OPPO i infuture.institute prezentują raport: „5G w ujęciu społecznym”

Aby przybliżyć działanie i wpływ 5G na życie użytkowników, infuture.insitute opublikowałraport na temat społecznego aspektu tej technologii.

Sieć 5G to nowy standard łączności, kolejny krok w ewolucji komunikacji mobilnej, który przyniesie zmiany – umożliwi rozwój wielu obszarów, w efekcie usprawniając funkcjonowanie całych społeczeństw. Autorzy raportu „5G w ujęciu społecznym”, na przykładzie takich obszarów jak edukacja, zdrowie, rozrywka czy przemysł, dzielą się wynikami badań, pozyskaną od ekspertów wiedzą i konkretnymi przykładami wykorzystania 5G. Inicjatorem i partnerem raportu jest OPPO.

5G to odpowiedź na wzrastającą potrzebę transmisji danych oraz liczby połączeń zarówno pomiędzy ludźmi, jak i miliardami urządzeń. Jednak jeśli chodzi o aspekt społeczny – 5G oferuje znacznie więcej. Technologia ta umożliwi rozwój obszarów ludzkiego życia, mając jednocześnie ogromny wpływ na naszą pracę, edukację, medycynę, działanie urzędów, instytucji i całych miast. Co na to użytkownicy?

Raport infuture.institute, którego partnerem jest OPPO, globalny producent urządzeń mobilnych aktywnie rozwijający i popularyzujący technologię 5G pokazuje, że 87% Polaków poprawnie definiuje technologię 5G, a 79% ocenia, że będzie ona miała fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczno–gospodarczego. Jednocześnie tylko co drugi ankietowany widzi w niej czynnik wpływający na niego indywidualnie. Luki informacyjne, szum medialny i znikoma namacalność technologii powodują, że technologia 5G – choć według ekspertów mająca rewolucyjne znaczenie w wymiarze społecznym, w dalszym ciągu stanowi zagadkę. Potwierdzają to zarówno wyniki badań jakościowych, jak i badań ilościowych weryfikujących wiedzę dotyczącą potencjału technologii 5G w konkretnych obszarach życia.  

Czym jest 5G?

Polacy w większości poprawnie definiują pojęcie 5G. Spośród respondentów badania, którzy słyszeli o technologii, aż 87% poprawnie wskazało co ono oznacza(superszybka i stabilna mobilna łączność internetowa ludzi i urządzeń). Tym, co może nieco zaskakiwać to fakt, iż przedstawiciele najmłodszej grupy wiekowej (18 – 24 lat), na tle pozostałych grup wiekowych, częściej wskazywali niepoprawne odpowiedzi, a niemal jedna czwarta tej grupy nie wiedziała, czym jest 5G. Na przykład co dziesiąta osoba z tej grupy zaznaczyła, że jej zdaniem 5G to zaawansowana wyszukiwarka w sieci internetowej.

Spora część badanych nie ma aktualnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej 5G nie tylko na poziomie istniejących bądź nieistniejących rozwiązań. Np. aż 40% nie potrafiło wskazać, czy teza „Badania przeprowadzone na początku 2020 roku przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wykazały, że rozbudowa sieci 5G przyczyni się do rozpowszechniania wirusa COVID-19” jest prawdą (tyle % badanych zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”). Generalnie odpowiedź „nie wiem” była najczęstszą, niezależnie od stopnia skomplikowania pytania i wiedzy potrzebnej do udzielenia odpowiedzi (od 40 do 60%).

Wiedza na temat 5G

Potwierdza się też wpływ mediów społecznościowych w dziedzinie edukacji – w grupie 18-34 lata aż blisko 40% czerpie z nich wiedzę o nowych technologiach.Wśród wywiadowanych powszechne są problemy z oceną bilansu korzyści i ryzyk w każdej właściwie badanej dziedzinie życia, począwszy od edukacji z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, po automatyczną konserwację sieci miejskich, na dronach kończąc. Niemal po równo rozkładają się wskazania na korzyści, ryzyka i odpowiedź „nie wiem”.

Ciekawostką jest, że 29% respondentów jako korzystne lub jednoznacznie korzystne oceniło zabiegi chirurgiczne wykonywane zdalnie przez robota, ale tylko 21% podobną opinię ma na temat koncertów w domach, gdy muzyk pojawi się jako hologram.

Wpływ 5G w opinii konsumentów

Większość respondentów (79%), jednoznacznie twierdzi, że 5G będzie miało wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. Natomiast 49% badanych uważa, że ta technologia będzie miała bezpośrednie przełożenie na ich życie.

W opinii respondentów trzy główne obszary, na które będzie miała wpływ technologia 5G to edukacja (33%), przemysł (32%) i rozrywka (27%). Od wieku i związanych z tym potrzeb konsumentów zależy też ich postrzeganie technologii 5G.

Wpływ 5G w opinii konsumentów
Wpływ 5G w opinii konsumentów

Młodym ludziom często zależy na konsumowaniu rozrywki – to oni czekają na zmiany w tym obszarze (41% badanych w wieku 25-34 wskazało, że 5G będzie miało największy wpływ na ten obszar). Starsze osoby z kolei, bardziej niż młodzi ludzie, zmagają się z problemami zdrowotnymi. Wiążą zatem – częściej niż młodzi respondenci – większe nadzieje z 5G jako technologią mającą pozytywny wpływ na obszar zdrowia.

Podobne zależności ukazują się w pytaniach dotyczących tego jak 5G wpłynie na nasze wzajemne relacje. Na tle ogółu ankietowanych Polaków osoby młode rzadziej od pozostałych respondentów wskazują wpływ technologii 5G na obszar relacji – zaledwie 6%. Zgoła odmiennie na kwestię zmian w obszarze relacji patrzą osoby dojrzałe (powyżej 55 lat). Co piąty przedstawiciel wskazał, że ten obszar ulegnie zmianom pod wpływem wprowadzenia technologii 5G.  

Od 1G do 6G
Od 1G do 6G (1980-2030)

By przedstawić wpływ technologii 5G na życie konsumentów twórcy raportu przeanalizowali wpływ 5G na takie obszary jak edukacja, przemysł, rozrywka, zdrowie, uwzględniając również wpływ tej technologii na relacje międzyludzkie, czy rozwój inteligentnych miast. Wyniki będą sukcesywnie publikowane z uwzględnieniem specyfiki każdego obszaru. Już teraz można się z nimi zapoznać, klikając na poniższy przycisk:

źródło: infuture.institute | OPPO