Build4Future – co działo się podczas Dni Budownictwa i Architektury?

Build4Future - podsumowanie Dni Budownictwa i Architektury 2021

Uczestnicy tegorocznej edycji Dni Architektury i Budownictwa bardzo dobrze ocenili poziom merytoryczny oraz przebieg wszystkich wydarzeń, które po raz pierwszy w historii, odbyły się w formule online. Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future, Forum Designu i Architektury D&A oraz Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy to trzy wydarzenia, na które w dniach 1-4 lutego 2021 roku zaprosiła Grupa MTP wraz z partnerami.

Od wielu lat Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma były organizowane w lutym. W tym roku ich termin został przeniesiony na 23-26 listopada. Organizatorzy postanowili jednak podtrzymać tradycję i zagwarantować branży niemałą dawkę wiedzy, nowinek i dyskusji. Forma online umożliwiła ugoszczenie wielu znakomitych prelegentów i kontakt ze wszystkimi zainteresowanymi. Wiele instytucji i osób pracowało nad programem i wysoką wartością prezentowanych treści. 

III Forum Gospodarcze Build4Future, organizowane wspólnie przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polski Klaster Budowlany i Grupę MTP, trwało przez pierwsze dwa dni lutego. Niemalże 100% ankietowanych uczestników wyraziło chęć udziału w kolejnych edycjach, co świadczy o potrzebie i sensie organizacji profesjonalnych konferencji dla tego środowiska. Podczas Forum podjęte zostały ważne i aktualne tematy dotyczące branży.

Prezes Zarządu Grupy MTP, Tomasz Kobierski, przywitał uczestników oraz gości i oficjalnie rozpoczął wydarzenie, po czym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Anna Kornecka, wyraziła swoje wsparcie dla Forum w wystąpieniu inauguracyjnym.

Forum zostało podzielone na kilka bloków tematycznych. Na każdy z nich składała się prezentacja wprowadzająca oraz panel dyskusyjny moderowany przez eksperta w danej dziedzinie. 1 lutego, w pierwszym panelu, dotyczącym analiz polskiego rynku budownictwa mieszkalnego i komercyjnego w dobie pandemii i prognoz na rok 2021, pojawiły się dwie prezentacje. Pierwsza została przygotowana przez głównego analityka rynku budowlanego, Szymona Jungiewicza i dotyczyła aktualnych trendów rynku inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych. Drugą prezentację przedstawił Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich, Jacek Furga. Opowiedział o polskim rynku budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego z perspektywy analiz bankowych. Opowiedział też o motorach wzrostu, jakimi są instrumenty finansowe. Do panelu dyskusyjnego w tym bloku zostali zaproszeni: Juliusz Tetzlaff (Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii), Kondrad Płochocki (Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich), Zbigniew Gościcki (Prezes Zarządu Unidevelopment S.A.), Tomasz Kozłowski (Prezes Polskiego Klastra Budowlanego) oraz dr Jacek Furga (ze Związku Banków Polskich).

Drugi panel, pt. „Nowe technologie w budownictwie. Człowiek vs. maszyna vs. środowisko – automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja, ochrona środowiska”, poprowadził Krzysztof Skrzypek. Dyskusję poprzedziła prezentacja, przygotowana przez Andrzeja Soldatę z Inicjatywy na rzecz Polskiego Przemysłu 4.0, która mówiła właśnie o przemyśle 4.0 w budownictwie. Uczestnikami debaty byli: Wojciech Gruźliński (Technical & Product Manager, aeroMind), Łukasz Gorgolewski (Przewodniczący Komisji ds. BIM Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), Tomasz Wegner (Dyrektor Handlowy Interhandler JCB) oraz Jakub Wójcik (członek Rady Polskiego Klastra Budowlanego, ekspert ds. zrównoważonego budownictwa w Sieci Badawczej Łukasiewicz). 

Ostatni panel dnia pierwszego poruszył temat nowoczesnej prefabrykacji, jako odpowiedzi na wyzwania stawiane dziś współczesnemu budownictwu. Prezes Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe, Marek Beśka, przedstawił prezentację i poprowadził dyskusję, do której zaproszono: Marcina Gołębiewskiego (Prezesa Zarządu Unihouse S.A.), Andrzeja Czapczuka (Wiceprezesa Zarządu F.B.I. Tasbud), Tomasza Balcerowskiego (Prezesa Zarządu Ekoinbud Sp. z o.o.), Kamila Kowalczyka (Dyrektora Działu Handlowego Climatic) i Tomasza Seremeta (Członeka Zarządu Pekabex SA).

Drugi dzień Forum rozpoczął się panelem o infrastrukturze. Pierwszą prezentację przedstawił Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Jan Styliński. Temat prezentacji brzmiał: „Nowe Prawo zamówień publicznych oraz scenariusze rozwoju rynku budownictwa infrastrukturalnego – które segmenty w budownictwie infrastrukturalnym mają największe szanse na wzrost aktywności inwestycyjnej?”. Kolejnym prelegentem był Szymon Jungiewicz, główny analityk rynku infrastruktury i Dyrektor sektora budowlanego w PMR Market Eksperts. Ta prezentacja dotyczyła zaawansowania realizacji inwestycji infrastrukturalnych, przeglądu sytuacji w segmentach i projekcji przyszłości w kontekście dróg, kolei, energii, hydrotechniki i środowiska. Uczestnikami debaty tego bloku tematycznego byli: Leszek Gołąbiecki (Prezes Zarządu Unibep S.A.), Mikołaj Wild (Prezes Zarządu CPK), Cezary Saganowski (Prezes Zarządu Egis Poland, ekspert w dziedzinie projektowania), Jan Styliński (autor pierwszej prezentacji), Piotr Malepszak (Niezależny Ekspert ds. Kolejnictwa), Grzegorz Bagiński (Dyrektor Generalny Saferoad, Region Europy Północno-Wschodniej), Marek Zuber (ekonomista, publicysta ekonomiczny). Moderatorem tej części był Kazimierz Krupa, niezależny publicysta ekonomiczny, były wieloletni red. nacz. Magazynu FORBES, redaktor naczelny „Euroinfrastruktura XXI ” z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

O finansowaniu rozwoju budownictwa infrastrukturalnego i przemysłowego dyskutowano w ostatnim panelu Forum. Prezentacje wprowadzające przedstawiło dwóch ekspertów. Marek Zuber, panelista wcześniejszego bloku, zastanawiał się, czy najgorsze już za nami. Następnie dr Damian Kaźmierczak (Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa) odniósł się do sytuacji i perspektyw dla sektora budownictwa po COVID-19. Po zakończonej prezentacji podjął się prowadzenia dyskusji, w której udział wzięli: Anna Łopaciuk (Menedżer ds. Sektora Infrastruktury, Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego, BGK), Janusz Władyczak (Prezes Zarządu KUKE), Piotr Galas (Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Budownictwo i Finansowanie Nieruchomości w Banku PKO BP), Jakub Chojnacki (Wiceprezes Zarządu PORR), Piotr Borowski (Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. operacyjnych i regulacyjnych) oraz Dariusz Szkaradek (Prezes Narodowego Funduszu Gwarancyjnego).

Organizatorzy nie ukrywają satysfakcji wynikającej z dużej frekwencji oraz ilości pozytywnych komentarzy podsumowujących wydarzenie. Z całą pewnością zaproszeni eksperci oraz dobór tematyki wpłynęły na wysokie oceny uczestników. Wszystkie panele Forum Gospodarczego Build4Future dostępne są już w formie retransmisji w oficjalnych kanałach informacyjnych Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA. 

źródło: informacja organizatora | patronat medialny