Wikipedia wprowadza nowy uniwersalny kodeks postępowania w walce z nękaniem

Oprócz wprowadzenia zaktualizowanego kodeksu „Universal Code of Conduct”, Wikipedia wciąż pracuje nad sposobem egzekwowania nowych zasad.

Strona startowa Wikipedia – logo i wybór języków

Największa na świecie encyklopedia internetowa – Wikipedia wprowadziła uniwersalny kodeks postępowania – Universal Code of Conduct, który ma na celu stworzenie globalnego standardu dla witryny i zapewnienie „zróżnicowanej, integracyjnej i dostępnej” społeczności autorów. Jest to wynik kontynuacji wysiłków serwisu w walce z nękaniem. Formalny kodeks postępowania – podobnie jak wiele projektów Wikimedia – był projektem, w którym uczestniczyło ponad 1500 wolontariuszy z całego świata. Celowo został zaprojektowany tak, aby był stosunkowo krótki i łatwy do zrozumienia dla użytkowników, a jego składa się z 1600 wyrazów.

Może Cię zainteresować także: Wikipedia istnieje już 20 lat!

Ogólnie rzecz biorąc, nowy kodeks postępowania jest podzielony na dwie kategorie: pozytywne zachowanie, którego oczekuje się od użytkowników, redaktorów i pracowników Wikimedia oraz niedopuszczalne zachowanie, które firma stara się eliminować.

Oczekiwane zachowanie obejmuje wzajemny szacunek dla innych, angażowanie się w konstruktywną edycję i przestrzeganie zasad edytorskich. Kodeks postępowania zachęca również użytkowników do wzajemnego wspierania się w projektach i edukowanie nowych redaktorów.

Z drugiej strony kodeks postępowania wyraźnie nawołuje do potępiania zniewag, molestowania seksualnego, języka z groźbami, doxxingu czy argumentacji wygłaszanej w złej wierze – wraz z „wszelkim zachowaniem mającym na celu przede wszystkim zastraszenie, znieważanie lub prowokowanie innej osoby”. Nadużywanie pozycji czy władzy jest także zabronione, podobnie jak wandalizm treści, mowa nienawiści i „celowe wprowadzanie stronniczych, fałszywych, niedokładnych lub nieodpowiednich treści” do Wikipedii.

Kodeks postępowania jest zgodny z ogłoszonym przez firmę planem w zeszłym roku – bardziej formalnych zasad przeciwdziałania nękaniu i niewłaściwemu zachowaniu w Wikipedii i innych witrynach Wikimedia.

Nowy uniwersalny kodeks postępowania to tylko pierwsza część wysiłków firmy zmierzających do zdefiniowania w Wikipedii pożądanych i niedopuszczalnych zachowań. Zdefiniowanie złego postępowania to dobry początek, ale obecnie Wikimedia nie skodyfikowała jeszcze żadnych uniwersalnych zasad określających, co się dzieje, gdy nękani są inni użytkownicy lub rozpowszechniają dezinformację.

Wikimedia pracuje już nad drugą fazą Universal Code of Conduct (Uniwersalnego Kodeksu Postępowania), która ustali, w jaki sposób zarówno lokalne, jak i regionalne projekty Wikipedii będą egzekwować nowe wymagania i wszelkie konsekwencje dla tych, którzy łamią te zasady. Ale firma wciąż jest na wczesnym etapie – ta część projektu prawdopodobnie nie zostanie ukończona w tym roku.

źródło: Wikipedia | The Verge