nich ma trudności ze znalezieniem odpowiedniej oferty pracy, a 34 proc. nie wie, od czego zacząć oraz jakiej specjalizacji zacząć swoją przygodę z branżą (26 proc.), borykają się także z mentalną barierą lęku przed zmianą obecnej (24 proc.). Część z nich twierdzi również, iż koszty kursów i materiałów do nauki programowania są zbyt drogie (23 proc.).

Kobiety IT i praca w 2021 roku

Pomimo iż co trzecia wkraczająca do świata IT nie wie, od czego zacząć swoją przygodę z nowymi technologiami, badanie pokazuje, iż kobiety dostrzegają także wiele szans i możliwości. Aż 62 proc. ankietowanych z tej grupy wskazuje, iż w sieci dostępnych jest wiele materiałów, które są łatwo dostępne i co pomaga w nauce. Drugim największym motywatorem są również inne osoby, które podjęły pracę w branży IT (38 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2021 roku na grupie 2650 kobiet z branży IT oraz tych, które deklarowały chęć rozpoczęcia pracy w tym sektorze. Deklarowane i oczekiwane wynagrodzenia w badaniu dotyczą stawek netto. 

źródło: No Fluff Jobs